BP1-10 Proiectare de arhitectură / Teoria proiectului (1.2)

Facultatea de Arhitectură / Arhitectură
anul I, sem 1, 2023-2024 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 1L+12P | Credite ECTS: 4

Exercitiul 2, 2022-2023

An 1 e2 ro-en.pdf

Fișa disciplinei

BP1-10 A Proiectare de arhitectura - Teoria proiectului (1.2).pdf
Departament:
Bazele proiectării de arhitectură
Titular:
conf.dr.arh. Melania Dulămea
Colectiv:
https://www.uauim.ro/departamente/bp/grupe/
Limba de predare:
română
Obiective:
[de reprezentare arhitecturală]
utilizarea, dezvoltarea și perfecționarea instrumentelor reprezentării arhitecturale;
cunoașterea și utilizarea detaliului de arhitectură în plan, secțiune și elevație pentru reprezentarea materialului și a punerii sale în operă;
învățarea și utilizarea machetelor complexe (turnare - ipsos, modelare – lut, asamblare – lemn) ca mod de reprezentare volumetrică a spațiului și a materialului. Înțelegerea capacităților, rolurilor și funcțiilor acestui instrument de a reprezenta spațiul;

[analitice și critice]
înțelegerea noțiunilor de sistem constructiv și sistem structural și a implicațiilor spațiale ale acestora;
explorarea și clarificarea sistemelor constructiv-structurale principale: turnare (beton), zidire (cărămidă și piatră) si alcătuire de tip „schelet” (lemn);
înțelegerea relațiilor stabilite între un sistem constructiv-structural și spațiul definit de acesta;

[arhitectural spațiale]
formarea și dezvoltarea abilităților de asociere a sistemelor constructiv-structurale și a caracteristicilor și calităților specifice acestora unor intenții arhitecturale;
înțelegerea și operarea cu elementele de bază ale producerii spațiului și în sensul lor constructiv și structural;
înțelegerea și operarea cu diferitele configurații spațiale specifice sistemelor constructiv-structurale;

[transversale]
exersarea gândirii critice și a autonomiei în luarea deciziilor în dezvoltarea unui proiect arhitectural.
Conținut:
Exercițiul 3(I) / SPAȚIU STRUCTURĂ. Spațiu, construcție, material, structură. Pe baza unei alegeri inițiale ce vizează atât tipul spațial cât și decizia explorării felului de a fi specific unui anumit material (piatră, cărămidă, beton, lemn) sunt exersate moduri de configurare spațială (acoperire, închidere, etc.) a unui perimetru dat. Accentul este pus pe înțelegerea legăturii dintre structură, material, spațiu, lumină, ordine, ierarhie spațială.
Metoda de predare:
Corectură individuală, corectură colectivă la panou, prelegeri însoțite de prezentări multimedia, fișa de studiu, schița de proiect.
Mod de evaluare:
Proiecte: pe baza susținerii individuale a proiectului (judecata și notarea în juriul de atelier/catedră).
Bibliografie minimală:
Francis CHING, Architecture. Form, Space and Order, John Wiley & Sons, Inc., 2007
Roger H. CLARK, Michael PAUSE, Precedents in Architecture: Analytic Diagrams, Formative Ideas, and Partis, John Wiley & Sons, 2005
Andrea DEPLAZES, Constructing Architecture. Materials, Processes, Structures. A Handbook, Birkhauser, 2005
Pierre von MEISS, Elements of Architecture. From Form to Place + Tectonics, EPFL Press, 2013 /// De la forma la loc + Tectonica: O introducere în studiul arhitecturii, Editura Capitel Avangarde, 2015
Rafael MONEO, ”On Typology” în: Oppositions, 1978:13, MIT Press, pp.22-45
Steen Eiler RASMUSSEN, Experiencing Architecture, MIT Press, 1962
Bruno ZEVI, Cum să înțelegem arhitectura, Editura Tehnică, 1969