Plan de învățământ
Arhitectură de Interior, anul 2, 2023-2024

program unitar de studii (ciclu de licență și ciclu de master comasate) / 5 ani
Nr.
crt.
Cod Disciplină Cat.
form.
Ore/săptămână Total
ore
ECTS Titular
S1 S2 S1 S2
Discipline obligatorii sem. 1
1. PID-99 Atelier arhitectură (2.1) DS 1C+9P - 80 8 - Cristia Chira
2. PID-100 Atelier arhitectură (2.2) DS 1C+9P - 50 5 - Cristia Chira
3. PID-101 Schiță (2.1)
Obs: Desfășurarea prevăzută în afara orelor contact (activitate fără îndrumare)
DS - - 24 1 - Cristia Chira
4. PID-9 Studiul formei (3) DS 2P - 28 3 - Cristia Chira
5. PID-24 Istoria mobilierului și a ornamentului DF 2C - 28 2 - Răzvan Mihai Luscov
6. SFA-19 Grafica de calculator DF 1C+1L - 28 2 - Andreea Iosif
7. ST-34 Alcătuiri constructive DD 2C+1S - 42 3 - Anca Andreea Prelipcean
8. SFA-17 Modelaj / machetaj DF 1C+1L - 28 2 - Ionel Iștoc
9. SFA-130 Arhitectură și context DS 1C - 14 2 - Sorana Unțanu
10. IT-57 Istoria arhitecturii moderne și contemporane DF 2C - 28 2 - Radu Ponta
Discipline obligatorii sem. 2
11. PID-102 Atelier arhitectură (2.3) DS - 1C+9P 80 - 8 Cristia Chira
12. PID-103 Atelier arhitectură (2.4) DS - 1C+9P 50 - 5 Cristia Chira
13. PID-104 Schiță (2.2)
Obs: Desfășurarea prevăzută în afara orelor contact (activitate fără îndrumare)
DS - - 24 - 1 Cristia Chira
14. PID-10 Studiul formei (4) DS - 2P 28 - 3 Cristia Chira
15. ST-36 Statică și rezistența materialelor DD - 2C+1S 42 - 3 Adrian Iordăchescu
16. SFA-87 Vizualizare de arhitectură DF - 2L 28 - 2 Andreea Iosif
17. ST-35 Finisaje DD - 4C 56 - 3 Gabriela Mindu
18. IT-47 Limbaj arhitectural - repere teoretice DF - 2C+1L 42 - 3 Mihaela Criticos
19. PID-46 Activități practice (desen) DF - 2L 28 - 2 Cristia Chira
Total ore obligatorii / credite 23 25 728 30 30
Simboluri departamente
ITIstoria & teoria arhitecturii și conservarea patrimoniului
STȘtiințe tehnice
PIDProiectare de interior și design
SFAStudiul formei și ambient
Categorii formative
DFDisciplină fundamentală
DDDisciplină tehnică în domeniu
DSDisciplină de specialitate
Ore/săptămână
Ccursuri
Sseminarii
Llucrări
Pproiectare