Despre Parteneriate strategice

După cum o anunță site-ul https://www.erasmusplus.ro/parteneriate-strategice, parteneriatele strategice sunt „proiecte care creează "punți" de legătură între parteneri din mai multe țări cu scopul de a crește cooperarea internațională prin dezvoltarea de produse educaționale de calitate și inovatoare. Având în vedere faptul că în cazul proiectelor de mobilitate accentul este legat de dezvoltarea persoanelor (fie beneficiari, fie personal al organizațiilor implicate), parteneriatele strategice le completează în mod natural prin accentul care cade în special pe dezvoltare organizațională.”

Tot aici: https://www.erasmusplus.ro/parteneriate-strategice pot fi găsite documente și informații utile: tipuri de contracte, anexe (condiții, reguli financiare și altele).

Activitățile specifice pentru astfel de proiecte pot include ● dezvoltarea, testarea, adaptarea și punerea în aplicare a practicilor inovatoare care privesc programe de studii comune (intensive și module); colaborări transnaționale între studenți / cadrele didactice; abordări și metodologii pedagogice; integrarea unei varietăți mai mari de moduri de studiu; noi abordări care facilitează permeabilitatea între sectoarele de învățământ; orientarea/consilierea profesională și metode/instrumente de îndrumare; colaborarea într-un cadru internațional a instituțiilor de învățământ superior, a autorităților locale/regionale și a altor părți interesate, pentru a promova dezvoltarea regională și cooperarea trans-sectorială în vederea schimbului de experiențe și a creării de noi legături între diferitele sectoare de educație și formare; cooperarea și schimbul de practici între personalul implicat în serviciile de suport ● facilitarea recunoașterii și a certificării aptitudinilor și competențelor la nivel național prin asigurarea calității rezultatelor învățării și prin corelarea acestora cu cadrele europene și naționale de calificare ● Dezvoltarea de parcursuri educaționale flexibile pentru studenții și absolvenții instituțiilor de învățământ superior, incluzând validarea studiilor anterioare.

Mai multe detalii despre tipurile de proiecte, structura unui astfel de parteneriat, eligibilitate și modalitatea de trimitere a candidaturii, pot fi găsite aici: https://www.erasmusplus.ro/proiecte-de-parteneriat-strategic-in-dom-2.

Parteneriate strategice UAUIM

INCEPT - Introducing Sustainability and Energy Efficiency Principles in Architectural Education: Towards Designing Climate Neutral and Inclusive Buildings, finanțat prin ERASMUS+ KA220-HED - Cooperation partnerships in higher education, coordonator New Bulgarian University (Sofia), alături de Universitatea din Zagreb (Croația)

DANUBIAN-SMCs – Creative Danube: Innovative teaching for inclusive development in small and mediumsized Danubian cities

VVITA (vvita.uauim.ro) – Modernizing Learning and Teaching for Architecture through Smart and Longlasting Partnerships leading to sustainable and inclusive development strategies to Vitalize heritage Villages through Innovative Technologies

CO-LAND (www.coland.eu) – Inclusive coastal landscapes: activating green and blue infrastructure for sustainable development of the urban-land interface

InCLIMATE – Integrating Climate Resilience in EU Higher Education

Triplex Confinium – Triplex tackling gaps and mismatches in the field of higher education for architecture and urban planning while exploring and addressing discontinuities along the national borders in-between Romania, Hungary and Serbia

Finanțat de
Uniunea Europeană