SFA-91 Perspectivă

Facultatea de Arhitectură / Arhitectură
anul I, sem 2, 2023-2024 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 1C+1L | Credite ECTS: 2
Departament:
Studiul formei și ambient
Titular:
conf. Sorana Unțanu
Colectiv:
lect. dr. arh. Sorana Untanu, asist. dr. arh. Valeria Potenchi, asist. dr. arh. Ioana Avram
Limba de predare:
română
Obiective:
Pornind de la explicarea funcționării vederii umane, cursul are ca obiectiv principal
descrierea elementelor formative pentru dezvoltarea vederii și gândirii în spațiu și modul de realizare a perspectivei de arhitectură.
Studiul perspectivei este abordat sub cele două aspecte ale sale:
• perspectiva, instrument de proiectare și de analiză vizuală a obiectului;
• perspectiva, modalitate de reprezentare în cadrul proiectului de arhitectură;
Cursul NU își propune descrierea mai multor metode de construcție a perspectivei.
Conținut:
Prelegeri:

1 Sisteme de proiecție. Clasificarea perspectivei.
2 Vederea umană și mecanismul perspectivei.
3 Perspectiva liberă pe tablou vertical.
4 Trasarea umbrelor în perspectivă.
5 Perspectiva aeriană. Perspectiva frontală.
6 Perspectiva la calculator.
7 Perspectiva pe tablou înclinat și scara intrinsecă a perspectivei.

Lucrări practice:

1 Metoda mixtă de construcție a perspectivei.
2 Observații cu aparatele optice și schițarea la mâna liberă.
3 Perspectva la două puncte de fugă cu orizontul la cota 1,80 metri.
4 Perspectuva cu “orizontul supraînălțat”.
5 Perspectiva frontală.
6 Perspectiva realizată la calculator.
7 Perspectiva cu “orizontul coborât”.
Metoda de predare:
Expuneri de curs cu proiecții de pe calculator, simulări pe calculator, lucru individual la planșetă, discuții și corectură la panou.
Materiale didactice: Calculator, aparate optice (cameră video, aparat foto, binoclu), machetă etc.
Mod de evaluare:
Media lucrărilor de seminar – 1/3, verificarea finală 2/3, cu condiția ca aceasta din urmă să fie notată cu nota 5 (cinci).
Bibliografie minimală:
- Iulius Ionescu, Perspectiva – instrument de proiectare, Editura Universitară „Ion Mincu”, 2009 – suport de curs;
- Mircea Enache și Iulius Ionescu, Geometrie descriptivă și perspectivă, Ed. Didactică și Pedagogică București, 1983;
- Horia Teodoru, Perspectiva, vol. 1-2, Ed. de Stat pentru Literatură și Artă, 1958;
- Adrian Gheorghiu, Tehnica desenului perspectiv, Ed. Tehnică, 1959.
Observații:
Lucrările practice de perspectivă sunt corelate cu activitatea de la calculator. Se poate reface numai o singură lucrare până la sfârșitul semestrului. La evaluarea finală studentul trebuie să prezinte “caietul de anturaj” și două lucrări realizate în plus pentru examen.