Mobilitati pentru formarea personalului didactic si nedidactic (STT)

Acest tip de mobilitate cuprinde trei tipuri de activitati:

  1. Mobilitatea personalului dintr-o institutie de invatamant superior catre o intreprindere si mobilitatea personalului dintr-o intreprindere catre o institutie de invatamant superior.
  2. Mobilitatea personalului administrativ si nedidactic din institutii de invatamant superior catre o institutie de inavatamant superior partenera.
  3. Mobilitatea personalului didactic dintr-o institutie de invatamant superior catre o institutie partenera in scopul formarii.

Obiective

Personalul care urmeaza sa beneficiaeze de o mobilitate pentru formarea profesionala trebuie sa fie integrat intr-un departament sau facultate al institutiei gazda. Aceasta inseamna ca:

Selectia beneficiarilor este facuta de catre institutia de invatamant superior de origine.

Institutiile implicate in schimbul de personal didactic si nedidactic universitar trebuie sa fi incheiat in prealabil un acord inter-institutional cu fiecare dintre institutiile partenere, care sa specifice atat numarul persoanelor care se vor deplasa, cat si numarul persoanelor care vor fi primite, pe durata anului universitar vizat.

Institutiile implicate in schimbul de personal didactic si nedidactic universitar trebuie sa cada de acord cu fiecare beneficiar in parte, asupra unui program de lucru bine determinat, inainte de plecarea in strainatate a acestuia. La sfarsitul fiecarei perioade de formare, institutia gazda trebuie sa furnizeze beneficiarului si institutiei sale de origine un certificat care sa ateste ca programul de lucru convenit a fost realizat.

In cazul in care beneficiarul nu a realizat integral programul stabilit, el este obligat sa ramburseze partial sau total fondurile primite ca bursa de mobilitate ERASMUS. Cazurile de forta majora vor fi aduse la cunostinta conducerii facultatii, care le va analiza si le va supune aprobarii ANPCDEFP.

Durata unei mobilitati STT este de 5 zile.

Conditiile de acordare a granturilor nu prevad plata unor taxe legate de desfasurarea programului de mobilitati in institutia gazda. Universitatea gazda poate solicita totusi beneficiarului plata unei sume pentru acoperirea anumitor costuri cum sunt cele pentru asigurarea de sanatate, utilizarea de materiale si facilitati diverse (fotocopiere, produse de laborator etc.) in conditii identice celor aplicate personalului local.

Bursierii nu pot utiliza, pentru acoperirea aceleiasi cheltuieli eligibile, surse de finantare diferite (de exemplu nu pot acoperi costul biletului de transport din doua surse de finantare diferite, simultan, ci doar cumulat).

Documente pentru solicitarea mobilității

cerere-STT.doc

Documente pentru raportarea finală