BP1-14 Proiectare de arhitectură / Teoria proiectului (1.4)

Facultatea de Arhitectură / Arhitectură
anul I, sem 2, 2023-2024 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 1L+12P | Credite ECTS: 7

Exercitiul 4, 2023-2024

An 1 e4 ro-en.pdf

Fișa disciplinei

BP1-14 A Proiectare de arhitectura - Teoria proiectului (1.4).pdf
Departament:
Bazele proiectării de arhitectură
Titular:
conf.dr.arh. Melania Dulămea
Colectiv:
https://www.uauim.ro/departamente/bp/grupe/
Limba de predare:
română
Obiective:
[de reprezentare arhitecturală]
utilizarea, dezvoltarea și perfecționarea instrumentelor reprezentării arhitecturale, inclusiv machetele complexe;
investigarea comparativă între diferite tehnici de reprezentare și alegerea unui mod adecvat la scopul exercițiului;
aprofundarea utilizării detaliului de arhitectură în plan, secțiune și elevație pentru reprezentarea materialului, structurii și a implicațiilor spațiale ale acestora;
descoperirea și utilizarea planului de situație ca mod de reprezentare a contextului; explorarea scărilor grafice diferite ca reprezentări ale unor contexte diferite;

[analitice și critice]
înțelegerea și operarea cu noțiunile de loc și context;
înțelegerea relațiilor stabilite între loc, context și spațiul existent și proiectat (interior și exterior);
dezvoltarea capacității de a identifica caracteristicile, calitățile, potențialul unei clădiri/ unui ansamblu dat, de a le analiza și sintetiza;
explorarea și clarificarea noțiunii de locuire și a implicațiilor spațiale ale acesteia;

[arhitectural spațiale]
formarea și dezvoltarea abilităților de asociere a sistemelor constructiv-structurale și a caracteristicilor și calităților specifice acestora unor intenții arhitecturale;
aprofundarea înțelegerii și operării cu elementele de bază ale producerii spațiului (fereastra și scara) inclusiv în sensul lor constructiv și structural;
înțelegerea și operarea cu diferitele configurații spațiale specifice unei anume funcțiuni;
înțelegerea și operarea cu spații legate pe verticală, cu relațiile spațiale verticale și diagonale stabilite între acestea;

[transversale]
exersarea gândirii critice și a autonomiei în luarea deciziilor;
exersarea gândirii creative;
capacitatea de autoevaluare;
Conținut:
Exercițiul 5(I) / SPAȚIU EMERGENT. Casă pentru un paznic. Context, emergență, locuire.
Exercițiul revine la problema modelului, a clădirii de referință, care trebuie analizată și înțeleasă și care, de această dată, este o ruină, incompletă, eliberată de funcțiune, exaltând materia din care este făcută. Această clădire-ruină reprezintă contextul, explorat intuitiv, pentru o mică intervenție - locuința unui paznic, cu două elemente fundamentale (fereastra și scara). Accentul este pus pe determinarea spațiului prin funcțiune, înțelegerea relațiilor stabilite între folosire, configurație spațială, atmosferă, loc. Problema locuirii, care urmează să fie aprofundată pe parcursul următorilor ani de studiu, este deschisă în acest ultim proiect al anului I.
Metoda de predare:
Corectură individuală, corectură colectivă la panou, prelegeri însoțite de prezentări multimedia, fișa de studiu, schița de proiect.
Mod de evaluare:
Proiecte: pe baza susținerii individuale a proiectului (judecata și notarea în juriul de atelier/catedră).
Bibliografie minimală:
Christopher ALEXANDER, The Timeless Way of Building, Oxford Universtiy Press, 1979
Gaston BACHELARD, The Poetics of Space, Beacon Press, 1994 /// Poetica spațiului, Editura Paralela 45, 2003
Juhani PALLASMAA, The Eyes of the Skin. Architecture and the Senses, John Wiley & Sons, 2005 /// Privirea care atinge. Arhitectura și simțurile, Editura Arhitext, 2015
Peter ZUMTHOR, Atmospheres, Birkhauser, 2006 /// Atmosfere, Editura Arhitext, 2019