Plan de învățământ 2016-2017, anul I (sem. 1 și 2)

Facultatea de Arhitectură / Arhitectură
program unitar de studii (ciclu de licență și ciclu de master comasate)

Nr.
crt.
Cod Disciplină Cat.
form.
Ore/săptămână Total
ore
ECTS Titular
S1 S2 S1 S2
Discipline obligatorii
1. BP1-4 Proiectare de arhitectură / Teoria proiectului (1.1) DS 1C+9P - 30 3 - Mihai Ene
2. BP1-5 Proiectare de arhitectură / Teoria proiectului (1.2) DS 1C+9P - 60 4 - Mihai Ene
3. BP1-10 Proiectare de arhitectură / Teoria proiectului (1.3) DS 1C+9P - 50 3 - Mihai Ene
4. BP1-9 Proiect de verificare (1) DS - - 10 2 - Mihai Ene
5. BP1-12 Proiectare de arhitectură / Teoria proiectului (1.4) DS - 1C+9P 60 - 4 Mihai Ene
6. BP1-14 Proiectare de arhitectură / Teoria proiectului (1.5) DS - 1C+9P 80 - 6 Mihai Ene
7. BP1-13 Proiect de verificare (2) DS - - 10 - 2 Mihai Ene
8. BP1-3 Activități practice (desen de arhitectură) DF - 1L 14 - 1 Mihai Ene
9. SFA-1 Studiul formei (1) DS 2L - 28 2 - Mihaela Șchiopu
10. SFA-2 Studiul formei (2) DS - 2L 28 - 2 Mihaela Șchiopu
11. SFA-105 Grafică 2D DF - 1L 14 - 2 Mihai Chisărău
12. SFA-6 Reprezentări geometrice DF 1C+1L - 28 3 - Doina Niculae
13. SFA-5 Geometria formelor arhitecturale DF - 2C+1L 42 - 3 Iulius Ionescu
14. ST-1 Statica formelor construite DTD 2C+1S - 42 4 - Mircea Crișan
15. ST-2 Modele matematice în arhitectură DF 1C+1S - 28 2 - Anca Vitcu
16. ST-3 Materiale de construcții DTD - 1C+1S 28 - 2 Laura Dobrescu
17. IT-1 Introducere în arhitectura contemporană DF 1C+1L - 28 2 - Ana Maria Zahariade, Radu Ponta
18. IT-2 Continuitate și discontinuitate în evoluția istorică a fenomenului arhitectural (I) – antichitatea și evul mediu DF 1C+1S - 28 2 - Hanna Derer
19. IT-4 Introducere în filosofie DC 2C - 28 2 - Ștefan Vianu
20. IT-5 Continuitate și discontinuitate în evoluția istorică a fenomenului arhitectural european (II) – de la renaștere la romantism DF - 2C 28 - 2 Hanna Derer
21. IT-20 Istoria așezărilor în Europa DF - 2C 28 - 2 Nicolae Lascu, Toader Popescu
22. IT-3 Limbaj arhitectural (1) DF - 1C+1L 28 - 3 Mihaela Criticos
23. CP-1 Limbi străine (1) DC 2S - 28 1 - Luminița Petrulian
24. CP-2 Limbi străine (2) DC - 2S 28 - 1 Luminița Petrulian
25. CP-3 Educație fizică (1)* DC 1S - 14 - - Lucia Chihaia
26. CP-4 Educație fizică (2)* DC - 1S 14 - - Lucia Chihaia
TOTAL ORE OBLIGATORII / CREDITE 28 28 804 30 30  

* Promovare pe bază de calificativ (admis/respins).

Simboluri departamente
BP1Introducere în Proiectarea de Arhitectură
IT, CPIstoria & Teoria Arhitecturii și Conservarea Patrimoniului
STȘtiințe Tehnice
SFAStudiul Formei și Ambient
Categorii formative
DFDisciplină fundamentală
DTDDisciplină tehnică în domeniu
DSDisciplină de specialitate
DCDisciplină complementară
Ore/săptămână
Ccursuri
Sseminarii
Llucrări
Pproiectare