Plan de învățământ
Arhitectură de Interior anul 2, 2021-2022

program unitar de studii (ciclu de licență și ciclu de master comasate) / 5 ani
Nr.
crt.
Cod Disciplină Cat.
form.
Ore/săptămână Total
ore
ECTS Titular
S1 S2 S1 S2
Discipline obligatorii
1. PID-39 Atelier arhitectură (3) DS 1C+9P - 140 14 - Oana Diaconescu
2. PID-9 Studiul formei (3) DS 2P - 28 3 - Mihaela Lazăr
3. PID-24 Istoria mobilierului și a ornamentului DF 2C - 28 2 - Codruta Iana , Bogdan Ionita
4. SFA-19 Grafica de calculator DF 1C+1L - 28 2 - Andreea Iosif
5. ST-34 Alcătuiri constructive DD 2C+1S - 42 3 - Andreea Prelipcean
6. SFA-17 Modelaj / machetaj DF 1C+1L - 28 2 - Ionel Iștoc
7. SFA-130 Arhitectură și context DS 1C - 14 2 - Sorana Untanu
8. IT-57 Istoria arhitecturii moderne și contemporane DF 2C - 28 2 - Radu Ponta
9. PID-40 Atelier arhitectură (4) DS - 1C+9P 140 - 14 Oana Diaconescu
10. PID-10 Studiul formei (4) DS - 2P 28 - 3 Mihaela Lazăr
11. ST-36 Statică și rezistența materialelor DD - 2C+1S 42 - 3 Adrian Iordăchescu
12. SFA-87 Vizualizare de arhitectură DF - 2L 28 - 2 Andreea Iosif
13. ST-35 Finisaje DD - 4C 56 - 3 Gabriela Mindu
14. IT-47 Limbaj arhitectural - repere teoretice DF - 2C+1L 42 - 3 Mihaela Criticos
15. PID-46 Activități practice (desen) DF - 2L 28 - 2 Oana Diaconescu
TOTAL ORE OBLIGATORII / CREDITE 24 26 700 30 30  
Simboluri departamente
ITIstoria & Teoria Arhitecturii și Conservarea Patrimoniului
STȘtiințe Tehnice
PIDProiectare de Interior și Design
SFAStudiul Formei și Ambient
Categorii formative
DFDisciplină fundamentală
DDDisciplină tehnică în domeniu
DSDisciplină de specialitate
Ore/săptămână
Ccursuri
Sseminarii
Llucrări
Pproiectare