UAUIM
Prima pagină | Universitatea | Informații publice | Admitere | Facultăți | Departamente | Doctorat | Cercetare | Sponsori | Contact

Plan de învățământ 2018-2019, anul III (sem. 5 și 6)

Facultatea de Arhitectură de Interior / Arhitectură de Interior
program unitar de studii (ciclu de licență și ciclu de master comasate)

Nr.
crt.
Cod Disciplină Cat.
form.
Ore/săptămână Total
ore
ECTS Titular
S1 S2 S1 S2
Discipline obligatorii
1. PID-41 Atelier arhitectură (5) DS 1C+9P - 140 14 - Mihaela Staicu
2. PID-81 Materiale textile în arhitectura de interior DC 2C - 28 2 - Beatrice-Gabriela Jöger
3. SFA-87 Vizualizare de arhitectură DF 2L - 28 2 - Andreea Iosif
4. SFA-50 Estetica și tehnologia lemnului DTD 1C+1S - 28 2 - Dan Ionescu
5. ST-37 Echipamente și instalații DTD 1C+1L - 28 2 - George Stoican
6. ST-38 Finisaje speciale DTD 2C - 28 2 - Gabriela Mindu
7. ST-39 Estetica și tehnologia metalului DTD 1C+1S - 28 2 - Ana Maria Mortu
8. ST-40 Structuri DTD 1C+1S - 28 2 - Vlad Petrescu
9. PID-42 Atelier arhitectură (6) DS - 1C+9P 140 - 14 Mihaela Staicu
10. PID-47 Activități practice (materiale și produse) DTD - 2L 28 - 2 Mihaela Staicu
11. PID-16 Design Interior - evoluție, tendințe DF - 2C 28 - 2 Beatrice-Gabriela Jöger
12. PID-76 Programe de arhitectură (+siguranță+dizabilități) DS - 2C 28 - 2 Oana Diaconescu
13. PID-82 Iluminat artificial DTD - 2C 28 - 2 Cristina Pană
14. SFA-34 Imagine digitală DF - 1C+1L 28 - 2 Andreea Iosif
15. ST-41 Proiect de detaliere tehnică DS - 4P 56 - 4 Ioana Șerbănescu
Discipline la alegere
16. Curs la alegere, I3, sem. 1 - 2C - 28 2 -
17. Curs la alegere, I3, sem. 2 - - 2C 28 - 2
TOTAL ORE OBLIGATORII / CREDITE 26 26 728 30 30  

Stabilirea disciplinelor la alegere pentru fiecare an de studiu se va face conform Regulamentului: PDF Regulament_discipline_la_alegere.pdf

Simboluri departamente
STȘtiințe Tehnice
SFAStudiul Formei și Ambient
PIDProiectare de Interior și Design
Categorii formative
DFDisciplină fundamentală
DTDDisciplină tehnică în domeniu
DSDisciplină de specialitate
DCDisciplină complementară
Ore/săptămână
Ccursuri
Sseminarii
Llucrări
Pproiectare
Un material de prezentare a Universității de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” – informații despre admitere, programe de studii, facilități oferite, cercetare, burse și mobilități pentru studenți, alumni etc:
Brosura UAUIM.pdf [23MB]
Illustration by Laura Cristea and Cristina Popescu
Ten good reasons to study Architecture at UAUIM
Secția de Arhitectură în limba engleză:
https://architecture.uauim.ro/