UT-156 Schiță (3.1)

Facultatea de Urbanism / Urbanism și Administrarea Teritoriului — Sibiu
anul III, sem 1, 2023-2024 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: - | Credite ECTS: 1
Titular:
asist.dr.urb. Mădălina Moțcanu-Dumitrescu
Colectiv:
Lect.dr.arh. Florin MURESANUConf.dr.arh. Daniel COMSALect.dr.arh Nicolea DINULect.dr.arh. Andreea MATACHE
Obiective:
• Rezolvarea unor situații multiple în vederea testării normelor și condițiilor de confort.
• Testarea modului de rezolvare a partiului în cadrul unei locuințe.
Conținut:
PROBLEMATICA CADRU

PREZENTAREA ZONEI DESTINATĂ STUDIULUI

ELEMENTE OBLIGATORII DE TEMA

CERINȚE

CONDIȚII DE REDACTARE, PREDARE ȘI NOTARE

CALENDARUL SCHIȚEI
Metoda de predare:
Tema test.
Mod de evaluare:
• Nivelul de înțelegere a obiectivului schiței și rezolvarea cerințelor temei;
• Gradul de detaliere a demersului și acuratețea reprezentării tehnice a pieselor desenate;
• Paginarea pieselor solicitate prin temă.
Bibliografie minimală:
• Legea locuinței nr.114/1996;
• ORDINUL Nr. 1383 din 24.09.2002 pentru aprobarea reglementării tehnice „Normativ privind proiectarea clădirilor de locuințe (revizuire NP 016¬96)", indicativ NP 057¬02;
• Regulamentul Local de Urbanism al Municipiului București
• Buica, Viorica (2011) Locuințe colective din România. Noi perspective ale locuirii la bloc;
• Damboianu, Anton (1962) Amenajarea locuintei;
• Derer, Peter (1985) Locuirea urbana;
• Dietz, Albert G.H. (1971) Dwelling House Construction;
• Rambert, Charles (1956) L'habitat collectif;
• Rotariuc, Noemi Andrea Gyure (2002) Locuinta plurifamiliala in mediul urban.