BP2-9 Schiță (2.2)

Facultatea de Arhitectură / Arhitectură
anul II, sem 2, 2021-2022 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: - | Credite ECTS: 1

Fișa disciplinei

Departament:
Bazele Proiectării de Arhitectură
Titular:
conf.dr.arh Melania Dulămea
Colectiv:
conf.dr.arh. Iulian Gudină, conf.dr.arh. Tavi Iliescu, conf.dr.arh. Cosmin Caciuc, conf.dr.arh. Ștefan Simion, conf.dr.arh. Florian Stanciu, conf.dr.arh. Liviu Neaga, conf.dr.arh. Melania Dulămea, conf.dr.arh. Dorin Ștefan Adam, prof.dr.arh. Dan Marin, conf.dr.arh. Dragoș Perju, șef lucr dr arh. Cristina Constantin, șef lucrări dr.arh. Horia Dinulescu
Obiective:

- verificarea cunoștințele acumulate pe parcursul semestrului;
- stimularea studiul individual;
- dezvoltarea capacității de autoevaluare a viitorilor arhitecți.

Conținut:

Spațiu public / Machetă
Spațiu public
Tema surpriză

Metoda de predare:

Studiu individual, cu o durata de 8 ore, pe o tema aflata in ziua respectiva. In fiecare semestru sunt trei schite (2 schite + 1 schita refacere)

Mod de evaluare:

Juriu format din minim trei cadre didactice care evalueaza proiectele predate

Bibliografie minimală:

Specifica fiecarei teme de schita