Design de Produs

Program unitar de studii (ciclu de licență și ciclu de master comasate), 5 ani, 300 de credite ECTS