Design de produs

Program unitar de studii (ciclu de licență și ciclu de master comasate), 5 ani, 300 de credite ECTS

Secția Design de produs cu o durată de 5 ani (ciclu de licență și ciclu de master comasate) formează specialiști în domeniul designului industrial. Multe dintre produsele realizate de studenți și absolvenți au fost brevetate sau premiate în cadrul unor concursuri internaționale de specialitate.

Planuri de învățământ

Examen de diplomă

Anunțuri privind examenele de diplomă:

Prezentare:
10 ani de design la UAUIM – 2002-2012:
Catalog FAI - design 10 ani.pdf (24 MB)