UAUIM
Prima pagină | Universitatea | Informații publice | Admitere | Facultăți | Departamente | Doctorat | Cercetare | Sponsori | Contact

Plan de învățământ 2018-2019, anul IV (sem. 7 și 8)

Facultatea de Arhitectură de Interior / Arhitectură de Interior
program unitar de studii (ciclu de licență și ciclu de master comasate)

Nr.
crt.
Cod Disciplină Cat.
form.
Ore/săptămână Total
ore
ECTS Titular
S1 S2 S1 S2
Discipline obligatorii
1. PID-43 Atelier arhitectură (7) DS 1C+10P - 154 14 - Cristina Pană
2. PID-15 Proiect design habitaclu minimal DS 4P - 56 4 -
3. SFA-110 Conversia funcțională a spațiului arhitectural DF 2C - 28 2 - Codina Dușoiu
4. ST-15 Fizica construcțiilor (1) DTD 2C - 28 2 - Radu Pană
5. IT-23 Cultură vizuală (estetică) DC 2C - 28 2 - Augustin Ioan
6. CP-5 Protecția patrimoniului (noțiuni de conservare) DS 2C - 28 2 - Sergiu Nistor
7. PID-44 Atelier arhitectură (8) DS - 1C+10P 154 - 14 Cristina Pană
8. PID-48 Practică în birou de proiectare DS - 2L 28 - 2 Cristina Pană
9. SFA-128 Proiect iluminat DF - 2P 28 - 2 Raluca Buzdugan
10. ST-43 Proiect arhitectură - restaurare DS - 4P 56 - 4 Ana Maria Mortu
11. ST-90 Proiect tehnic complex DTD - 4P 56 - 4 Radu Pană
Discipline la alegere
12. Curs la alegere, I4, sem. 1, modul 1 - 2C - 28 2 -
13. Curs la alegere, I4, sem. 1, modul 2 - 2C - 28 2 -
14. Curs la alegere, I4, sem. 2, modul 1 - - 2C 28 - 2
15. Curs la alegere, I4, sem. 2, modul 2 - - 2C 28 - 2
TOTAL ORE OBLIGATORII / CREDITE 27 27 756 30 30  

Stabilirea disciplinelor la alegere pentru fiecare an de studiu se va face conform Regulamentului: PDF Regulament_discipline_la_alegere.pdf

Simboluri departamente
IT, CPIstoria & Teoria Arhitecturii și Conservarea Patrimoniului
STȘtiințe Tehnice
SFAStudiul Formei și Ambient
PIDProiectare de Interior și Design
Categorii formative
DFDisciplină fundamentală
DTDDisciplină tehnică în domeniu
DSDisciplină de specialitate
DCDisciplină complementară
Ore/săptămână
Ccursuri
Sseminarii
Llucrări
Pproiectare
Un material de prezentare a Universității de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” – informații despre admitere, programe de studii, facilități oferite, cercetare, burse și mobilități pentru studenți, alumni etc:
Brosura UAUIM.pdf [23MB]
Illustration by Laura Cristea and Cristina Popescu
Ten good reasons to study Architecture at UAUIM
Secția de Arhitectură în limba engleză:
https://architecture.uauim.ro/