UAUIM
Prima pagină | Universitatea | Informații publice | Admitere | Facultăți | Departamente | Doctorat | Cercetare | Sponsori | Contact

Plan de învățământ 2018-2019, anul III (sem. 5 și 6)

Facultatea de Arhitectură / Arhitectură
program unitar de studii (ciclu de licență și ciclu de master comasate)

Nr.
crt.
Cod Disciplină Cat.
form.
Ore/săptămână Total
ore
ECTS Titular
S1 S2 S1 S2
Discipline obligatorii
1. BP3-15 Proiectare de arhitectură / Teoria proiectului (3.1)
Obs: Săpt. 1 - 6 (6 săptămâni)
DS 1C+12P - 78 5 - Melania Dulămea
2. BP3-16 Proiectare de arhitectură / Teoria proiectului (3.2)
Obs: Săpt. 7 - 14 (8 săptămâni)
DS 1C+12P - 104 6 - Melania Dulămea
3. BP3-13 Schiță (3.1)
Obs: Desfăsurarea prevăzută în afara orelor contact (activitate fără îndrumare)
DS - - 24 1 - Melania Dulămea
4. ST-19 Inginerie structurală DTD 2C - 28 2 - Adrian Iordăchescu
5. IT-9 Arhitectura tradițională în România DF 2C - 28 3 - Horia Moldovan
6. UP-3 Tehnica proiectării urbane DF 2C - 28 3 - Claudiu Runceanu
7. ST-88 Detaliere de arhitectură (1) DTD 2C+1L - 42 3 - Ana-Maria Dabija
8. ST-85 Introducere în fizica construcțiilor DTD 2C - 28 3 - Radu Pană
9. ST-13 Proiectarea structurilor de rezistență DS 2P - 28 3 - Basarab Cheșcă
10. BP3-17 Cercetare și proiectare de arhitectură (1) DS 1L - 14 1 - Melania Dulămea
11. BP3-3 Proiectare de urbanism - Studiu / Teoria proiectului (3.1)
Obs: Săpt. 1 - 5 (5 săptămâni)
DS - 1C+1S+12P 70 - 4 Melania Dulămea
12. BP3-2 Proiectare de arhitectură / Teoria proiectului (3.3)
Obs: Săpt. 6 - 14 (9 săptămâni). Activitatea UP-180 Teoria proiectului, 1s, este integrată cu BP3-3
DS - 1C+1S+12P 126 - 7 Melania Dulămea
13. BP3-14 Schiță (3.2)
Obs: Desfăsurarea prevăzută în afara orelor contact (activitate fără îndrumare)
DS - - 24 - 1 Melania Dulămea
14. BP3-18 Proiect tehnologie arhitecturală (1) DS - 2P 28 - 2 Melania Dulămea
15. IT-11 Arhitectură - context - peisaj DF - 1C 14 - 2 Celia Ghyka
16. IT-12 Arhitectură modernă și contemporană în România DF - 2C 28 - 3 Nicolae Lascu
17. UP-2 Doctrine urbanistice DF - 2C 28 - 3 Alexandru M. Sandu
18. ST-89 Detaliere de arhitectură (2) DTD - 2C+1L 42 - 3 Ana-Maria Dabija
19. ST-11 Instalații - echipare DTD - 2C+1L 42 - 3 George Stoican
Activități practice
20. ST-14 Activități practice (șantier)
Obs: Desfășurarea prevăzută în afara celor 14 săptămâni de activitate regulată
DTD - 2L 28 - 2 Ioana Șerbănescu
TOTAL ORE OBLIGATORII / CREDITE 27 29 832 30 30  
Discipline facultative
21. CP-12 Limbi străine (5) DC 1S - 14 1 - Luminița Petrulian
22. CP-13 Limbi străine (6) DC - 1S 14 - 1 Luminița Petrulian
23. SFA-121 Proiectare asistată de calculator (3) DC 2S - 28 1 -
24. SFA-122 Proiectare asistată de calculator (4) DC - 2S 28 - 1
25. SP5-5 Fotografia, instrument de studiu metodic în arhitectură DC 2C - 28 2 - Vlad Eftenie
Simboluri departamente
BP3Bazele Proiectării de Arhitectură
SP5Sinteza Proiectării de Arhitectură
IT, CPIstoria & Teoria Arhitecturii și Conservarea Patrimoniului
UPProiectare Urbană și Peisagistică
STȘtiințe Tehnice
SFAStudiul Formei și Ambient
Categorii formative
DFDisciplină fundamentală
DTDDisciplină tehnică în domeniu
DSDisciplină de specialitate
DCDisciplină complementară
Ore/săptămână
Ccursuri
Sseminarii
Llucrări
Pproiectare
Un material de prezentare a Universității de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” – informații despre admitere, programe de studii, facilități oferite, cercetare, burse și mobilități pentru studenți, alumni etc:
Brosura UAUIM.pdf [23MB]
Illustration by Laura Cristea and Cristina Popescu
Ten good reasons to study Architecture at UAUIM
Secția de Arhitectură în limba engleză:
https://architecture.uauim.ro/