Mobilități cadre didactice (STA)

Programul Erasmus+ sprijină mobilitățile participanților angajați în cadrul unei instituții de învățământ superior. Acțiunea-cheie 1 (KA103) se referă la mobilitățile efectuate între țările programului.

Mobilitățile de predare permit personalului academic din aceste instituții să predea la o instituție de învățământ superior parteneră din altă țară. Cadrele didactice ce desfașoară misiuni de predare trebuie să fie integrate într-un departament sau facultate ale UAUIM.

 • Mobilitatea ce se realizează se bazează pe acorduri inter-institutionale (a se consulta lista Universităților partenere);
 • Instituțiile de învățământ superior partenere trebuie să fi convenit înainte asupra programului de prelegeri ce urmează a fi ținute de cadrele didactice ce vor efectua mobilitate, înainte de plecarea în mobilitate (Anexa I - Acord de mobilitate);
 • La sfâșitul fiecărei perioade de predare, instituția-gazdă trebuie să furnizeze cadrului didactic și instituției sale de origine un certificat care sa ateste ca programul convenit a fost realizat (Attendance Certificate)
 • Selecția beneficiarilor este făcută de către instiuția de origine (în acest caz de către UAUIM), de către o comisie organizată la nivelul Universității;
 • În cazul în care cadrul didactic nu a realizat integral programul stabilit, aceste este obligat să ramburseze parțial sau total fondurile primite ca bursă de mobilitate ERASMUS +. Cazurile de forță majoră vor fi aduse la cunoștința conducerii Universității și a biroului Erasmus, care le va analiza si le va supune aprobarii ANPCDEFP;
 • Un grant de mobilitate va acoperi maxim 5 zile de deplasare și va cuprinde minim 8 ore de predare, perioadă care poate fi combinată cu o perioadă fără grant (grant zero). În cazul mobilităților care depășesc o săptămână, numărul de ore de predare trebuie să crească direct proporțional cu perioada de activitate (a se vedea Regulamentul ST pentru detalii)
 • Condițiile de acordare a granturilor nu prevăd plata unor taxe legate de desfașurarea programului de mobilități în instituția gazdă. Universitatea gazdă poate solicita totuși beneficiarului plata unei sume pentru acoperirea anumitor costuri cum sunt cele pentru asigurarea de sanatate, utilizarea de materiale și facilități diverse (fotocopiere, produse de laborator etc.) în condiții identice celor aplicate cadrelor didactice locale
 • Bursierii nu pot utiliza, pentru acoperirea acelorași cheltuieli eligibile surse de finanțare diferite (de exemplu nu pot acoperi costul biletului de transport din doua surse de finantare diferite, simultan, ci doar cumulat) (a se vedea Declarația de evitare a dublei finanțări).

Universitati partenere 2019-2020 STA.pdf

Regulament

Regulament mobilitati personal Erasmus+ 2019-2020.doc

Documente pentru solicitarea bursei

 • cerere-STA.doc – Cerere cu număr de înregistrare, semnată de directorul de departament
 • • Curriculum Vitae în limba română
 • • Scrisoare de motivație în limba română (max. 1 pagină), conform indicațiilor din Regulament (art.7)
 • • Invitație din partea universității gazdă, cu specificarea obiectivelor mobilității (poate fi o copie a unui email)

Documente pentru raportarea finală