PID-99 Atelier arhitectură (2.1)

Facultatea de Arhitectură de Interior / Arhitectură de Interior
anul II, sem 1, 2022-2023 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 1C+9P | Credite ECTS: 8
Titular:
lect. Cristia Chira