Plan de învățământ
Arhitectură, anul 6, 2023-2024

program unitar de studii (ciclu de licență și ciclu de master comasate) / 6 ani
Nr.
crt.
Cod Disciplină Cat.
form.
Ore/săptămână Total
ore
ECTS Titular
S1 S2 S1 S2
Discipline obligatorii
1. SP6-1 Stagiu de practică profesională
Obs: 12 săptămâni - activitate desfășurată în afara UAUIM
DS - - 480 20 - Magda Stănculescu
2. ST-24 Eficiența economică și socială a investițiilor DF 2C - 28 2 - Gabriel Negoescu
3. IT-17 Teoria cercetării. Noțiuni de etică și integritate academică DF 2C - 28 2 - Augustin Ioan
4. IT-18 Managementul proiectării DS 2C - 28 2 - Michaela Gafar
5. SP6-5 Studiu de fundamentare a prediplomei DS 2P - 28 4 - Magdalena Stănculescu
6. SP6-2 Disertație
Obs: 8 săptămâni
DS - 3L 24 - 5 Decanat Facultatea de Arhitectură
7. SP6-3 Prediplomă
Obs: 8 săptămâni
DS - 3P 24 - 5 Decanat Facultatea de Arhitectură
8. SP6-4 Proiect diplomă
Obs: 7 săptămâni
DS - 6P 42 - 20 Decanat Facultatea de Arhitectură
Total ore obligatorii / credite 8 6 682 30 30
Simboluri departamente
SP6Sinteza proiectării de arhitectură
ITIstoria & teoria arhitecturii și conservarea patrimoniului
STȘtiințe tehnice
Categorii formative
DFDisciplină fundamentală
DSDisciplină de specialitate
Ore/săptămână
Ccursuri
Llucrări
Pproiectare