BP3-13 Schiță (3.1)

Facultatea de Arhitectură / Arhitectură
anul III, sem 1, 2022-2023 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: - | Credite ECTS: 1

Fișa disciplinei

Departament:
Bazele Proiectării de Arhitectură
Titular:
conf.dr.arh. Melania Dulămea
Colectiv:
conf. dr. arh. Françoise Pamfil, conf. dr. arh. Mihaela Pelteacu, conf. dr. arh. Andra Panait, șef lucr. dr. arh. Vladimir Vinea, conf. dr. arh. Ionuț Anton, conf. dr. arh. Ștefan Ghenciulescu, conf. dr. arh. Lorin Niculae, arh. Adrian Zerva, conf. dr. arh. Maria Enache, prof. dr. arh. Radu Teacă, șef lucr dr. arh. Horia Dinulescu, sef lucr. dr. arh. Ana Vesa Dobre
Obiective:

- verificarea cunoștințele acumulate pe parcursul semestrului;
- stimularea studiul individual;
- dezvoltarea capacității de autoevaluare a viitorilor arhitecți.

Conținut:

Spațiu public, clădire publică

Metoda de predare:

Studiu individual, cu o durata de 8 ore, pe o tema aflata in ziua respectiva. In fiecare semestru sunt trei schite (2 schite + 1 schita refacere)

Mod de evaluare:

Caiet de documentare si fundamentare a proiectului, sustinerea individuala a proiectului in plenul grupei, notare in juriu de atelier.

Bibliografie minimală:

Specifica fiecarei teme de schita