BP2-9 Schiță (2.2)

Facultatea de Arhitectură / Arhitectură
anul II, sem 2, 2023-2024 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: - | Credite ECTS: 1

Fișa disciplinei

BP2-9 A Schita (2.2).pdf
Departament:
Bazele proiectării de arhitectură
Titular:
conf.dr.arh. Melania Dulămea
Colectiv:
https://www.uauim.ro/departamente/bp/grupe/
Limba de predare:
română
Obiective:
- verificarea cunoștințele acumulate pe parcursul semestrului;
- stimularea studiul individual;
- dezvoltarea capacității de autoevaluare a viitorilor arhitecți.
Conținut:
Spațiu public / Machetă
Spațiu public
Tema surpriză
Metoda de predare:
Studiu individual, cu o durata de 8 ore, pe o tema aflata in ziua respectiva. In fiecare semestru sunt trei schite (2 schite + 1 schita refacere)
Mod de evaluare:
Juriu format din minim trei cadre didactice care evalueaza proiectele predate
Bibliografie minimală:
Specifica fiecarei teme de schita