Plan de învățământ
Arhitectură de Interior, anul 3, 2023-2024

program unitar de studii (ciclu de licență și ciclu de master comasate) / 5 ani
Nr.
crt.
Cod Disciplină Cat.
form.
Ore/săptămână Total
ore
ECTS Titular
S1 S2 S1 S2
Discipline obligatorii sem. 1
1. PID-105 Atelier arhitectură (3.1) DS 1C+9P - 70 7 - Razvan Lăcraru
2. PID-106 Atelier arhitectură (3.2) DS 1C+9P - 60 6 - Razvan Lăcraru
3. PID-107 Schiță (3.1)
Obs: Desfășurarea prevăzută în afara orelor contact (activitate fără îndrumare)
DS - - 24 1 - Razvan Lăcraru
4. PID-16 Design interior - evoluție și tendințe DF 2C - 28 2 - Beatrice-Gabriela Jöger
5. PID-82 Iluminat arhitectural DD 2C+1S - 42 3 - Cristina Pană
6. ST-37 Echipamente și instalații DD 1C+1S - 28 2 - Alexandru Mircea Iatan
7. PID-15 Proiect design habitaclu minimal DS 4P - 56 5 - Marilena Negulescu
8. ST-40 Structuri DD 1C+1S - 28 2 - Vlad Petrescu
Discipline la alegere sem. 1
9. Curs la alegere, I3, sem. 1 - 2C - 28 2 -
Discipline obligatorii sem. 2
10. PID-108 Atelier arhitectură (3.3) DS - 1C+9P 70 - 7 Razvan Lăcraru
11. PID-109 Atelier arhitectură (3.4) DS - 1C+9P 60 - 6 Razvan Lăcraru
12. PID-110 Schiță (3.2)
Obs: Desfășurarea prevăzută în afara orelor contact (activitate fără îndrumare)
DS - - 24 - 1 Razvan Lăcraru
13. PID-81 Materiale textile în arhitectura de interior DF - 2C 28 - 2 Beatrice-Gabriela Jöger
14. IT-49 Istoria arhitecturii în România DC - 2C 28 - 2 Irina Tulbure-Moldovan, Horia Moldovan
15. PID-76 Programe de arhitectură DS - 2C 28 - 2 Oana Diaconescu
16. SFA-34 Imagistica proiectării contemporane DF - 1C+1L 28 - 2 Andreea Iosif
17. ST-41 Proiect de detaliere tehnică DS - 3P 42 - 4 Ioana Raluca Șerbănescu
18. PID-47 Activități practice (materiale și produse) DD - 2L 28 - 2 Razvan Lăcraru
Discipline la alegere sem. 2
19. Curs la alegere, I3, sem. 2 - - 2C 28 - 2
Total ore obligatorii / credite 24 24 728 30 30
Simboluri departamente
ITIstoria & teoria arhitecturii și conservarea patrimoniului
STȘtiințe tehnice
PIDProiectare de interior și design
SFAStudiul formei și ambient
Categorii formative
DFDisciplină fundamentală
DDDisciplină tehnică în domeniu
DSDisciplină de specialitate
DCDisciplină complementară
Ore/săptămână
Ccursuri
Sseminarii
Llucrări
Pproiectare