UAUIM
Prima pagină | Universitatea | Informații publice | Admitere | Facultăți | Departamente | Doctorat | Cercetare | Sponsori | Contact

Plan de învățământ 2018-2019, anul II (sem. 3 și 4)

Facultatea de Arhitectură de Interior / Arhitectură de Interior
program unitar de studii (ciclu de licență și ciclu de master comasate)

Nr.
crt.
Cod Disciplină Cat.
form.
Ore/săptămână Total
ore
ECTS Titular
S1 S2 S1 S2
Discipline obligatorii
1. PID-39 Atelier arhitectură (3) DS 1C+9P - 140 13 - Oana Diaconescu
2. PID-9 Studiul formei (3) DS 3P - 42 3 - Oana Diaconescu
3. PID-24 Istoria mobilierului și a ornamentului DF 2C - 28 2 - Marius Marcu-Lapadat
4. SFA-19 Grafica de calculator DF 1C+2L - 42 2 - Andreea Iosif
5. ST-34 Alcătuiri constructive DTD 1C+1L - 28 2 - Andreea Prelipcean
6. ST-36 Statică și rezistența materialelor DTD 1C+1S - 28 2 - Mihaela Georgescu
7. IT-8 Istoria arhitecturii moderne DF 2C - 28 2 - Sorin Vasilescu
8. IT-21 Istoria artei DC 2C - 28 2 - Celia Ghyka
9. CP-22 Limbi străine (3) DC 2S - 28 2 - Luminița Petrulian
10. PID-40 Atelier arhitectură (4) DS - 1C+9P 140 - 14 Oana Diaconescu
11. PID-10 Studiul formei (4) DS - 3P 42 - 3 Oana Diaconescu
12. PID-46 Activități practice (desen) DF - 2L 28 - 2 Oana Diaconescu
13. SFA-17 Modelaj / machetaj DF - 1C+1L 28 - 2 Ionel Iștoc
14. SFA-12 Mobilier - Tehnologie DS - 2C 28 - 2 Cristina Șerban
15. ST-35 Finisaje DTD - 2C+1L 42 - 3 Gabriela Mindu
16. IT-47 Limbaj arhitectural - repere teoretice DF - 1C+1L 28 - 2 Mihaela Criticos
17. CP-23 Limbi străine (4) DC - 2S 28 - 2 Luminița Petrulian
18. CP-4 Educație fizică (2)* DC - 2S 28 - - Lucia Chihaia
TOTAL ORE OBLIGATORII / CREDITE 28 28 784 30 30  

* Promovare pe bază de calificativ (admis/respins).

Simboluri departamente
IT, CPIstoria & Teoria Arhitecturii și Conservarea Patrimoniului
STȘtiințe Tehnice
SFAStudiul Formei și Ambient
PIDProiectare de Interior și Design
Categorii formative
DFDisciplină fundamentală
DTDDisciplină tehnică în domeniu
DSDisciplină de specialitate
DCDisciplină complementară
Ore/săptămână
Ccursuri
Sseminarii
Llucrări
Pproiectare
Un material de prezentare a Universității de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” – informații despre admitere, programe de studii, facilități oferite, cercetare, burse și mobilități pentru studenți, alumni etc:
Brosura UAUIM.pdf [23MB]
Illustration by Laura Cristea and Cristina Popescu
Ten good reasons to study Architecture at UAUIM
Secția de Arhitectură în limba engleză:
https://architecture.uauim.ro/