UAUIM
Prima pagină | Universitatea | Informații publice | Admitere | Facultăți | Departamente | Doctorat | Cercetare | Sponsori | Contact

Plan de învățământ 2019-2020, anul I (sem. 1 și 2)

Facultatea de Urbanism / Urbanism și Administrarea Teritoriului — Sibiu
Licență

Responsabil an: asist.dr.urb. Mădălina Moțcanu- Dumitrescu

Nr.
crt.
Cod Disciplină Cat.
form.
Ore/săptămână Total
ore
ECTS Titular Examinare
S1 S2 S1 S2
Modul 1/1 – Introducere în urbanism - 12cr - conf.dr.arh. Liviu Ianăși
1. UT-5 Introducere în urbanism DF 1C+1L - 28 2 - dr.urb. Dana Milea lucrări parcurs
2. UT-111 Elemente de mediu in urbanism (1) DF 2L - 28 2 - lect.dr.arh Florin Mureșanu eseu
3. UT-7 Proiectare și reprezentări în urbanism DS 6P - 84 8 - asist.drd.urb Mădălina Moțcanu- Dumitrescu proiect
Modul 1/2 – Introducere în arhitectură - 11cr - asist.dr.arh. Alexandru Calcatinge
4. UP-145 Istoria arhitecturii și urbanismului DF 2C - 28 3 - lect.dr.arh Alexandru Calcatinge examen + lucrări parcurs
5. ST-68 Construcții (1) DTD 1C+1L - 28 2 - lect.dr.arh Monica Muresanu examen + lucrări parcurs
6. UT-126 Lucrări de arhitectură (1) DS 6P - 84 6 - asist.drd.urb Mihai Moțcanu- Dumitrescu proiect
Modul 1/3 – Comunicare și administrație - 6cr - lect.dr.arh. Florin Mureșanu
7. UT-8 Tehnici de comunicare și studiu DC 1C+1L - 28 2 - dr.urb. Dana Milea examen + eseu + lucrări parcurs
8. UT-110 Bazele administrației publice DS 2C+1L - 42 4 - conf.dr.arh Simona Munteanu lucrări parcurs
Modul 2/1 – Mediu și dezvoltare sustenabilă - 12cr - lect.dr.arh. Florin Mureșanu
9. UT-10 Elemente de mediu in urbanism (2) DF - 2C 28 - 2 lect.dr.arh Florin Mureșanu examen + lucrări parcurs
10. UP-147 Elemente de structură urbană DF - 2C 28 - 2 lect.dr.arh. Mihaela Hărmănescu examen
11. UT-12 Reprezentări în urbanism și peisagistică DS - 3P 42 - 6 asist.drd.urb Mihai Moțcanu- Dumitrescu proiect
12. UT-150 Activități practice (releveu) DF - 1L 14 - 2 asist.drd.urb Mihai Moțcanu- Dumitrescu lucrări parcurs
Modul 2/2 – Științe exacte și legislație - 12cr - lect.dr.arh. Simona Munteanu
13. UP-24 Cadastru și topografie DTD - 1C+1L 28 - 3 prof.dr.ing Gheorghe Badea examen + lucrări parcurs
14. UP-148 Tehnoredactare și baze de date DF - 2C+1L 42 - 3 lect.dr Mircea Musan examen + lucrări parcurs
15. UT-112 Urbanism și legislație România DF - 2C+1L 42 - 3 drd. urb. Paul Mureșan-Iuga examen
16. UP-90 Documente și documentații de urbanism DS - 2C+1L 42 - 3 asist.dr.arh Dragoș Buhociu examen + lucrări parcurs
Modul 2/3 – Arhitectură și construcții - 7cr - lect.dr.urb. Liviu Veluda
17. UP-146 Estetică vizuală DS - 1C+1L 28 - 3 lect.dr.urb Liviu Veluda lucrări parcurs
18. UT-149 Economie urbană și evaluare DF - 1C+1L 28 - 2 asist.dr.urb Mădălina Moțcanu-Dumitrescu lucrări parcurs
19. CP-1 Limbi străine (1) DC 2S - 28 1 - conf.dr. / drd Luminița Petrulian / Oana Frandeș examen
20. CP-2 Limbi străine (2) DC - 2S 28 - 1 conf.dr. / drd Luminița Petrulian / Oana Frandeș examen
TOTAL ORE OBLIGATORII / CREDITE 27 25 728 30 30  
Simboluri departamente
CPIstoria & Teoria Arhitecturii și Conservarea Patrimoniului
UTPlanificare Urbană și Dezvoltare Teritorială
UPProiectare Urbană și Peisagistică
STȘtiințe Tehnice
Categorii formative
DFDisciplină fundamentală
DTDDisciplină tehnică în domeniu
DSDisciplină de specialitate
DCDisciplină complementară
Ore/săptămână
Ccursuri
Sseminarii
Llucrări
Pproiectare
Un material de prezentare a Universității de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” – informații despre admitere, programe de studii, facilități oferite, cercetare, burse și mobilități pentru studenți, alumni etc:
Brosura UAUIM.pdf [23MB]
Illustration by Laura Cristea and Cristina Popescu
Ten good reasons to study Architecture at UAUIM
Secția de Arhitectură în limba engleză:
https://architecture.uauim.ro/