PID-9 Studiul formei (3)

Facultatea de Arhitectură de Interior / Arhitectură de Interior
anul II, sem 1, 2022-2023 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 2P | Credite ECTS: 3
Departament:
Proiectare de Interior și Design
Titular:
lect. Cristia Chira
Colectiv:
lect.dr.arh. Adina Dinescu, asist.dr.arh.int. Mihaela Lazăr, lect.dr.arh. Marian Iliescu
Obiective:
- Capacitatea de observare a ambientului interior și de analiză a principiilor compoziționale care îl generează - Înțelegerea relației între obiectul tridimensional și utilizator - Folosirea compoziției ca pe o metodă de generare intrinsecă a spațiului arhitectural - Integrarea materialelor, texturilor și culorii în procesul de proiectare pornind de la faza conceptuală.
Conținut:
Cele 42 de ore sunt grupate în 3 module: Tema 1 (13 ore). Reprezentarea unui ambient arhitectural ”locuit”, la alegere. Utilizarea tehnicilor mixte. Temele 2 și 3 (16 ore). Realizarea unor Mood Board-uri în două variante de stil, pentru o funcțiune dată. Se vor studia materialele, culorile, texturile și relația dintre acestea. Tema 4 (13 ore). Descompunerea și esențializarea unei compoziții arhitecturale pornind de la un plan la scară urbană și recompunerea acestuia imaginând un ambient interior sau un logotip.
Metoda de predare:
Prezentări teoretice generale, corecturi individuale, îndrumare pe parcursul realizării proiectului, elaborarea unor materiale documentare și prezentarea acestora, studii pe baza machetelor sau a modelelor tridimensionale
Mod de evaluare:
Media finală este alcătuită din media celor mai bune 3 valori din cele 4 obținute la temele 1-4 (jurizate de o comisie formată din cadrele didactice ale celor două grupe).
Bibliografie minimală:
Liste bibliografice pentru fiecare lucrare