BP1-15 Modele matematice în arhitectură

Facultatea de Arhitectură / Arhitectură
anul I, sem 1, 2022-2023 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 1C+1S | Credite ECTS: 2
Departament:
Bazele Proiectării de Arhitectură
Titular:
conf.dr.arh. Anca Vitcu
Colectiv:
https://www.uauim.ro/departamente/bp/grupe/
Limba de predare:
română
Obiective:
a) cunoașterea istoriei și interferențelor dintre teoriile de arhitectură, arte plastice, informatică și matematică;
b) cunoașterea problemelor de matematică modernă ca elemente ce contribuie la dezvoltarea arhitecturii contemporane (din punctul de vedere al problemelor ridicate de tehnologie în relația cu forma);
c) introducere în cunoașterea metodelor de coordonare științifică a proiectelor de arhitectură pentru a satisface cerințele beneficiarilor în condițiile impuse de timp, costuri și regulamente de construcții.
Conținut:
Matematica a jucat un rol important în dezvoltarea culturală a lumii prin modul în care a perceput și a conceptualizat realitatea. Parcurgerea drumului de la numerele naturale la numerele complexe și mai târziu la teoria fractală și utilizarea algoritmilor în generarea formelor, trecerea în arhitectură de la conceptul de spațiu metric la cel de spațiu topologic, au transformat istoria omenirii, schimbând sensul noțiunilor de „timp” și „spațiu”.
Cursul de "Modele matematice în arhitectură" își propune în principal să urmărească modul în care această evoluție a influențat crearea și organizarea formelor și volumelor în „spațiul” arhitectural, începând cu primele civilizații arhaice până la sfârșitul secolului XX.
Proiectele pe care le pregătim sunt inspirate din natură și regândite ca forme/volume destinate spațului arhitectural experimentand concepte cum ar fi: automate celulare, diagrame Voronoi, structuri fractale, transformări topologice. Implementarea proiectelor este realizata cu ajutorul programului Autodesk Maya 2016.
In plus, discuțiile legate de arhitectura contemporană vor fi abordate și din perspectiva problemelor de management al proiectului prezentând în acest scop o serie de tehnici de optimizare utile determinării unor soluții asociate acestor probleme și evaluării lor. Se face referire la pachetele software de specialitate (ex. Autodesk Revit),
Metoda de predare:
Prelegeri teoretice însoțite de exemplificări - discuții interactive, personalizate
Mod de evaluare:
Pregătirea unui proiect - evaluare pe parcursul semestrului și susținerea finală (100%)
Bibliografie minimală:
Architectural Design: Parametricism 2.0 - Rethinking Architecture's Agenda for the 21st Century, Wiley, March/April 2016;
Architectural Design: Pavilions, Pop-Ups and Parasols: The Impact of Real and Virtual Meeting on Physical Space, Wiley, May/June 2015;
Architectural Design: Empathic Space - The Computation of Human-Centric Architecture, Wiley, September/October 2014;
Architectural Design: Computation Works-The Building of Algorithmic Thought, Wiley, March/April 2013;
Architectural Design: Inside Smartgeometry: Expanding the Architectural Possibilities of Computational Design, Wiley, March 2013;
Architectural Design: Mathematics of Space, Wiley, July/August 2011;
Architectural Design: Protocell Architecture, Wiley, March/April 2011;
Architectural Design: The New Structuralism - Design, Engineering and Architectural Technologies, Wiley, July/August 2010;
Architectural Design: Exuberance - New Virtuosity in Contemporary Architecture, Wiley, March/April 2010;
Architectural Design: Patterns of Architecture, Wiley, November/December 2009;
Architectural Design: Digital Cities, Wiley, July/August 2009;
Architectural Design: Closing the Gap, Wiley, March/April 2009;
Architectural Design: Versatility and Vicissitude, Wiley, March/April 2008;
Architectural Design: Elegance, Wiley, January/February 2007;
Architectural Design: Collective Intelligence in Design, Wiley, September/October 2006;
Architectural Design: Programming Cultures, Wiley, July/August 2006;
HENSEL Michael: Performance-Oriented Architecture: Rethinking Architectural Design and the Built Environment, Wiley, 2013;
PALAMAR Todd: Mastering Autodesk - Maya 2016, Wiley & Sons, 2016;
TERZIDIS Kostas: Algorithmic Architecture, Elsevier, 2006;
VITCU Anca: Bio-Inspired Architecture as Performance Orientated System, in Vol. On Form and Pattern, Ed. Academiei Române, 2015.

Link-uri:
http://www.autodesk.com/education/free-software/all
http://spectrum.mit.edu/spring-2013/natural-design;
http://www.materialecology.com/publications;
http://dosu-arch.com/about.html

informații suplimentare ›