Plan de învățământ
Arhitectură, anul 3, 2023-2024

program unitar de studii (ciclu de licență și ciclu de master comasate) / 6 ani
Nr.
crt.
Cod Disciplină Cat.
form.
Ore/săptămână Total
ore
ECTS Titular
S1 S2 S1 S2
Discipline obligatorii
1. BP3-15 Proiectare de arhitectură / Teoria proiectului (3.1)
Obs: Săpt. 1 - 6 (6 săptămâni)
DS 1L+12P - 78 5 - Melania Dulămea
2. BP3-16 Proiectare de arhitectură / Teoria proiectului (3.2)
Obs: Săpt. 7 - 14 (8 săptămâni)
DS 1L+12P - 104 6 - Melania Dulămea
3. BP3-13 Schiță (3.1)
Obs: Desfășurarea prevăzută în afara orelor contact (activitate fără îndrumare)
DS - - 24 1 - Melania Dulămea
4. ST-19 Inginerie structurală DD 3C - 42 3 - Adrian Iordăchescu
5. IT-9 Arhitectura medievală și premodernă în România DF 2C - 28 3 - Horia Moldovan
6. UP-3 Tehnica proiectării urbane DF 2C - 28 2 - Claudiu Runceanu
7. ST-88 Detaliere de arhitectură (1) DD 2C - 28 3 - Zina Macri
8. ST-85 Introducere în fizica construcțiilor DD 2C - 28 3 - Radu Pană
9. IT-11 Teorii moderne și contemporane de arhitectură (1) DF 2C - 28 3 - Celia Ghyka
10. ST-106 Aplicații practice - Tehnologie arhitecturală (2) DS 2L - 28 1 - Anamaria Mortu
11. BP3-3 Proiectare de urbanism - Studiu / Teoria proiectului (3.1)
Obs: Săpt. 1 - 6 (6 săptămâni)
DS - 1L+12P 78 - 4 Melania Dulămea
12. BP3-2 Proiectare de arhitectură / Teoria proiectului (3.3)
Obs: Săpt. 7 - 14 (8 săptămâni)
DS - 1L+12P 104 - 7 Melania Dulămea
13. BP3-14 Schiță (3.2)
Obs: Desfășurarea prevăzută în afara orelor contact (activitate fără îndrumare)
DS - - 24 - 1 Melania Dulămea
14. ST-87 Proiect tehnologie arhitecturală (1)
Obs: Săpt. 9 - 14 (6 săptămâni) / Proiect integrat cu proiectul de atelier (3.3)
DS - 2P 28 - 2 Basarab Cheșcă
15. IT-12 Arhitectură modernă și contemporană în România DF - 2C 28 - 3 Irina Tulbure-Moldovan
16. IT-61 Teorii moderne și contemporane de arhitectură (2) DF - 1C 14 - 2 Celia Ghyka
17. UP-4 Structuri urbane DF - 2C 28 - 3 Tiberiu Florescu
18. ST-89 Detaliere de arhitectură (2) DD - 2C 28 - 3 Anamaria Mortu
19. ST-11 Instalații - echipare DD - 2C 28 - 2 Alexandru Mircea Iatan
20. BP3-19 Cercetare și proiectare de arhitectură (2) DS - 1L 14 - 1 Melania Dulămea
Activități practice
21. ST-14 Activități practice (șantier)
Obs: Desfășurarea prevăzută în afara celor 14 săptămâni de activitate regulată
DD - 2L 28 - 2 Raluca-Maria Trifa
Total ore obligatorii / credite 28 27 818 30 30
Discipline facultative
22. CP-12 Limbi străine (5) DC 1S - 14 1 - Luminița Petrulian
23. CP-13 Limbi străine (6) DC - 1S 14 - 1 Luminița Petrulian
24. SFA-121 Proiectare asistată de calculator (3) DC 2S - 28 1 -
25. SFA-122 Proiectare asistată de calculator (4) DC - 2S 28 - 1
Simboluri departamente
BP3Bazele proiectării de arhitectură
UPProiectare urbană și peisagistică
IT, CPIstoria & teoria arhitecturii și conservarea patrimoniului
STȘtiințe tehnice
SFAStudiul formei și ambient
Categorii formative
DFDisciplină fundamentală
DDDisciplină tehnică în domeniu
DSDisciplină de specialitate
DCDisciplină complementară
Ore/săptămână
Ccursuri
Llucrări
Pproiectare