BP1-13 Proiect de verificare (2)

Facultatea de Arhitectură / Arhitectură
anul I, sem 2, 2021-2022 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: - | Credite ECTS: 1

Fișa disciplinei

Departament:
Bazele Proiectării de Arhitectură
Titular:
conf.dr.arh Melania Dulămea
Colectiv:
conf.dr.arh. Bogdan Fezi, conf.dr.arh. Françoise Pamfil, șef lucrări dr.arh. Andrei Șerbescu, conf.dr.arh. Robert Negru, conf.dr.arh. Maria Enache, conf.dr.arh. Liana Iliu, șef lucrări dr.arh. Ana Maria Goilav, conf.dr.arh. Daniel Comșa, șef lucrări dr.arh. Sergiu Petrea, șef lucrări dr.arh. Ana Maria Crișan, șef lucrări dr.arh. Cristina Constantin, șef lucrări dr.arh. Daniel Cosmin Pavel
Obiective:

Verificarea cunostintelor dobandite dupa parcurgerea proiectelor din semestrul 2.

Conținut:

Tema proiectului de verificare este in stransa corelare cu ultima tema a semestrului al doilea.

Metoda de predare:

Proiectul de evaluare este un examen individual.

Mod de evaluare:

Proiectele se evalueaza in cadrul unei comisii de 5 cadre didactice din cadrul catedrei, care va nota fiecare proiect in parte.