BP3-14 Schiță (3.2)

Facultatea de Arhitectură / Arhitectură
anul III, sem 2, 2022-2023 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: - | Credite ECTS: 1

Fișa disciplinei

Departament:
Bazele Proiectării de Arhitectură
Titular:
conf.dr.arh. Melania Dulămea
Colectiv:
conf. dr. arh. Françoise Pamfil, conf. dr. arh. Mihaela Pelteacu, conf. dr. arh. Andra Panait, șef lucr. dr. arh. Vladimir Vinea, conf. dr. arh. Ionuț Anton, conf. dr. arh. Ștefan Ghenciulescu, conf. dr. arh. Lorin Niculae, arh. Adrian Zerva, conf. dr. arh. Maria Enache, prof. dr. arh. Radu Teacă, șef lucr dr. arh. Horia Dinulescu, sef lucr. dr. arh. Ana Vesa Dobre
Obiective:

- verificarea cunoștințele acumulate pe parcursul semestrului;
- stimularea studiul individual;
- dezvoltarea capacității de autoevaluare a viitorilor arhitecți.

Conținut:

Dimensiunea publică a arhitecturii
Dimensiunea publică a arhitecturii
Tema surpriză

Metoda de predare:

Studiu individual, cu o durata de 8 ore, pe o tema aflata in ziua respectiva. In fiecare semestru sunt trei schite (2 schite + 1 schita refacere)

Mod de evaluare:

Juriu format din minim trei cadre didactice care evalueaza proiectele predate

Bibliografie minimală:

Specifica fiecarei teme de schita