Mobilități de studiu pentru studenti (SMS)

Obiective:

 • Sa ajute studentii sa beneficieze educational, lingvistic si cultural din experienta studierii in alte tari europene;
 • Sa promoveze cooperarea intre institutii si imbogatirea mediului educational al institutiilor gazda;
 • Sa contribuie la dezvoltarea unui corp comun de tineri calificati, cu deschidere si cu experienta internationala, ca viitori specialisti;
 • Sa faciliteze transferul de credite si recunoasterea perioadelor de mobilitate petrecute in strainatate, utilizand ECTS sau un sistem de credite compatibil.

Studentului trebuie sa i se puna la dispozitie un contract de studiu (Learning Agreement) scris, referitor la programul de studiu care trebuie urmat in strainatate.

La sfarsitul perioadei de studiu, universitatea gazda trebuie sa-i elibereze studentului Erasmus si universitatii de origine a studentului un certificat de studiu care confirma ca programul stabilit a fost realizat si rezultatele obtinute.

Bursa nationala a studentilor Erasmus trebuie mentinuta pe perioada petrecuta in strainatate studentilor care au dreptul la ea.

Se acorda in continuare bursa nationala studentilor indreptatiti sa o primeasca si pe perioada mobilitatii Erasmus.

Conditii de participare:

 • Pot participa cetatenii romani care sunt studenti la UAUIM la orice forma de invatamant universitar (licenta, master, doctorat), cu exceptia studentilor din primul si ultimul an de studii;
 • Durata studiilor in strainatate pentru studentii Erasmus+ cuprinsi in programul de mobilitate este de minimum 3 luni si de maximum 12 luni;
 • La sfarsitul fiecarei perioade de studiu in strainatate, studentii trebuie sa solicite institutiei gazda atestarea realizarii programului convenit, precum si o foaie matricola cu rezultatele obtinute;
 • In cazul in care studentul nu a realizat integral programul stabilit, el este obligat sa ramburseze partial sau total fondurile primite. Cazurile de forta majora vor fi aduse la cunostinta conducerii facultatii/universitatii, care le va analiza si le va supune spre aprobare Agentiei Nationale pentru Programe Comunitare in Domeniul Educatiei si Formarii Profesionale (ANPCDEFP).
 • Studentii Erasmus+ nu pot beneficia, pentru perioada cuprinsa in contract, de alte granturi finantate prin alte programe comunitare ale UE;
 • Bursele nationale acordate studentilor de catre universitatea de origine vor continua sa fie platite acestora pe tot parcursul perioadei de studiu in strainatate;
 • Bursierii nu pot utiliza, pentru acoperirea aceleiasi cheltuieli eligibile, surse de finantare diferite (de exemplu nu pot acoperi costul biletului de transport din doua surse de finantare diferite, simultan, ci doar cumulat).

Selectia studentilor se va face in urma unui test de limba straina, in ordinea descrescatoare a mediilor.

Documente necesare stagiului Erasmus+

Universitati partenere 2022-2023.pdf

Documente pentru solicitarea bursei

Cerere-SMS-martie2022.doc

Documente pentru dosarul inițial

Documente pentru dosarul final

Anexe

Echivalare