Plan de învățământ
Arhitectură anul 1, 2021-2022

program unitar de studii (ciclu de licență și ciclu de master comasate) / 6 ani
Nr.
crt.
Cod Disciplină Cat.
form.
Ore/săptămână Total
ore
ECTS Titular
S1 S2 S1 S2
Discipline obligatorii
1. BP1-4 Proiectare de arhitectură / Teoria proiectului (1.1)
Obs: Săpt. 1 - 4 (4 săptămâni)
DS 1L+12P - 52 3 - Melania Dulămea
2. BP1-5 Proiectare de arhitectură / Teoria proiectului (1.2)
Obs: Săpt. 5 - 9 (5 săptămâni)
DS 1L+12P - 65 4 - Melania Dulămea
3. BP1-10 Proiectare de arhitectură / Teoria proiectului (1.3)
Obs: Săpt. 10 - 14 (5 săptămâni)
DS 1L+12P - 65 4 - Melania Dulămea
4. BP1-9 Proiect de verificare (1)
Obs: Desfășurarea prevăzută în afara orelor contact (activitate fără îndrumare)
DS - - 10 1 - Melania Dulămea
5. IT-20 Istoria așezărilor în Europa DF 2C - 28 3 - Toader Popescu
6. IT-2 Continuitate și discontinuitate în evoluția istorică a fenomenului arhitectural (I) – antichitatea și evul mediu DF 2C - 28 3 - Hanna Derer
7. IT-1 Introducere în arhitectura contemporană DF 2C - 28 3 - Radu Ponta
8. SFA-118 Geometrie descriptivă DF 2C+1L - 42 3 - Valerica Potenchi
9. BP1-15 Modele matematice în arhitectură DF 1C+1S - 28 2 - Anca Vitcu
10. SFA-1 Studiul formei (1) DS 2L - 28 2 - Mihaela Șchiopu
11. BP1-12 Proiectare de arhitectură / Teoria proiectului (1.4)
Obs: Săpt. 1 - 6 (6 săptămâni)
DS - 1L+12P 78 - 4 Melania Dulămea
12. BP1-14 Proiectare de arhitectură / Teoria proiectului (1.5)
Obs: Săpt. 7 - 14 (8 săptămâni)
DS - 1L+12P 104 - 7 Melania Dulămea
13. BP1-13 Proiect de verificare (2)
Obs: Desfășurarea prevăzută în afara orelor contact (activitate fără îndrumare)
DS - - 10 - 1 Melania Dulămea
14. ST-102 Introducere în tehnologia arhitecturală DS - 3C 42 - 3 Basarab Cheșcă, Laura Dobrescu
15. IT-5 Continuitate și discontinuitate în evoluția istorică a fenomenului arhitectural european (II) – de la renaștere la romantism DF - 2C 28 - 3 Hanna Derer
16. IT-3 Limbaj arhitectural (1) DF - 2C+1L 42 - 3 Mihaela Criticos
17. SFA-91 Perspectivă DF - 1C+1L 28 - 3 Sorana Untanu
18. SFA-2 Studiul formei (2) DS - 2L 28 - 2 Mihaela Șchiopu
Discipline obligatorii, complementare
19. CP-1 Limbi străine (1) DC 1S - 14 1 - Luminița Petrulian
20. CP-3 Educație fizică (1) DC 1S - 14 1 - Lăcrămioara Hossu-Longin
21. CP-2 Limbi străine (2) DC - 1S 14 - 1 Luminița Petrulian
22. CP-4 Educație fizică (2) DC - 1S 14 - 1 Lăcrămioara Hossu-Longin
Activități practice
23. BP1-3 Activități practice (desen de arhitectură)
Obs: Desfășurarea prevăzută în afara celor 14 săptămâni de activitate regulată
DF - 2L 28 - 2 Melania Dulămea
TOTAL ORE OBLIGATORII / CREDITE 28 29 818 30 30  
Discipline facultative
24. BP1-16 Matematică DF 1C+1S - 28 2 - Anca Vitcu
Simboluri departamente
BP1Bazele Proiectării de Arhitectură
IT, CPIstoria & Teoria Arhitecturii și Conservarea Patrimoniului
STȘtiințe Tehnice
SFAStudiul Formei și Ambient
Categorii formative
DFDisciplină fundamentală
DSDisciplină de specialitate
DCDisciplină complementară
Ore/săptămână
Ccursuri
Sseminarii
Llucrări
Pproiectare