Plan de învățământ
Arhitectură de Interior anul 3, 2021-2022

program unitar de studii (ciclu de licență și ciclu de master comasate) / 5 ani
Nr.
crt.
Cod Disciplină Cat.
form.
Ore/săptămână Total
ore
ECTS Titular
S1 S2 S1 S2
Discipline obligatorii
1. PID-41 Atelier arhitectură (5) DS 1C+9P - 140 14 - Beatrice-Gabriela Jöger
2. PID-16 Design interior - evoluție și tendințe DF 2C - 28 2 - Beatrice-Gabriela Jöger
3. PID-82 Iluminat arhitectural DD 2C - 28 3 - Cristina Pană
4. ST-37 Echipamente și instalații DD 1C+1S - 28 2 - Alexandru Iatan
5. PID-15 Proiect design habitaclu minimal DD 4P - 56 5 - Ștefania Ruse
6. ST-40 Structuri DD 1C+1S - 28 2 - Vlad Petrescu
7. PID-42 Atelier arhitectură (6) DS - 1C+9P 140 - 14 Beatrice-Gabriela Jöger
8. PID-81 Materiale textile în arhitectura de interior DF - 2C 28 - 2 Beatrice-Gabriela Jöger
9. IT-49 Istoria arhitecturii în România DC - 2C 28 - 2 Irina Tulbure, Horia Moldovan
10. PID-76 Programe de arhitectură DS - 2C 28 - 2 Oana Diaconescu
11. SFA-34 Imagistica proiectării contemporane DF - 1C+1L 28 - 2 Andreea Iosif
12. ST-41 Proiect de detaliere tehnică DS - 3P 42 - 4 Ioana Șerbănescu
13. PID-47 Activități practice (materiale și produse) DD - 2L 28 - 2 Beatrice-Gabriela Jöger
Discipline la alegere
14. Curs la alegere, I3, sem. 1 - 2C - 28 2 -
15. Curs la alegere, I3, sem. 2 - - 2C 28 - 2
TOTAL ORE OBLIGATORII / CREDITE 24 25 686 30 30  
Simboluri departamente
ITIstoria & Teoria Arhitecturii și Conservarea Patrimoniului
STȘtiințe Tehnice
PIDProiectare de Interior și Design
SFAStudiul Formei și Ambient
Categorii formative
DFDisciplină fundamentală
DDDisciplină tehnică în domeniu
DSDisciplină de specialitate
DCDisciplină complementară
Ore/săptămână
Ccursuri
Sseminarii
Llucrări
Pproiectare