UAUIM
Prima pagină | Universitatea | Informații publice | Admitere | Facultăți | Departamente | Doctorat | Cercetare | Sponsori | Contact

Plan de învățământ 2018-2019, anul I (sem. 1 și 2)

Facultatea de Arhitectură / Arhitectură
program unitar de studii (ciclu de licență și ciclu de master comasate)

Nr.
crt.
Cod Disciplină Cat.
form.
Ore/săptămână Total
ore
ECTS Titular
S1 S2 S1 S2
Discipline obligatorii
1. BP1-4 Proiectare de arhitectură / Teoria proiectului (1.1)
Obs: Săpt. 1 - 3 (3 săptămâni)
DS 1C+11P - 36 3 - Mihai Ene
2. BP1-5 Proiectare de arhitectură / Teoria proiectului (1.2)
Obs: Săpt. 4 - 9 (6 săptămâni)
DS 1C+11P - 72 4 - Mihai Ene
3. BP1-10 Proiectare de arhitectură / Teoria proiectului (1.3)
Obs: Săpt. 10 - 14 (5 săptămâni)
DS 1C+11P - 60 4 - Mihai Ene
4. BP1-9 Proiect de verificare (1)
Obs: Desfășurarea prevăzută în afara orelor contact (activitate fără îndrumare)
DS - - 10 1 - Mihai Ene
5. ST-1 Statica formelor construite DTD 2C - 28 3 - Basarab Cheșcă
6. IT-2 Continuitate și discontinuitate în evoluția istorică a fenomenului arhitectural (I) – antichitatea și evul mediu DF 2C - 28 3 - Hanna Derer
7. IT-1 Introducere în arhitectura contemporană DF 2C - 28 3 - Ana Maria Zahariade, Radu Ponta
8. SFA-118 Geometrie descriptivă DF 2C+1L - 42 3 - Iulius Ionescu
9. BP1-15 Modele matematice în arhitectură DF 1C+1S - 28 2 - Anca Vitcu
10. SFA-1 Studiul formei (1) DS 2L - 28 2 - Mihaela Șchiopu
11. BP1-12 Proiectare de arhitectură / Teoria proiectului (1.4)
Obs: Săpt. 1 - 6 (6 săptămâni)
DS - 1C+11P 72 - 4 Mihai Ene
12. BP1-14 Proiectare de arhitectură / Teoria proiectului (1.5)
Obs: Săpt. 7 - 14 (8 săptămâni)
DS - 1C+11P 96 - 7 Mihai Ene
13. BP1-13 Proiect de verificare (2)
Obs: Desfășurarea prevăzută în afara orelor contact (activitate fără îndrumare)
DS - - 10 - 1 Mihai Ene
14. ST-6 Structuri simple din lemn și oțel DTD - 2C 28 - 2 Adrian Iordăchescu
15. IT-5 Continuitate și discontinuitate în evoluția istorică a fenomenului arhitectural european (II) – de la renaștere la romantism DF - 2C 28 - 3 Hanna Derer
16. IT-3 Limbaj arhitectural (1) DF - 2C+1L 42 - 3 Mihaela Criticos
17. IT-4 Introducere în filosofie DC - 2C 28 - 2 Ștefan Vianu
18. SFA-91 Perspectivă DF - 1C+1L 28 - 2 Iulius Ionescu
19. SFA-2 Studiul formei (2) DS - 2L 28 - 2 Mihaela Șchiopu
Discipline obligatorii, complementare
20. CP-1 Limbi străine (1) DC 2S - 28 1 - Luminița Petrulian
21. CP-3 Educație fizică (1) DC 2S - 28 1 - Lucia Chihaia
22. CP-2 Limbi străine (2) DC - 2S 28 - 1 Luminița Petrulian
23. CP-4 Educație fizică (2) DC - 2S 28 - 1 Lucia Chihaia
Activități practice
24. BP1-3 Activități practice (desen de arhitectură)
Obs: Desfășurarea prevăzută în afara celor 14 săptămâni de activitate regulată
DF - 2L 28 - 2 Mihai Ene
TOTAL ORE OBLIGATORII / CREDITE 29 31 860 30 30  
Discipline facultative
25. BP1-16 Matematică DF 1C+1S - 28 2 - Anca Vitcu
Simboluri departamente
BP1Introducere în Proiectarea de Arhitectură
IT, CPIstoria & Teoria Arhitecturii și Conservarea Patrimoniului
STȘtiințe Tehnice
SFAStudiul Formei și Ambient
Categorii formative
DFDisciplină fundamentală
DTDDisciplină tehnică în domeniu
DSDisciplină de specialitate
DCDisciplină complementară
Ore/săptămână
Ccursuri
Sseminarii
Llucrări
Pproiectare
Un material de prezentare a Universității de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” – informații despre admitere, programe de studii, facilități oferite, cercetare, burse și mobilități pentru studenți, alumni etc:
Brosura UAUIM.pdf [23MB]
Illustration by Laura Cristea and Cristina Popescu
Ten good reasons to study Architecture at UAUIM
Secția de Arhitectură în limba engleză:
https://architecture.uauim.ro/