SFA-7 Studiul formei (3)

Facultatea de Arhitectură / Arhitectură
anul II, sem 1, 2023-2024 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 2L | Credite ECTS: 2
Departament:
Studiul formei și ambient
Titular:
conf.dr.arh. Elena Codina Dușoiu
Colectiv:
lect.dr.arh. Mihnea Mihăilescu, lect.dr.arh. Denisa Ilie, lect.dr.arh. Nadina Parvu, lector dr. designer Andreea Ivanciof, lector dr. sculptor Ionel Iștoc, lector dr.arh. Andreea Neacșu, lect.dr.arh. Mihai Chisarau, asist.dr.arh. Claudiu Tudoran, asist. sculptor Matei Dumitrescu
Limba de predare:
română
Obiective:
- dezvoltarea unei pregătiri și culturi vizuale complementare cunoștințelor dobândite la atelierul de proiectare
- însușirea unor elemente de teoria culorii și aplicarea lor în practica proiectării de arhitectură. Dezvoltarea culturii artistice și a simțului culorii.
- reprezentarea conștientă a realității arhitecturale înconjurătoare; caietul de schițe ca mijloc de studiu - documentarea asupra unor modalități de scriere moderne și contemporane, integrarea acestora în compoziții grafice, afișul - compoziție, identitatea vizuală a proiectului
- investigarea unor mijloace contemporane de expresie artistică: fotografia, filmul, animația
Conținut:
1. Compoziție cu simboluri grafice. Diagrame/semne/litere. Tema este corelată cu identitatea vizuală a unui proiect, cu un logo, o semnătură de arhitect etc.
2. Analiza unei opere de arhitectură - studiu volumetric, spațial, simbolic - temă complexă
Tema reprezintă analiza bi și tridimensională a unei creații consacrate de arhitectură, interpretarea principiilor planimetrice și spațiale și aplicarea lor pe proiectul în curs de la atelier al studentului
3. De la randare la interpretare artistică - temă complexă. Tema reprezintă o trecere în revistă a tehnicilor de randare arhitecturală și a interferențelor artistice ale acestora. Tema este asociată proiectului predat la atelier.
4.Compoziție. Esențializarea unei imagini de arhitectură. Tema investighează modalități și tehnici de esențializare grafică a proiectului arhitectural.
5. Locuirea si jocul - loc de joaca pentru copii
Metoda de predare:
Expuneri teoretice cu prezentări de temă pe serii de studenți, lucrări practice executate în atelier cu îndrumare, pe baza unei documentari prealabile.
Mod de evaluare:
Media aritmetică a lucrărilor realizate în cadrul celor 5 teme, cu doua zecimale. Notele lucrarilor predate pe parcurs vor fi acordate in comisii formate din mai multe cadre didactice din colectivul de indrumare. Prezența la atelier și prelegeri condiționează predarea lucrărilor.
Bibliografie minimală:
Liste bibliografice pentru fiecare lucrare.
1. Argan, Giulio Carlo – Walter Gropius și Bauhaus-ul, Editura Meridiane, București, 1976
2. Assunto, Rosario – Peisajul și estetica, Editura Meridiane, București, 1986
3.Assunto, Rosario – Scrieri despre artă. Orașul lui Amfion și orașul lui Prometeu, Editura Meridiane, București,1986 4.Bérence, Fred – Renașterea italiană, Editura Meridiane, București, 1969 5.Cantacuzino, G.M. – Introducere la opera lui Vitruviu, Editura Meridiane, București, 1993
6.Focillon, Henri – Viața formelor, Editura Meridiane, București, 1995 7.Fiedler, Konrad – Scrieri despre artă, Editura Meridiane, București, 1993 8.Guyau, Jean-Marie – Problemele esteticii contemporane, Editura Meridiane, București, 1990 9.Lascu, Nicolae (antologie) – Funcțiune și formă, Editura Meridiane, București, 1989 10.Pavel, Amelia - Peisaj natural, peisaj uman, Editura Meridiane, București, 1987 11.Tzigara Samurcaș, Al. – Scrieri despre arta românească, Editura Meridiane, București, 1987

Ilustrație prin imagini pentru curente artistice: Antichitate (Mesopotamia, Egipt, Grecia, Roma), arta romanică și gotică, Renaștere (Italia, Țările de Jos, Spania), Baroc (Italia, Țările de Jos, Spania), clasicism (Franța), impresionism, expresionism, cubism, artă abstractă, suprarealism, pop art etc.

informații suplimentare ›