UT-156 Schiță (3.1)

Facultatea de Urbanism / Urbanism și Administrarea Teritoriului — Sibiu
anul III, sem 1, 2022-2023 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: - | Credite ECTS: 1
Departament:
Planificare Urbană și Dezvoltare Teritorială
Titular:
asist.dr.urb. Mădălina Moțcanu-Dumitrescu
Colectiv:
Lect.dr.arh. Florin MURESANU Conf.dr.arh. Daniel COMSA Lect.dr.arh Nicolea DINU Lect.dr.arh. Andreea MATACHE
Obiective:
• Rezolvarea unor situații multiple în vederea testării normelor și condițiilor de confort. • Testarea modului de rezolvare a partiului în cadrul unei locuințe.
Conținut:
PROBLEMATICA CADRU PREZENTAREA ZONEI DESTINATĂ STUDIULUI ELEMENTE OBLIGATORII DE TEMA CERINȚE CONDIȚII DE REDACTARE, PREDARE ȘI NOTARE CALENDARUL SCHIȚEI
Metoda de predare:
Tema test.
Mod de evaluare:
• Nivelul de înțelegere a obiectivului schiței și rezolvarea cerințelor temei; • Gradul de detaliere a demersului și acuratețea reprezentării tehnice a pieselor desenate; • Paginarea pieselor solicitate prin temă.
Bibliografie minimală:
• Legea locuinței nr.114/1996; • ORDINUL Nr. 1383 din 24.09.2002 pentru aprobarea reglementării tehnice „Normativ privind proiectarea clădirilor de locuințe (revizuire NP 016¬96)", indicativ NP 057¬02; • Regulamentul Local de Urbanism al Municipiului București • Buica, Viorica (2011) Locuințe colective din România. Noi perspective ale locuirii la bloc; • Damboianu, Anton (1962) Amenajarea locuintei; • Derer, Peter (1985) Locuirea urbana; • Dietz, Albert G.H. (1971) Dwelling House Construction; • Rambert, Charles (1956) L'habitat collectif; • Rotariuc, Noemi Andrea Gyure (2002) Locuinta plurifamiliala in mediul urban.