UAUIM
Prima pagină | Universitatea | Informații publice | Admitere | Facultăți | Departamente | Doctorat | Cercetare | Sponsori | Contact

Plan de învățământ 2018-2019, anul VI (sem. 11 și 12)

Facultatea de Arhitectură / Arhitectură
program unitar de studii (ciclu de licență și ciclu de master comasate)

Nr.
crt.
Cod Disciplină Cat.
form.
Ore/săptămână Total
ore
ECTS Titular
S1 S2 S1 S2
Discipline obligatorii
1. SP6-1 Practică în birouri de proiectare DS 34L - 476 20 - Horia Moldovan
2. ST-24 Eficiența economică și socială a investițiilor DF 2C - 28 2 - Gabriel Negoescu
3. IT-17 Teoria cercetării. Noțiuni de etică și integritate academică DF 2C - 28 2 - Augustin Ioan
4. IT-18 Managementul proiectării DS 2C - 28 2 - Mihaela Gafar
5. SP6-5 Studiu de fundamentare a prediplomei DS 2L - 28 4 - Georgică Mitrache
6. SP6-2 Disertație DS - 3L 42 - 5 Georgică Mitrache
7. SP6-3 Prediplomă DS - 3P 42 - 5 Georgică Mitrache
8. SP6-4 Proiect diplomă DS - 5P 70 - 18 Georgică Mitrache
9. ST-98 Consultanță tehnologie-structuri-instalații DS - 2P 28 - 2 Zina Macri
TOTAL ORE OBLIGATORII / CREDITE 42 13 770 30 30  
Simboluri departamente
ITIstoria & Teoria Arhitecturii și Conservarea Patrimoniului
STȘtiințe Tehnice
SP6Sinteza Proiectării de Arhitectură
Categorii formative
DFDisciplină fundamentală
DSDisciplină de specialitate
Ore/săptămână
Ccursuri
Sseminarii
Llucrări
Pproiectare
Un material de prezentare a Universității de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” – informații despre admitere, programe de studii, facilități oferite, cercetare, burse și mobilități pentru studenți, alumni etc:
Brosura UAUIM.pdf [23MB]
Illustration by Laura Cristea and Cristina Popescu
Ten good reasons to study Architecture at UAUIM
Secția de Arhitectură în limba engleză:
https://architecture.uauim.ro/