UAUIM
Prima pagină | Universitatea | Informații publice | Admitere | Facultăți | Departamente | Doctorat | Cercetare | Sponsori | Contact

Plan de învățământ 2018-2019, anul II (sem. 3 și 4)

Facultatea de Arhitectură / Arhitectură
program unitar de studii (ciclu de licență și ciclu de master comasate)

Nr.
crt.
Cod Disciplină Cat.
form.
Ore/săptămână Total
ore
ECTS Titular
S1 S2 S1 S2
Discipline obligatorii
1. BP2-11 Proiectare de arhitectură / Teoria proiectului (2.1)
Obs: Săpt. 1 - 6 (6 săptămâni)
DS 1C+11P - 60 4 - Melania Dulămea
2. BP2-12 Proiectare de arhitectură / Teoria proiectului (2.2)
Obs: Săpt. 7 - 14 (8 săptămâni)
DS 1C+11P - 108 7 - Melania Dulămea
3. BP2-7 Schiță (2.1)
Obs: Desfăsurarea prevăzută în afara orelor contact (activitate fără îndrumare)
DS - - 24 1 - Melania Dulămea
4. ST-7 Structuri (1) DTD 2C - 28 3 - Vlad Petrescu
5. IT-25 Arhitectura occidentală în secolul XIX DF 2C - 28 3 - Horia Moldovan
6. IT-6 Limbaj arhitectural (2) DF 2C+1L - 42 3 - Mihaela Criticos
7. UP-1 Analiza morfo-tipologică urbană DF 2C - 28 3 - Angelica Stan
8. ST-5 Construcții din lemn și oțel DTD 1C+1L - 28 3 - Rodica Crișan
9. SFA-7 Studiul formei (3) DS 2L - 28 2 - Codina Dușoiu
10. BP2-13 Proiectare de arhitectură / Teoria proiectului (2.3)
Obs: Săpt. 1 - 6 (6 săptămâni)
DS - 1C+11P 72 - 4 Melania Dulămea
11. BP2-14 Proiectare de arhitectură / Teoria proiectului (2.4)
Obs: Săpt. 7 - 14 (8 săptămâni)
DC - 1C+11P 96 - 7 Melania Dulămea
12. BP2-9 Schiță (2.2)
Obs: Desfăsurarea prevăzută în afara orelor contact (activitate fără îndrumare)
DS - - 24 - 1 Melania Dulămea
13. ST-12 Structuri (2) DTD - 2C 28 - 2 Vlad Petrescu
14. IT-8 Istoria arhitecturii moderne DF - 2C 28 - 2 Radu Ponta
15. IT-7 Arhitectură - locuire - oraș DF - 1C+1L 28 - 3 Ana Maria Zahariade
16. UP-134 Formă urbană DF - 2C 28 - 3 Tiberiu Florescu
17. ST-8 Construcții din zidărie și beton armat DTD - 2C+1L 42 - 3 Rodica Crișan
18. SFA-8 Studiul formei (4) DS - 2L 28 - 2 Codina Dușoiu
Discipline obligatorii, complementare
19. CP-22 Limbi străine (3) DC 1C - 14 1 - Luminița Petrulian
20. CP-23 Limbi străine (4) DC - 1C 14 - 1 Luminița Petrulian
Activități practice
21. BP2-3 Activități practice (documentare de arhitectură)
Obs: Desfășurarea prevăzută în afara celor 14 săptămâni de activitate regulată
DF - 2L 28 - 2 Melania Dulămea
TOTAL ORE OBLIGATORII / CREDITE 26 28 804 30 30  
Discipline facultative
22. CP-22 Limbi străine (3) DC 1S - 14 1 - Luminița Petrulian
23. CP-23 Limbi străine (4) DC - 1S 14 - 1 Luminița Petrulian
24. SFA-119 Proiectare asistată de calculator (1) DC 2S - 28 1 -
25. SFA-120 Proiectare asistată de calculator (2) DC - 2S 28 - 1
Simboluri departamente
BP2Bazele Proiectării de Arhitectură
IT, CPIstoria & Teoria Arhitecturii și Conservarea Patrimoniului
UPProiectare Urbană și Peisagistică
STȘtiințe Tehnice
SFAStudiul Formei și Ambient
Categorii formative
DFDisciplină fundamentală
DTDDisciplină tehnică în domeniu
DSDisciplină de specialitate
DCDisciplină complementară
Ore/săptămână
Ccursuri
Sseminarii
Llucrări
Pproiectare
Un material de prezentare a Universității de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” – informații despre admitere, programe de studii, facilități oferite, cercetare, burse și mobilități pentru studenți, alumni etc:
Brosura UAUIM.pdf [23MB]
Illustration by Laura Cristea and Cristina Popescu
Ten good reasons to study Architecture at UAUIM
Secția de Arhitectură în limba engleză:
https://architecture.uauim.ro/