SFA-130 Arhitectură și context

Facultatea de Arhitectură de Interior / Arhitectură de Interior
anul II, sem 1, 2023-2024 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 1C | Credite ECTS: 2

Fișa disciplinei

Departament:
Studiul formei și ambient
Titular:
conf. Sorana Unțanu
Colectiv:
conf. dr. arh. Sorana Blanca UNTANU
Obiective:
Cursul isi propune sa dezbata problematica integrarii unui obiect de arhitectura intr-un sit dat, tinand cont de caracteristicile locului precum si de conditiile legate de legislatia existenta pentru respectivul amplasament.
Crearea unei imagini coerente trebuie sa aiba in vedere integrarea obiectului propus in contextul sitului dat, dar trebuie sa tina cont si de regulile de construire existente in acel loc.
Aceste reguli sunt reglementate prin legislatia existenta in domeniul arhitecturii si urbanismului dar si prin regulamentele specifice fiecarui ampladsament prin planurile urbanistice existente.

Integrarea unui obiect de arhitectura intr-un cadru existent dat reprezinta un proces complex prin care sunt identificate caracteristicile locului, a peisajului existent si integrarea obiectului propus atat din punct de vedere constructiv si estetic dar si din punct de vedere al legilastiei existente pentru a avea drept rezultat o dezvoltare coerenta a locului la care trebuie sa contribuim cu totii.
Cursul isi propune deasemenea introducerea conceptelor de integrare, context etc in limbajul curent al viitorilor arhitecti , familiarizarea si inducerea unui mod de gandire ce cuprinde o abordare multicriteriala a locului.
Conținut:
Curs 1 - definirea termenilor uzuali si familiarizarea cu intelesul acestora,
Curs 2 - plan cadastral, ridicare topo
Curs 3 - documentatii de urbanism – introducerea elementelor definitorii pentru stabilirea edificabilului unei constructii,
Curs 4 - legislatie in constructii – identificarea elementelor de constrangere pentru integrarea unuei constructii,
Curs 5 - plan de situatie/lucrare practica,
- identificarea edificabilului constructiei si a gabaritului maxim in functie de reglementarile urbanistice existente in zona.
Curs 6,7 - analiza unui sit/lucrare practica finala.
- aliniere, aliniament, distante fata de vecinatati, regim maxim de inaltime, POT CUT etc.
Metoda de predare:
Cursul va cuprinde șapte discutii avand ca tema integrarea obiectului de arhitectura in contextul construit existent si aplicarea notiunile dobandite in lucrari practice.
Mod de evaluare:
Promovarea se va face pe baza mediei lucrarii finale ce va consta in analizarea unui sit pe care urmeaza sa fie amplasata o constructie si propunerea unui edificabil si a unui volum si lucrarea ce va fi intocmita si predata in timpul semestrului.
Deasemenea participarea si implicarea activa in discutiile din timpul semestrului vor aduce un procent suplimentar de 10 % mediei celor doua lucrari.
Lucrare finala va fi predata în sesiune la o data ce va fi stabilita ulterior.
Astfel media finala se va calcula astfel:
90% media celor doua lucrari (30% lucrare in timpul semestrului si 70 % lucrare finala)
10% participarea activa la discutiile din timpul cursului.