Plasamente studențești (SMP)

Un plasament este o perioada de timp petrecuta intr-o intreprindere sau organizatie din alta tara participanta, cu intentia de a ajuta beneficiarii sa se adapteze cerintelor pietii de munca comunitare, sa capete aptitudini specifice si sa-si imbunatateasca cunoasterea culturii economice si sociale a tarii implicate in scopul acumularii de experienta in munca. Perioada poate fi sustinuta corespunzator cursurilor pregatitoare sau recapitulative in limba tarii gazda sau cea de lucru.

Organizatiile gazda pentru plasamentele studentesti pot fi intreprinderi, centre de formare, centre de cercetare si alte organizatii.

Caracteristicile plasamentelor individuale sunt:

 • Trebuie asigurata recunoasterea completa de catre institutia de invatamant superior de origine pentru perioada petrecuta in strainatate;
 • Trebuie sa i se asigure studentului un contract de studiu (Learning Agreement) referitor la programul perioadei de plasament; acest acord trebuie aprobat de catre institutia de invatamant superior de origine si de catre organizatia gazda.
 • Plasamentul se face in baza unui contract aprobat de catre institutia de invatamant superior de origine, organizatia gazda si de beneficiar.

Conditii de participare:

 • Pot participa cetatenii romani care sunt studenti la UAUIM in ultimul an de studii (anul 6);
 • La aceeasi runda de selectie, o institutie de invatamant superior nu poate obtine finantare pentru plasamentele studentilor de la o anumita facultate decat printr-o singura alternativa de candidatura : fie direct (candidatura in numele institutiei repective), fie prin intermediul unui consortiu.
 • Durata plasamentelor in strainatate pentru studentii ERASMUS cuprinsi in programul de mobilitate poate fi de minimum 2 luni si maximum 12 luni.
 • Institutiile implicate in activitatile de plasament trebuie sa convina, cu fiecare student in parte, asupra unui program de lucru bine determinat (in vederea asigurarii recunoasterii activitatilor efectuate), inaintea inceperii perioadei de mobilitate;
 • In cazul in care studentul nu a realizat integral programul stabilit, el este obligat sa ramburseze partial sau total fondurile primite. Cazurile de forta majora vor fi aduse la cunostinta conducerii facultatii, care le va analiza si le va supune spre aprobare Agentiei Nationale pentru Programe Comunitare in Domeniul Educatiei si Formarii Profesionale (ANPCDEFP).
 • Studentii Erasmus nu pot beneficia, pentru perioada cuprinsa in contract, de alte granturi finantate prin alte programe comunitare ale UE;
 • Bursele nationale acordate studentilor de catre universitatea de origine vor continua sa fie platite acestora pe tot parcursul perioadei de studiu in strainatate;
 • Bursierii nu pot utiliza, pentru acoperirea aceleiasi cheltuieli eligibile, surse de finantare diferite (de exemplu nu pot acoperi costul biletului de transport din doua surse de finantare diferite, simultan, ci doar cumulat).

Birouri practica 2022-2023.pdf

Documente necesare stagiului Erasmus

Documente pentru solicitarea bursei

Documente pentru dosarul inițial

Documente pentru dosarul final

Anexe