Plan de învățământ
Arhitectură de Interior, anul 4, 2023-2024

program unitar de studii (ciclu de licență și ciclu de master comasate) / 5 ani
Nr.
crt.
Cod Disciplină Cat.
form.
Ore/săptămână Total
ore
ECTS Titular
S1 S2 S1 S2
Discipline obligatorii sem. 1
1. PID-111 Atelier arhitectură (4.1) DS 1C+9P - 70 7 - Oana Diaconescu
2. PID-112 Atelier arhitectură (4.2) DS 1C+9P - 60 6 - Oana Diaconescu
3. PID-113 Schiță (4.1)
Obs: Desfășurarea prevăzută în afara orelor contact (activitate fără îndrumare)
DS - - 24 1 - Oana Diaconescu
4. ST-101 Sustenabilitate și tehnologie în arhitectura de interior DD 2C+2L - 56 4 - Gabriel Negoescu
5. SFA-110 Conversia funcțională a spațiului arhitectural DF 2C - 28 2 - Elena Codina Dușoiu
6. ST-15 Fizica construcțiilor (1) DD 2C - 28 2 - Radu Pană
7. IT-23 Cultură vizuală (estetică) DC 1C - 14 2 - Augustin Ioan
8. CP-5 Protecția patrimoniului (noțiuni de conservare) DS 2C - 28 2 - Sergiu Nistor
Discipline la alegere sem. 1
9. Curs la alegere, I4, sem. 1, modul 1 - 2C - 28 2 -
10. Curs la alegere, I4, sem. 1, modul 2 - 2C - 28 2 -
Discipline obligatorii sem. 2
11. PID-114 Atelier arhitectură (4.3) DS - 1C+9P 70 - 7 Oana Diaconescu
12. PID-115 Atelier arhitectură (4.4) DS - 1C+9P 60 - 6 Oana Diaconescu
13. PID-116 Schiță (4.2)
Obs: Desfășurarea prevăzută în afara orelor contact (activitate fără îndrumare)
DS - - 24 - 1 Oana Diaconescu
14. PID-86 Proiect iluminat arhitectural DF - 2P 28 - 2 Cristina Pană
15. ST-43 Arhitectură - restaurare DS - 2C+2P 56 - 4 Monica Mureșanu
16. ST-90 Proiect tehnic complex DD - 4P 56 - 4 Radu Pană
17. PID-48 Practică în birou de proiectare DS - 2L 28 - 2 Oana Diaconescu
Discipline la alegere sem. 2
18. Curs la alegere, I4, sem. 2, modul 1 - - 2C 28 - 2
19. Curs la alegere, I4, sem. 2, modul 2 - - 2C 28 - 2
Total ore obligatorii / credite 24 25 742 30 30
Discipline facultative sem. 2
20. PID-91 AllBIM DC - 2C 28 - 2 Dan Moraru
Simboluri departamente
IT, CPIstoria & teoria arhitecturii și conservarea patrimoniului
STȘtiințe tehnice
PIDProiectare de interior și design
SFAStudiul formei și ambient
Categorii formative
DFDisciplină fundamentală
DDDisciplină tehnică în domeniu
DSDisciplină de specialitate
DCDisciplină complementară
Ore/săptămână
Ccursuri
Llucrări
Pproiectare