UAUIM
Prima pagină | Universitatea | Informații publice | Admitere | Facultăți | Departamente | Doctorat | Cercetare | Sponsori | Contact

Plan de învățământ 2018-2019, anul IV (sem. 7 și 8)

Facultatea de Arhitectură / Arhitectură
program unitar de studii (ciclu de licență și ciclu de master comasate)

Nr.
crt.
Cod Disciplină Cat.
form.
Ore/săptămână Total
ore
ECTS Titular
S1 S2 S1 S2
Discipline obligatorii
1. SP4-1 Proiectare de arhitectură / Teoria proiectului (4.1)
Obs: Săpt. 1 - 4 (4 săptămâni). Integrează IT-52
DS 1C+12P - 52 3 - Magdalena Stănculescu
2. SP4-31 Proiectare de urbanism – Studiu / Teoria proiectului (4.1)
Obs: săpt. 5 - 8 (4 săptămâni). Integrează IT-52
DS 1C+12P - 52 4 - Magdalena Stănculescu
3. SP4-32 Proiectare de arhitectură / Teoria proiectului (4.1)
Obs: Săpt. 9 - 14 (6 săptămâni). Integrează IT-52
DS 1C+12P - 78 5 - Magdalena Stănculescu
4. SP4-8 Schiță (4.1)
Obs: Desfăsurarea prevăzută în afara orelor contact (activitate fără îndrumare)
DS - - 24 1 - Magdalena Stănculescu
5. SP4-10 Proiect tehnologie arhitecturală (2) DS 2P - 28 2 - Magdalena Stănculescu
6. CP-5 Protecția patrimoniului (noțiuni de conservare) DS 2C - 28 3 - Sergiu Nistor
7. UP-4 Structuri urbane DF 2C - 28 3 - Alexandru M. Sandu
8. UP-5 Proiect urbanism - partiu urbanistic DS 2P - 28 2 - Tiberiu Florescu
9. SP4-12 Cercetare și proiectare de arhitectură (2) DS 1L - 14 1 -
10. SP4-2 Proiectare de arhitectură / Teoria proiectului (4.2)
Obs: Săpt. 1 - 4 (4 săptămâni). Integrează IT-53
DS - 1C+12P 52 - 3 Magdalena Stănculescu
11. SP4-41 Proiectare de urbanism – Studiu / Teoria proiectului (4.2)
Obs: săpt. 5 - 8 (4 săptămâni). Integrează IT-53
- - 1C+12P 52 - 3 Magdalena Stănculescu
12. SP4-42 Proiectare de arhitectură / Teoria proiectului (4.2)
Obs: săpt. 9 - 14 (6 săptămâni). Integrează IT-53
- - 1C+12P 78 - 6 Magdalena Stănculescu
13. SP4-9 Schiță (4.2)
Obs: Desfășurarea prevăzută în afara orelor contact (activitate fără îndrumare)
DS - - 24 - 1 Magdalena Stănculescu
14. SP4-11 Proiect tehnologie arhitecturală (3) DS - 2P 28 - 2 Magdalena Stănculescu
15. ST-78 Fizica construcțiilor (2) DTD - 2C 28 - 2 Radu Pană
16. UP-7 Compoziție urbană DF - 2C 28 - 2 Alexandru M. Sandu
17. CP-6 Proiect de restaurare DS - 2P 28 - 2 Ștefan Bâlici
18. SP4-13 Cercetare și proiectare de arhitectură (3) DS - 1L 14 - 1 Magdalena Stănculescu
Discipline la alegere / aprofundare specialitate
19. Curs la alegere an 4, sem.1 / Pachet 1 - 2C - 28 3 -
20. Curs la alegere an 4, sem.1 / Pachet 2 - 2C - 28 3 -
21. Curs la alegere an 4, sem.2 / Pachet 1 - - 2C 28 - 3
22. Curs la alegere an 4, sem.2 / Pachet 2 - - 2C 28 - 3
Activități practice
23. IT-14 Activități practice DF - 2L 28 - 2 Horia Moldovan
TOTAL ORE OBLIGATORII / CREDITE 26 28 804 30 30  
Discipline facultative
24. SFA-123 Proiectare asistată de calculator (5) DC 2S - 28 1 -
25. SFA-124 Proiectare asistată de calculator (6) DC - 2S 28 - 1

Stabilirea disciplinelor la alegere pentru fiecare an de studiu se va face conform Regulamentului: PDF Regulament_discipline_la_alegere.pdf

Simboluri departamente
SP4Sinteza Proiectării de Arhitectură
IT, CPIstoria & Teoria Arhitecturii și Conservarea Patrimoniului
UPProiectare Urbană și Peisagistică
STȘtiințe Tehnice
SFAStudiul Formei și Ambient
Categorii formative
DFDisciplină fundamentală
DTDDisciplină tehnică în domeniu
DSDisciplină de specialitate
DCDisciplină complementară
Ore/săptămână
Ccursuri
Sseminarii
Llucrări
Pproiectare
Un material de prezentare a Universității de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” – informații despre admitere, programe de studii, facilități oferite, cercetare, burse și mobilități pentru studenți, alumni etc:
Brosura UAUIM.pdf [23MB]
Illustration by Laura Cristea and Cristina Popescu
Ten good reasons to study Architecture at UAUIM
Secția de Arhitectură în limba engleză:
https://architecture.uauim.ro/