Plan de învățământ
Arhitectură de Interior anul 4, 2021-2022

program unitar de studii (ciclu de licență și ciclu de master comasate) / 5 ani
Nr.
crt.
Cod Disciplină Cat.
form.
Ore/săptămână Total
ore
ECTS Titular
S1 S2 S1 S2
Discipline obligatorii
1. PID-43 Atelier arhitectură (7) DS 1C+9P - 140 14 - Cristina Pană
2. ST-101 Sustenabilitate și tehnologie în arhitectura de interior DS 2C+2S - 56 4 - Gabriel Negoescu
3. SFA-110 Conversia funcțională a spațiului arhitectural DF 2C - 28 2 - Codina Dușoiu
4. ST-15 Fizica construcțiilor (1) DD 2C - 28 2 - Radu Pană
5. IT-23 Cultură vizuală (estetică) DC 1C - 14 2 - Augustin Ioan
6. CP-5 Protecția patrimoniului (noțiuni de conservare) DS 2C - 28 2 - Sergiu Nistor
7. PID-44 Atelier arhitectură (8) DS - 1C+9P 140 - 14 Cristina Pană
8. PID-86 Proiect iluminat arhitectural DF - 2P 28 - 2 Cristina Pană
9. ST-43 Arhitectură - restaurare DS - 2C+2P 56 - 4 Anamaria Mortu
10. ST-90 Proiect tehnic complex DD - 4P 56 - 4 Radu Pană
11. PID-48 Practică în birou de proiectare DS - 2L 28 - 2 Cristina Pană
Discipline la alegere
12. Curs la alegere, I4, sem. 1, modul 1 - 2C - 28 2 -
13. Curs la alegere, I4, sem. 1, modul 2 - 2C - 28 2 -
14. Curs la alegere, I4, sem. 2, modul 1 - - 2C 28 - 2
15. Curs la alegere, I4, sem. 2, modul 2 - - 2C 28 - 2
TOTAL ORE OBLIGATORII / CREDITE 25 26 714 30 30  
Simboluri departamente
IT, CPIstoria & Teoria Arhitecturii și Conservarea Patrimoniului
STȘtiințe Tehnice
PIDProiectare de Interior și Design
SFAStudiul Formei și Ambient
Categorii formative
DFDisciplină fundamentală
DDDisciplină tehnică în domeniu
DSDisciplină de specialitate
DCDisciplină complementară
Ore/săptămână
Ccursuri
Sseminarii
Llucrări
Pproiectare