UAUIM
Prima pagină | Universitatea | Informații publice | Admitere | Facultăți | Departamente | Doctorat | Cercetare | Sponsori | Contact

Plan de învățământ 2018-2019, anul V (sem. 9 și 10)

Facultatea de Arhitectură / Arhitectură
program unitar de studii (ciclu de licență și ciclu de master comasate)

Nr.
crt.
Cod Disciplină Cat.
form.
Ore/săptămână Total
ore
ECTS Titular
S1 S2 S1 S2
Discipline obligatorii
1. SP5-1 Proiectare de arhitectură / Teoria proiectului (5.1)
Obs: Săpt. 1 - 4 (4 săptămâni). Integrează ST-86
DS 1C+12P - 52 4 - Magdalena Stănculescu
2. SP5-31 Proiectare de urbanism – Studiu / Teoria proiectului (5.1)
Obs: săptă. 5 - 8 (4 săptămâni). Integrează ST-86
DS 1C+12P - 52 4 - Magdalena Stănculescu
3. SP5-32 Proiectare de arhitectură / Teoria proiectului (5.1)
Obs: săpt. 9 - 14 (6 săptămâni). Integrează ST-86
DS 1C+12P - 78 5 - Magdalena Stănculescu
4. SP5-8 Schiță (5.1)
Obs: Desfăsurarea prevăzută în afara orelor contact (activitate fără îndrumare)
DS - - 24 1 - Magdalena Stănculescu
5. SP5-11 Proiect tehnologie arhitecturală (4) DS 2P - 28 2 - Madgalena Stănculescu
6. IT-16 Estetica DC 2C - 28 2 - Ștefan Vianu
7. UT-11 Management urban DS 2C - 28 2 - Liviu Ianăși
8. SP5-4 Proiectare de urbanism - Studiu / Teoria proiectului (5.2) DS - 1C+12P 52 - 3 Magdalena Stănculescu
9. SP5-2 Proiectare de arhitectură / Teoria proiectului (5.2) DS - 1C+12P 130 - 10 Magdalena Stănculescu
10. SP5-9 Schiță (5.2)
Obs: Desfăsurarea prevăzută în afara orelor contact (activitate fără îndrumare)
DS - - 24 - 1 Magdalena Stănculescu
11. IT-54 Arhitectură comparată DS - 2C 28 - 2 Irina Tulbure
12. UT-3 Drept urbanistic DF - 2C 28 - 2 Simona Munteanu
Discipline la alegere / aprofundare specialitate
13. Curs la alegere an 5, sem.1 / Pachet 1 - 2C - 28 3 -
14. Curs la alegere an 5, sem.1 / Pachet 2 - 2C - 28 3 -
15. Proiect la alegere an 5, sem.1 / Pachet 2
Obs: Proiectul la alegere este asociat cursului din pachetul 2
- 4P - 56 4 -
16. Curs la alegere an 5, sem.2 / Pachet 1 - - 2C 28 - 3
17. Curs la alegere an 5, sem.2 / Pachet 2 - - 2C 28 - 3
18. Proiect la alegere an 5, sem.2 / Pachet 2
Obs: Proiectul la alegere este asociat cursului din pachetul 2
- - 4P 56 - 4
Activități practice
19. CP-7 Activități practice (releveu)
Obs: Desfășurarea prevăzută în afara celor 14 săptămâni de activitate regulată
DF - 2L 28 - 2 Ștefan Bâlici
TOTAL ORE OBLIGATORII / CREDITE 27 27 804 30 30  

Stabilirea disciplinelor la alegere pentru fiecare an de studiu se va face conform Regulamentului: PDF Regulament_discipline_la_alegere.pdf

Simboluri departamente
SP5Sinteza Proiectării de Arhitectură
IT, CPIstoria & Teoria Arhitecturii și Conservarea Patrimoniului
UTPlanificare Urbană și Dezvoltare Teritorială
Categorii formative
DFDisciplină fundamentală
DSDisciplină de specialitate
DCDisciplină complementară
Ore/săptămână
Ccursuri
Sseminarii
Llucrări
Pproiectare
Un material de prezentare a Universității de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” – informații despre admitere, programe de studii, facilități oferite, cercetare, burse și mobilități pentru studenți, alumni etc:
Brosura UAUIM.pdf [23MB]
Illustration by Laura Cristea and Cristina Popescu
Ten good reasons to study Architecture at UAUIM
Secția de Arhitectură în limba engleză:
https://architecture.uauim.ro/