SFA-118 Geometrie descriptivă

Facultatea de Arhitectură / Arhitectură
anul I, sem 1, 2021-2022 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 2C+1L | Credite ECTS: 3
Departament:
Studiul Formei și Ambient
Titular:
lect.dr.arh. Valerica Potenchi
Obiective:

Cursul furnizează studenților elementele formative necesare educării percepției spațiale, precum și informațiile necesare realizării reprezentărilor arhitecturale. Din geometria descriptivă clasică se studiază numai elementele esențiale, proprii gândirii în spațiu a arhitectului. La lucrările practice sunt rezolvate probleme metrice și de poziție cu ajutorul metodelor geometriei descriptive.

Conținut:

Titlurile cursurilor

1 Sisteme de proiecție. Reprezentarea punctului și a dreptei.
2 Reprezentarea planului. Intersecții de planuri.
3 Geometria acoperișurilor în 4 ape cu pante egale.
4 Schimbarea de plan de proiecție.
5 Trasarea umbrelor proprii și purtate în axonometrie.
6 Trasarea umbrelor proprii și purtate în dublă proiecție.
7 Rotația și rabaterea.
8 Poliedre; reprezentare, vizibilitate, secțiuni plane.
9 Poliedrele regulate și semiregulate. Desfășurata, Echipartiții plane și spatiale.
10 Recapitulare umbre în dublă proiecție
11 Test 1 Umbre în dublă proiecție
12 Elicea și suprafețele elicoidale. Scări elicoidale. Suprafețe riglate – clasificare.
13 Intersecții de poliedre.
14 Hiperboloizii și paraboloizii hiperbolici. Suprafețe riglate – clasificare.

Titlurile temelor practice:

1 Reprezentarea dreptelor și a planurilor.
2 Rezolvarea acoperișurilor.
3 Trasarea umbrelor în axonometrie.
4 Trasarea umbrelor în dublă proiecție ortogonală.
5 Rezolvarea problemelor cu ajutorul schimbării de plan.
6 Scara elicoidală.
7 Intersecții de poliedre.

Metoda de predare:

Prelegeri online pe platforma ZOOM, exemplificări la calculator, studiu pe reprezentări tridimensionale, lucrări practice la planșetă cu îndrumare pe platforma ZOOM:

https://zoom.us/j/96970407318?pwd=bko5L0did3JpT2tRWnBNWS9hQS83QT09

Meeting ID: 969 7040 7318
Passcode: 023036

Mod de evaluare:

In acest an universitar, atât lucrările practice cât și cele doua teste se vor susține online pe platforma ZOOM.

Nota finala se va calcula astfel:
Medie seminarii = Media celor mai bune 6 note obținute la lucrările practice
Medie examen = (Test 1+Test 2)/2
test 1: umbre în dublă proiecție
test 2: Scara elicoidală
Medie finala = 40%Medie seminarii + 60% Medie examen, cu condiția ca media examen >4,5

Mai multe informații privind organizarea examenului se pot obține pe adresa de e-mail: gd.uauim@gmail.com

Bibliografie minimală:

M. ENACHE și I. IONESCU, Geometrie descriptivă și perspectivă, Ed. Dididactică și Pedagogică, București,1983;
A.TĂNĂSESCU, Geometria descriptivă, axonometria și perspectiva, Ed. Tehnică, 1975;
Doina NICULAE, Noțiuni de geometrie descriptivă în reprezentările de arhitectură, ed. UAUIM, 2004.
D. Niculae și I. Ionescu, Geometria formelor arhitecturale, autori: EUIM 2009