BP2-12 Proiectare de arhitectură / Teoria proiectului (2.2)

Facultatea de Arhitectură / Arhitectură
anul II, sem 1, 2023-2024 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 1L+11P | Credite ECTS: 7

Fișa disciplinei

BP2-12 A Proiectare de arhitectura - Teoria proiectului (2.2).pdf
Departament:
Bazele proiectării de arhitectură
Titular:
conf.dr.arh. Melania Dulămea
Colectiv:
https://www.uauim.ro/departamente/bp/grupe/
Limba de predare:
română
Obiective:
Inițierea înțelegerii progresive a orașului prin proiect, pornind de la parcelări bazate pe reguli clare, unice.
Asimilarea modurilor de lectură a evoluției istorice a unui ansamblu arhitectural-urbanistic.
Consolidarea conștiinței profesionale a continuității dintre urbanism și arhitectură.
Descoperirea locuirii ca experiență individuală și socială fundamentală a omului și înțelegerea condiționărilor sale istorice.
Învățarea aplicată a principiilor spațiale, funcționale, structurale și de detaliere ale arhitecturii locuinței.
Explorarea și înțelegerea critică a materialității, detaliilor și ergonomiei în proiectarea spațiului de locuit.
Conținut:
Tema 2(II) / Casa unei familii. Tema este aceea a unei locuințe unifamiliale într-un sit guvernat de reguli clare, univoce, ce fac evidentă unitatea dintre arhitectură și oraș. Înțelegerea locului începe cu lectura tipologică a orașului. Proiectul evoluează în cadrul unor limite conceptuale bine delimitate, explorând articulările arhitecturale ale domesticității, într-un scenariu clar, lipsit de extravaganțe de program. În corelație cu situl, accentul cade pe elaborarea spațială a interiorului.
Metoda de predare:
Corectura individuala, corectura la panou, prelegeri teoretice, vizite la amplasament, analize de caz.
Mod de evaluare:
Caiet de documentare si fundamentare a proiectului, sustinerea individuala a proiectului cu notare in comisie.
Bibliografie minimală:
- Andrei Pănoiu – Evoluția orașului București – Editura Fundației Arhitext Design, București, 2011
- Carmen Popescu (coord.) – (Dis)continuități: fragmente de modernitate românească în prima jumătate a secolului al 20-lea – Editura Simetria, București, 2010 – pp. 11–99
- Irina Calotă – Dincolo de centru: politici de locuire în București (1910–1944) – Editura Ozalid, București, 2017
- Andrei Răzvan Voinea – Idealul locuirii bucureștene: familia cu casă și grădină. Parcelările Societății Comunale pentru Locuințe Ieftine – București (1908–1948) – Asociația Studio Zona, București, 2018
- Hannah Arendt – The Human Condition – The University of Chicago Press, Chicago, 1998 [1958] – pp. 22–78
- Martin Heidegger – „Construire, locuire, gândire” [1951], în Originea operei de artă – Editura Humanitas, București, 1995 – pp. 175–197
- Alberto Pérez-Gómez – Consonanțe: semnificația arhitecturală după crizele științei moderne – Editura Fundației Arhitext Design, București, 2018 [2016] – pp. 163–187
- Peter Zumthor – Atmosfere: împrejurimi arhitecturale, lucrurile din jurul meu – Editura Fundației Arhitext Design, București, 2019 [2006]
- Benoît Goetz – Théorie des maisons: l’habitation, la surprise – Éditions Verdier, Lagrasse, 2011 – pp. 27–47, 86–151