BP2-3 Activități practice (documentare de arhitectură)

Facultatea de Arhitectură / Arhitectură
anul II, sem 2, 2022-2023 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 2L | Credite ECTS: 2

Fișa disciplinei

Departament:
Bazele Proiectării de Arhitectură
Titular:
conf.dr.arh. Melania Dulămea
Obiective:

Insușirea de către studenți a unor direcții de investigare istoric-arhitecturală a obiectului de arhitectură cu valoare de patrimoniu (si nu numai) și a tehnicilor de reprezentare prin desen (laviu, cărbune, creion, acuarelă, creioane colorate etc).

Conținut:

Sunt alese zone de clădiri cu valoare arhiecturala. Lucrările intocmite de studenți sunt însoțite de comentarii legate de estetica, compoziția și istoricul clădirilor reprezentate, realizându-se astfel un comentariu complex interdisciplinar.

Metoda de predare:

Prelegeri tematice, vizite ghidate, studiu individual.

Mod de evaluare:

Colocviu pe baza lucrărilor întocmite (caiet documentar).

Bibliografie minimală:

Ghiduri excursii de documentare (Franta, Olanda, Germania, Italia, Elvetia, Spania)