Plan de învățământ
Arhitectură anul 5, 2021-2022

program unitar de studii (ciclu de licență și ciclu de master comasate) / 6 ani
Nr.
crt.
Cod Disciplină Cat.
form.
Ore/săptămână Total
ore
ECTS Titular
S1 S2 S1 S2
Discipline obligatorii
1. SP5-1 Proiectare de arhitectură / Teoria proiectului (5.1)
Obs: Săpt. 1 - 4 (4 săptămâni)
DS 1L+12P - 52 4 - Magdalena Stănculescu
2. SP5-31 Proiectare de urbanism – Studiu / Teoria proiectului (5.1)
Obs: săptă. 5 - 8 (4 săptămâni)
DS 1L+12P - 52 4 - Magdalena Stănculescu
3. SP5-32 Proiectare de arhitectură / Teoria proiectului (5.2)
Obs: săpt. 9 - 14 (6 săptămâni)
DS 1L+12P - 78 5 - Magdalena Stănculescu
4. SP5-8 Schiță (5.1)
Obs: Desfăsurarea prevăzută în afara orelor contact (activitate fără îndrumare)
DS - - 24 1 - Magdalena Stănculescu
5. ST-23 Proiect tehnologie arhitecturală (4)
Obs: săpt. 9 - 14 (6 săptămâni) / proiect integrat cu proiectul de atelier (5.2)
DS 2P - 28 3 - Radu Pană
6. IT-54 Arhitectură comparată DS 2C - 28 3 - Irina Tulbure
7. UT-11 Management urban DS 2C - 28 3 - Liviu Ianăși
8. SP5-4 Proiectare de urbanism - Studiu / Teoria proiectului (5.2) DS - 1C+12P 52 - 3 Magdalena Stănculescu
9. SP5-2 Proiectare de arhitectură / Teoria proiectului (5.3) DS - 1C+12P 130 - 10 Magdalena Stănculescu
10. SP5-9 Schiță (5.2)
Obs: Desfăsurarea prevăzută în afara orelor contact (activitate fără îndrumare)
DS - - 24 - 1 Magdalena Stănculescu
11. SP5-34 Proiect tehnologie arhitecturală (5) DS - 1P 14 - 2 Magdalena Stănculescu
12. IT-16 Estetica DC - 2C 28 - 2 Ștefan Vianu
13. UT-3 Drept urbanistic DF - 2C 28 - 2 Simona Munteanu
14. SP5-33 Cercetare și proiectare de arhitectură (4) DS - 1L 14 - 1 Magdalena Stănculescu
Discipline la alegere / aprofundare specialitate
15. Curs la alegere an 5, sem.1 / Pachet 1 - 2C - 28 2 -
16. Curs la alegere an 5, sem.1 / Pachet 2 - 2C - 28 2 -
17. Proiect la alegere an 5, sem.1 / Pachet 2
Obs: Proiectul la alegere este asociat cursului din pachetul 2
- 3P - 42 3 -
18. Curs la alegere an 5, sem.2 / Pachet 1 - - 2C 28 - 2
19. Curs la alegere an 5, sem.2 / Pachet 2 - - 2C 28 - 2
20. Proiect la alegere an 5, sem.2 / Pachet 2
Obs: Proiectul la alegere este asociat cursului din pachetul 2
- - 3P 42 - 3
Activități practice
21. CP-7 Activități practice (releveu)
Obs: Desfășurarea prevăzută în afara celor 14 săptămâni de activitate regulată
DF - 2L 28 - 2 Ștefan Bâlici
TOTAL ORE OBLIGATORII / CREDITE 26 28 804 30 30  
Simboluri departamente
SP5Sinteza Proiectării de Arhitectură
UTPlanificare Urbană și Dezvoltare Teritorială
IT, CPIstoria & Teoria Arhitecturii și Conservarea Patrimoniului
STȘtiințe Tehnice
Categorii formative
DFDisciplină fundamentală
DSDisciplină de specialitate
DCDisciplină complementară
Ore/săptămână
Ccursuri
Sseminarii
Llucrări
Pproiectare