BP3-2 Proiectare de arhitectură / Teoria proiectului (3.3)

Facultatea de Arhitectură / Arhitectură
anul III, sem 2, 2023-2024 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 1L+12P | Credite ECTS: 7

Tema 4, 2023-2024

An 3 t3-t4 ro-en.pdf

Fișa disciplinei

BP3-2 A Proiectare de arhitectura - Teoria proiectului (3.3).pdf
Departament:
Bazele proiectării de arhitectură
Titular:
conf.dr.arh. Melania Dulămea
Colectiv:
https://www.uauim.ro/departamente/bp/grupe/
Limba de predare:
română
Obiective:
Consolidarea înțelegerii progresive a orașului prin proiect, explorând interferențele dintre fragmente urbane cu reguli contradictorii și capacitatea proiectului urban de a regenera mediul construit.
Formarea capacității de elaborare a unui proiect de sinteză, care să evolueze de la scara urbană până la detaliul de execuție.
Înțelegerea locuirii ca fenomen complex, înglobând dimensiuni individuale, comune și publice.
Asimilarea principiilor și metodelor specifice de proiectare ale unui apartament și ale unui imobil de locuințe, incluzând înțelegerea condiționărilor funcționale și tehnice, precum și atenția pentru detaliu și material.
Înțelegerea sistematică și aprofundată a principiilor și soluțiilor tehnice pentru asigurarea sustenabilității generale și economiei de energie.
Conținut:
Temele 3(III) si 4(IV) / Locuire și densitate urbană. Din punct de vedere al situării în raport cu orașul, proiectele presupun o zonă marcată de juxtapunerea (tensionată) a unor fragmente urbane cu caracter diferit, aparținând unor vârste distincte ale orașului. Ansamblul propus va media între aceste fragmente urbane. Funcțiunea majoră cerută prin temă (locuințe colective) lasă deschisă integrarea altor funcțiuni (publice sau conexe locuirii) sporind complexitatea funcțională și de compunere spațială. Primul ciclu de studii se încheie cu un proiect de sinteză prin care studentul trebuie să demonstreze capacitatea de integrare a unor parametri multipli: tehnici, sociali, de mediu și urbani. Beneficiind de îndrumare într-o echipă pluridisciplinară studentul arhitect exersează competențe ce țin de coordonarea mai multor specialități ca șef de proiect.
Metoda de predare:
Corectura individuala, corectura la panou, prelegeri teoretice, vizite la amplasament, analize de caz.
Mod de evaluare:
Caiet de documentare si fundamentare a proiectului, sustinerea individuala a proiectului cu notare in comisie.
Bibliografie minimală:
Breitschmid, Markus – „Non-Referential Architecture”, (Ideated by Valerio Olgiati Written by Markus Breitschmid), Simonett&Baer Editions, 2018
Castex, Jean, Depaule, Jean-Charles – „Urban Forms: The Death and Life of The Urban Block”, Oxford, 2004
Gausa, Manuel – „Housing: new alternatives - new systems”, Barcelona: Actar, 1998
Ghenciulescu, Ștefan, Duțescu, Mihai, Mărgulescu, Andrei, Goagea Cosmina, Goagea Constantin, Dumitru Iuliana, Hasnas Dorothee, Pop Rucsandra, Voinea Raluca– „Celălalt oraș. Locuri și povești din București-Sud”, București: Editura Universitară „Ion Mincu”, 2018
Mozas, Javier & Fernándes Per, Aurora– „Nueva Vivenda Colectiva / New Collective Housing”, A+T Ediciones, Victoria-Gasteiz, 2006
Frampton, Kenneth – „Modern architecture: a critical history”, London: Thames & Hudson, 1992 / capitolul despre „Regionalismul Critic”
Rossi, Aldo – „L’architettura della città”, Torino: CittàStudi Edizioni, (1966) 2008
Stroe, Miruna – „Locuirea intre proiect si decizie politica. Romania 1954-1966”, București: Simetria 2016
Suditu, Bogdan – „Bucurestiul in locuinte si locuitori de la inceputuri pana mai ieri”, București: Compania, 2016
Zahariade, Ana Maria – „Arhitectura în proiectul comunist. România 1944-1989”, București: Simetria 2011