Plan de învățământ
Arhitectură, anul 1, 2023-2024

program unitar de studii (ciclu de licență și ciclu de master comasate) / 6 ani
Nr.
crt.
Cod Disciplină Cat.
form.
Ore/săptămână Total
ore
ECTS Titular
S1 S2 S1 S2
Discipline obligatorii
1. BP1-21 Proiectare de arhitectură / Teoria proiectului (1.1)
Obs: Săpt. 1 - 8 (8 săptămâni)
DS 1L+12P - 104 7 - Melania Dulămea
2. BP1-10 Proiectare de arhitectură / Teoria proiectului (1.2)
Obs: Săpt. 9 - 14 (6 săptămâni)
DS 1L+12P - 78 4 - Melania Dulămea
3. BP1-9 Proiect de verificare (1)
Obs: Desfășurarea prevăzută în afara orelor contact (activitate fără îndrumare)
DS - - 8 1 - Melania Dulămea
4. IT-20 Istoria așezărilor în Europa DF 2C - 28 3 - Toader Popescu
5. IT-2 Continuitate și discontinuitate în evoluția istorică a fenomenului arhitectural (I) – antichitatea și evul mediu DF 2C - 28 3 - Hanna Derer
6. IT-1 Introducere în arhitectura contemporană DF 1C+1S - 28 3 - Radu Ponta
7. SFA-118 Geometrie descriptivă DF 2C+1L - 42 3 - Valerica Potenchi
8. BP1-15 Modele matematice în arhitectură DF 1C+1S - 28 2 - Anca Vitcu
9. SFA-1 Studiul formei (1) DS 2L - 28 2 - Mihaela Șchiopu
10. BP1-12 Proiectare de arhitectură / Teoria proiectului (1.3)
Obs: Săpt. 1 - 6 (6 săptămâni)
DS - 1L+12P 78 - 4 Melania Dulămea
11. BP1-14 Proiectare de arhitectură / Teoria proiectului (1.4)
Obs: Săpt. 7 - 14 (8 săptămâni)
DS - 1L+12P 104 - 7 Melania Dulămea
12. BP1-13 Proiect de verificare (2)
Obs: Desfășurarea prevăzută în afara orelor contact (activitate fără îndrumare)
DS - - 8 - 1 Melania Dulămea
13. ST-114 Introducere în teoria structurilor DD - 2C 28 - 2 Basarab Cheșcă
14. ST-3 Materiale de construcție DD - 1C+1S 28 - 2 Laura Dobrescu
15. IT-5 Continuitate și discontinuitate în evoluția istorică a fenomenului arhitectural european (II) – de la renaștere la romantism DF - 2C 28 - 3 Hanna Derer
16. IT-3 Limbaj arhitectural (1) DF - 2C+1L 42 - 3 Mihaela Criticos
17. SFA-91 Perspectivă DF - 1C+1L 28 - 2 Sorana Unțanu
18. SFA-2 Studiul formei (2) DS - 2L 28 - 2 Mihaela Șchiopu
Discipline obligatorii, complementare
19. CP-1 Limbi străine (1) DC 1S - 14 1 - Luminița Petrulian
20. CP-3 Educație fizică (1) DC 1S - 14 1 - Lăcrămioara Hossu-Longin
21. CP-2 Limbi străine (2) DC - 1S 14 - 1 Luminița Petrulian
22. CP-4 Educație fizică (2) DC - 1S 14 - 1 Lăcrămioara Hossu-Longin
Activități practice
23. BP1-3 Activități practice (desen de arhitectură)
Obs: Desfășurarea prevăzută în afara celor 14 săptămâni de activitate regulată
DF - 2L 28 - 2 Melania Dulămea
Total ore obligatorii / credite 28 30 828 30 30
Discipline facultative
24. BP1-16 Matematică DF 1C+1S - 28 2 - Anca Vitcu
Simboluri departamente
BP1Bazele proiectării de arhitectură
IT, CPIstoria & teoria arhitecturii și conservarea patrimoniului
STȘtiințe tehnice
SFAStudiul formei și ambient
Categorii formative
DFDisciplină fundamentală
DDDisciplină tehnică în domeniu
DSDisciplină de specialitate
DCDisciplină complementară
Ore/săptămână
Ccursuri
Sseminarii
Llucrări
Pproiectare