BP2-3 Activități practice (documentare de arhitectură)

Facultatea de Arhitectură / Arhitectură
anul II, sem 2, 2023-2024 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 2L | Credite ECTS: 2

Fișa disciplinei

BP2-3 A Activitati practice (documentare de arhitectura).pdf
Departament:
Bazele proiectării de arhitectură
Titular:
conf.dr.arh. Melania Dulămea
Colectiv:
https://www.uauim.ro/departamente/bp/grupe/
Limba de predare:
română
Obiective:
Insușirea de către studenți a unor direcții de investigare istoric-arhitecturală a obiectului de arhitectură cu valoare de patrimoniu (si nu numai) și a tehnicilor de reprezentare prin desen (laviu, cărbune, creion, acuarelă, creioane colorate etc).
Conținut:
Sunt alese zone de clădiri cu valoare arhiecturala. Lucrările intocmite de studenți sunt însoțite de comentarii legate de estetica, compoziția și istoricul clădirilor reprezentate, realizându-se astfel un comentariu complex interdisciplinar.
Metoda de predare:
Prelegeri tematice, vizite ghidate, studiu individual.
Mod de evaluare:
Colocviu pe baza lucrărilor întocmite (caiet documentar).
Bibliografie minimală:
Ghiduri excursii de documentare (Franta, Olanda, Germania, Italia, Elvetia, Spania)