Plan de învățământ
Arhitectură, anul 2, 2023-2024

program unitar de studii (ciclu de licență și ciclu de master comasate) / 6 ani
Nr.
crt.
Cod Disciplină Cat.
form.
Ore/săptămână Total
ore
ECTS Titular
S1 S2 S1 S2
Discipline obligatorii
1. BP2-11 Proiectare de arhitectură / Teoria proiectului (2.1)
Obs: Săpt. 1 - 6 (6 săptămâni)
DS 1L+11P - 72 4 - Melania Dulămea
2. BP2-12 Proiectare de arhitectură / Teoria proiectului (2.2)
Obs: Săpt. 7 - 14 (8 săptămâni)
DS 1L+11P - 96 7 - Melania Dulămea
3. BP2-7 Schiță (2.1)
Obs: Desfășurarea prevăzută în afara orelor contact (activitate fără îndrumare)
DS - - 24 1 - Melania Dulămea
4. ST-103 Structuri DD 3C - 42 3 - Vlad Petrescu
5. IT-25 Istoria arhitecturii moderne (1) – secolul XIX DF 2C - 28 3 - Horia Moldovan
6. IT-6 Limbaj arhitectural (2) DF 2C+1L - 42 3 - Mihaela Criticos
7. UP-1 Analiza morfo-tipologică urbană DF 2C - 28 3 - Angelica Stan
8. ST-5 Construcții din lemn și oțel DF 2C - 28 3 - Monica Mureșanu
9. SFA-7 Studiul formei (3) DS 2L - 28 2 - Elena Codina Dușoiu
10. BP2-13 Proiectare de arhitectură / Teoria proiectului (2.3)
Obs: Săpt. 1 - 6 (6 săptămâni)
DS - 1L+11P 72 - 4 Melania Dulămea
11. BP2-14 Proiectare de arhitectură / Teoria proiectului (2.4)
Obs: Săpt. 7 - 14 (8 săptămâni)
DS - 1L+11P 96 - 7 Melania Dulămea
12. BP2-9 Schiță (2.2)
Obs: Desfășurarea prevăzută în afara orelor contact (activitate fără îndrumare)
DS - - 24 - 1 Melania Dulămea
13. IT-8 Istoria arhitecturii moderne (2) – secolul XX DF - 2C 28 - 3 Radu Ponta
14. IT-7 Arhitectură - locuire - oraș DF - 1C+1L 28 - 3 Toader Popescu
15. UP-134 Formă urbană DF - 2C 28 - 3 Tiberiu Florescu
16. ST-8 Construcții din zidărie și beton armat DD - 2C 28 - 2 Rodica Crișan
17. ST-116 Aplicații practice - Tehnologie arhitecturală (1) DD - 2L 28 - 1 Monica Mureșanu
18. SFA-8 Studiul formei (4) DS - 2L 28 - 2 Elena Codina Dușoiu
19. BP2-17 Cercetare și proiectare de arhitectură (1) DS - 1L 14 - 1 Melania Dulămea
Discipline obligatorii, complementare
20. CP-22 Limbi străine (3) DC 1C - 14 1 - Luminița Petrulian
21. CP-23 Limbi străine (4) DC - 1C 14 - 1 Luminița Petrulian
Activități practice
22. BP2-3 Activități practice (documentare de arhitectură)
Obs: Desfășurarea prevăzută în afara celor 14 săptămâni de activitate regulată
DF - 2L 28 - 2 Melania Dulămea
Total ore obligatorii / credite 27 28 818 30 30
Discipline facultative
23. CP-22 Limbi străine (3) DC 1S - 14 1 - Luminița Petrulian
24. CP-23 Limbi străine (4) DC - 1S 14 - 1 Luminița Petrulian
25. SFA-119 Proiectare asistată de calculator (1) DC 2S - 28 1 -
26. SFA-120 Proiectare asistată de calculator (2) DC - 2S 28 - 1
Simboluri departamente
BP2Bazele proiectării de arhitectură
UPProiectare urbană și peisagistică
IT, CPIstoria & teoria arhitecturii și conservarea patrimoniului
STȘtiințe tehnice
SFAStudiul formei și ambient
Categorii formative
DFDisciplină fundamentală
DDDisciplină tehnică în domeniu
DSDisciplină de specialitate
DCDisciplină complementară
Ore/săptămână
Ccursuri
Llucrări
Pproiectare