UT-156 Schiță (3.1)

Facultatea de Urbanism / Urbanism și Administrarea Teritoriului — Sibiu
anul III, sem 1, 2020-2021 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: - | Credite ECTS: 1
Departament:
Planificare Urbană și Dezvoltare Teritorială
Titular:
asist.dr.urb. Mădălina Moțcanu-Dumitrescu
Colectiv:
Lect.dr.arh. Florin MURESANU Conf.dr.arh. Daniel COMSA Lect.dr.arh Nicolea DINU Lect.dr.arh. Andreea MATACHE
Obiective:

• Rezolvarea unor situații multiple în vederea testării normelor și condițiilor de confort.
• Testarea modului de rezolvare a partiului în cadrul unei locuințe.

Conținut:

Problematica cadru

Prezentarea zonei destinată studiului

Elemente obligatorii de tema

Cerințe

Condiții de redactare, predare și notare

Calendarul schiței

Metoda de predare:

Tema test.

Mod de evaluare:

• Nivelul de înțelegere a obiectivului schiței și rezolvarea cerințelor temei;
• Gradul de detaliere a demersului și acuratețea reprezentării tehnice a pieselor desenate;
• Paginarea pieselor solicitate prin temă.

Bibliografie minimală:

• Legea locuinței nr.114/1996;
• ORDINUL Nr. 1383 din 24.09.2002 pentru aprobarea reglementării tehnice „Normativ privind proiectarea clădirilor de locuințe (revizuire NP 016¬96)", indicativ NP 057¬02;
• Regulamentul Local de Urbanism al Municipiului București
• Buica, Viorica (2011) Locuințe colective din România. Noi perspective ale locuirii la bloc;
• Damboianu, Anton (1962) Amenajarea locuintei;
• Derer, Peter (1985) Locuirea urbana;
• Dietz, Albert G.H. (1971) Dwelling House Construction;
• Rambert, Charles (1956) L'habitat collectif;
• Rotariuc, Noemi Andrea Gyure (2002) Locuinta plurifamiliala in mediul urban.

modifică