Plan de învățământ
Arhitectură, anul 4, 2023-2024

program unitar de studii (ciclu de licență și ciclu de master comasate) / 6 ani
Nr.
crt.
Cod Disciplină Cat.
form.
Ore/săptămână Total
ore
ECTS Titular
S1 S2 S1 S2
Discipline obligatorii
1. SP4-1 Proiectare de arhitectură / Teoria proiectului (4.1)
Obs: Săpt. 1 - 4 (4 săptămâni)
DS 1L+12P - 52 3 - Magdalena Stănculescu
2. SP4-31 Proiectare de urbanism – Studiu / Teoria proiectului (4.1)
Obs: Săpt. 5 - 8 (4 săptămâni)
DS 1L+12P - 52 4 - Magdalena Stănculescu
3. SP4-32 Proiectare de arhitectură / Teoria proiectului (4.2)
Obs: Săpt. 9 - 14 (6 săptămâni)
DS 1L+12P - 78 5 - Magdalena Stănculescu
4. SP4-8 Schiță (4.1)
Obs: Desfășurarea prevăzută în afara orelor contact (activitate fără îndrumare)
DS - - 24 1 - Magdalena Stănculescu
5. ST-16 Proiect tehnologie arhitecturală (2)
Obs: Săpt. 9 - 14 (6 săptămâni) / Proiect integrat cu proiectul de atelier (4.2)
DS 2P - 28 3 - Ioana Raluca Șerbănescu
6. ST-82 Exigențe și performanțe în construcții DD 2C - 28 3 - Gabriel Negoescu
7. CP-5 Protecția patrimoniului (noțiuni de conservare) DS 2C - 28 3 - Sergiu Nistor
8. UP-7 Compoziție urbană
Obs: Lucrările practice se vor defășura în săptămânile 7-13
DF 2C+1L - 42 4 - Tiberiu Florescu
9. SP4-2 Proiectare de arhitectură / Teoria proiectului (4.3)
Obs: Săpt. 1 - 4 (4 săptămâni)
DS - 1L+12P 52 - 3 Magdalena Stănculescu
10. SP4-41 Proiectare de urbanism – Studiu / Teoria proiectului (4.2)
Obs: Săpt. 5 - 8 (4 săptămâni)
DS - 1L+12P 52 - 3 Magdalena Stănculescu
11. SP4-42 Proiectare de arhitectură / Teoria proiectului (4.4)
Obs: Săpt. 9 - 14 (6 săptămâni)
DS - 1L+12P 78 - 6 Magdalena Stănculescu
12. SP4-9 Schiță (4.2)
Obs: Desfășurarea prevăzută în afara orelor contact (activitate fără îndrumare)
DS - - 24 - 1 Magdalena Stănculescu
13. SP4-11 Proiect tehnologie arhitecturală (3)
Obs: Săpt. 9 - 14 (6 săptămâni) / Proiect integrat cu proiectul de atelier (4.4)
DS - 1P 14 - 1 Magdalena Stănculescu
14. ST-78 Fizica construcțiilor (2) DD - 2C 28 - 2 Radu Pană
15. ST-115 Structuri speciale DD - 2C 28 - 2 Dragoș Marcu
16. CP-50 Teoria proiectului de restaurare DS - 2C 28 - 3 Petru Mortu
17. CP-6 Proiect de restaurare
Obs: Săpt. 2 - 8 (7 săptămâni)
DS - 2P 28 - 2 Ștefan Bâlici
18. SP4-13 Cercetare și proiectare de arhitectură (3) DS - 1L 14 - 1 Magdalena Stănculescu
Discipline la alegere
19. Curs la alegere an 4, sem.1 / Pachet 1 - 2C - 28 2 -
20. Curs la alegere an 4, sem.1 / Pachet 2 - 2C - 28 2 -
21. Curs la alegere an 4, sem.2 / Pachet 1 - - 2C 28 - 2
22. Curs la alegere an 4, sem.2 / Pachet 2 - - 2C 28 - 2
Activități practice
23. IT-14 Activități practice
Obs: Desfășurarea prevăzută în afara celor 14 săptămâni de activitate regulată
DF - 2L 28 - 2 Toader Popescu
Total ore obligatorii / credite 26 29 818 30 30
Simboluri departamente
SP4Sinteza proiectării de arhitectură
UPProiectare urbană și peisagistică
IT, CPIstoria & teoria arhitecturii și conservarea patrimoniului
STȘtiințe tehnice
Categorii formative
DFDisciplină fundamentală
DDDisciplină tehnică în domeniu
DSDisciplină de specialitate
Ore/săptămână
Ccursuri
Llucrări
Pproiectare