BP1-13 Proiect de verificare (2)

Facultatea de Arhitectură / Arhitectură
anul I, sem 2, 2023-2024 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: - | Credite ECTS: 1

Fișa disciplinei

BP1-13 A Proiect de verificare (2).pdf
Departament:
Bazele proiectării de arhitectură
Titular:
conf.dr.arh. Melania Dulămea
Colectiv:
https://www.uauim.ro/departamente/bp/grupe/
Limba de predare:
română
Obiective:
Verificarea cunostintelor dobandite dupa parcurgerea proiectelor din semestrul 2.
Conținut:
Tema proiectului de verificare este in stransa corelare cu ultima tema a semestrului al doilea.
Metoda de predare:
Proiectul de evaluare este un examen individual.
Mod de evaluare:
Proiectele se evalueaza in cadrul unei comisii de 5 cadre didactice din cadrul catedrei, care va nota fiecare proiect in parte.