BP2-14 Proiectare de arhitectură / Teoria proiectului (2.4)

Facultatea de Arhitectură / Arhitectură
anul II, sem 2, 2021-2022 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 1L+11P | Credite ECTS: 7

Fișa disciplinei

Departament:
Bazele Proiectării de Arhitectură
Titular:
conf.dr.arh Melania Dulămea
Colectiv:
conf. dr. arh. Francoise Pamfil, conf. dr. arh. Mihaela Pelteacu, conf. dr. arh. Andra Panait, șef lucr. dr. arh. Vladimir Vinea, conf. dr. arh. Ionuț Anton, conf. dr. arh. Ștefan Ghenciulescu, conf. dr. arh. Lorin Niculae, Invitat arh. Adrian Zerva, șef lucr. dr. arh. Mihai Duțescu, prof. dr. arh. Radu Teacă, șef lucr dr. arh. Horia Dinulescu, șef lucrări dr. arh. Sergiu Petrea, șef lucr dr. arh. Cristina Constantin
Obiective:

Continuarea înțelegerii progresive a orașului prin proiect, explorând co-prezența mai multor reguli de ordonare a teritoriului urban.
Cunoașterea instrumentelor de explorare a conexiunilor dintre viața socială a orașului și spațiul urban.
Înțelegerea sistematică și sensibilă a unui cartier, a comunității și relațiilor sociale de vecinătate.
Exersarea abilităților de elaborare a unui program arhitectural coerent.
Dezvoltarea capacității de creație formală și de compoziție arhitecturală, avansând către înțelegerea relațiilor dintre parte și întreg, unitate și ansamblu, repetiție și diferențiere.
Consolidarea învățării principiilor spațiale, funcționale, structurale și de detaliere ale arhitecturii locuinței, cu luarea în considerare a elementelor de interacțiune socială dintre mai multe familii.

Conținut:

Tema deplasează accentul pe tensiunea creată între realitatea dată a unui sit din orașul istoric (configurat spontan, prin suprapuneri de straturi, etc.) și tema unui mic ansamblu de locuințe (având propriile reguli). Pornind de la o temă dominantă legată de locuire și de la o lectură atentă și critică a vecinătății, acest exercițiu trebuie să permită o experimentare progresivă a ”punerii în formă a spațiului arhitectural”, așadar aspecte ale arhitecturii ce țin de: compoziție și organizare a spațiului, structură, materialitate, folosire și distribuție a spațiului, valorificarea precedentului, etc. Derulat în echipe de doi studenți pe durata întregului semestrul, proiectul trebuie să atingă un anumit grad de detaliere tehnică.

Metoda de predare:

Corectura individuala, corectura la panou, prelegeri teoretice, vizite la amplasament, analize de caz.

Mod de evaluare:

Caiet de documentare si fundamentare a proiectului, sustinerea individuala a proiectului cu notare in comisie.

Bibliografie minimală:

Irina CALOTĂ, Dincolo de centru. Politici de locuire în București (1910-1944), Editura Ozalid, București, 2017
- Peter EBNER, Markus KÜNTSCHER, Ulrike WIETZORREK, Typology+: Innovative Residential Architecture, Birkhauser, Basel, 2010
- Jan GEHL, Orașe pentru oameni, Igloo Media, București, 2012
- Herman HERTZBERGER, Lessons for Students in Architecture, 010 Publishers, Rotterdam, 2009
- Jane JACOBS, The Death and Life of our American Cities, Random House, New York, 1961
- David LEVITT, The Housing Design Handbook: A Guide to Good Practice, Routledge, 2009
- Bernard LEUPEN, Harald MOOIJ, Housing Design: A Manual, NAi Publishers, Rotterdam, 2008
- MVRDV, The Why Factory, The vertical village: individual, informal, intense, NAi Publishers, Rotterdam, 2012
- Anca Nicoleta OȚOIU, Locuința înșiruită – strategii ale locuinței durabile, Ed. Universitară Ion Mincu, București, 2011
- Gunter PHEIFER, Per BRAUNECK, Courtyard Houses, Row Houses, Town Houses: A Housing Typology, Birkhauser, Basel, 2007-2008
- Richard ROGERS, Cities for a small planet, Faber & Faber, Londra, 1997
- Friederike, SCHNEIDER (ed), Recueil de plans d’habitation, Birkhauser, Basel, 2007
- Christian SCHITTICH, High-density housing: concepts, planning, construction, Edition Detail & Birkhauser, Munchen, 2004
- Andrei Răzvan VOINEA, Idealul locuirii bucureștene. Familia cu casă și grădină: Parcelările Societății Comunale pentru Locuințe Ieftine București (1908-1948), Asociația Sudio Zona, București, 2018, https://asz.ro/parcelari-istorice/
- Ana Maria ZAHARIADE (coord), De la Înfundătură la Intrare. Locuri ale Bucureștiului cotidian, Ed. Universitară Ion Mincu, București, 2016
- https://issuu.com/zahariade.mail/docs/de_la_i_nfundatura_la_intrare
- Bibliografia cursului Arhitectură. Locuire. Oraș, An II, Semestrul 4, UAUIM 2020-2021