Plan de învățământ
Arhitectură, anul 6, 2022-2023

program unitar de studii (ciclu de licență și ciclu de master comasate) / 6 ani
Nr.
crt.
Cod Disciplină Cat.
form.
Ore/săptămână Total
ore
ECTS Titular
S1 S2 S1 S2
Discipline obligatorii
1. SP6-1 Stagiu de practică profesională DS 34L - 476 20 - Horia Moldovan
2. ST-24 Eficiența economică și socială a investițiilor DF 2C - 28 2 - Gabriel Negoescu
3. IT-17 Teoria cercetării. Noțiuni de etică și integritate academică DF 2C - 28 2 - Augustin Ioan
4. IT-18 Managementul proiectării DS 2C - 28 2 - Michaela Gafar
5. SP6-5 Studiu de fundamentare a prediplomei DS 2P - 28 4 - Magdalena Stănculescu
6. SP6-2 Disertație DS - 3L 42 - 5 Horia Moldovan
7. SP6-3 Prediplomă DS - 3P 42 - 5 Horia Moldovan
8. SP6-4 Proiect diplomă DS - 5P 70 - 18 Horia Moldovan
9. ST-98 Consultanță tehnologie-structuri-instalații DS - 2P 28 - 2 Anamaria Mortu
Total ore obligatorii / credite 42 13 770 30 30
Simboluri departamente
SP6Sinteza Proiectării de Arhitectură
ITIstoria & Teoria Arhitecturii și Conservarea Patrimoniului
STȘtiințe Tehnice
Categorii formative
DFDisciplină fundamentală
DSDisciplină de specialitate
Ore/săptămână
Ccursuri
Llucrări
Pproiectare