PID-102 Atelier arhitectură (2.3)

Facultatea de Arhitectură de Interior / Arhitectură de Interior
anul II, sem 2, 2023-2024 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 1C+9P | Credite ECTS: 8
Titular:
lect. Cristia Chira
Colectiv:
lect. dr. arh. Adina Dinescu, asist. dr. arh.int. Mihaela Lazăr, asist. dr. arh. Mihaela Lăcraru, asist. dr. arh.int. Roxana Mitarcă
Obiective:

Cunoștințe corespunzătoare despre istoria și teoriile arhitecturii de interior, protecția patrimoniului cultural;
Cunoștințe despre arte, tehnologii și științe umaniste conexe, ca factori ce pot influența calitatea proiectelor de arhitectură de interior.
Convenții de reprezentare în planșele desenate
Realizare de relevee, cunoașterea materialelor și a sistemelor structurale
Simboluri și coduri de proiectare
Cunoașterea altor exemple specifice disciplinei
Conținut:
Curs 11, 12– Compoziție spațială
Curs 13 – Locuirea în context urban
Curs 14– Determinarea conceptului si surselor de inspiratie in arhitectura de interior
Curs 15 – – Memoria și expresivitatea spațiului interior
Curs 16 - Detalierea proiectului de arhitectură

Metoda de predare:
Prelegeri, problematizare, dezbateri, corecturi, prezentari si evaluari comune la panou
Mod de evaluare:

Evaluare pe parcurs prin susținerea la panou
Evaluare finală – doar în condițiile efectuării unui minim de ½ din numărul total de corecturi

Bibliografie minimală:
Cantacuzino, George Matei, “Introducere la studiul arhitecturii”, Editura Paideia 2002
Săsărman, Gheorghe, “Funcțiune, Spațiu, Arhitectură”, București: Editura Meridiane, 1979.
Pallasmaa, Juhani, “Privirea care atinge: arhitectura si simturile”, Editura Fundatiei Arhitext design, 2015
Zumthor, Peter, “Thinking Architecture”, Birkhauser, Basel, 2006
Pallasmaa, Juhani, “The Embodied Image: Imagination and Imagery in Architecture”, ed Willey &Son 8.
Coles, John,“The Fundamentals of Interior Architecture”, AVA Publishing, 2007
Neufert, Ernst - Manualul arhitectului, Ed. Alutus, Mirecurea Ciuc, 2004