PID-10 Studiul formei (4)

Facultatea de Arhitectură de Interior / Arhitectură de Interior
anul II, sem 2, 2023-2024 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 2P | Credite ECTS: 3
Fișa disciplinei:
PID-10 Studiul formei (4).pdf
Departament:
Proiectare de interior și design
Titular:
lect. Cristia Chira
Colectiv:
lect. dr. arh. Adina Dinescu, asist. dr. arh.int. Mihaela Lazăr, asist. dr. arh. Mihaela Lăcraru, asist. dr. arh.int. Roxana Mitarcă
Obiective:
- Capacitatea de observare a ambientului interior și de analiză a principiilor compoziționale care îl generează
- Înțelegerea relației între obiectul tridimensional și utilizator
- Folosirea compoziției ca pe o metodă de generare intrinsecă a spațiului arhitectural
- Integrarea materialelor, texturilor și culorii în procesul de proiectare pornind de la faza conceptuală.
Conținut:
Tema 1 (13 ore). Realizarea unei broșuri pentru prezentarea Facultății de Arhitectură de Interior în vederea admiterii.
Temele 2 și 3 (16 ore). Reprezentarea unei compoziții realizată dintr-o serie de obiecte care compun un ambient interior pe baza a două principii distincte de compoziție (ex: antisimetrie și referențialitate).
Tema 4 (13 ore). Reprezentarea unui corp geometric dat, ca obiect de uz curent, în funcție de transformarea scării sale și de poziționarea acestuia față de utilizator. Redactarea se va axa pe relația dintre silueta umană și obiect.
Metoda de predare:
Prezentări teoretice generale, corecturi individuale, îndrumare pe parcursul realizării proiectului, elaborarea unor materiale documentare și prezentarea acestora, studii pe baza machetelor sau a modelelor tridimensionale
Mod de evaluare:
Media finală este alcătuită din media celor mai bune 3 valori din cele 4 obținute la temele 1-4 (jurizate de o comisie formată din cadrele didactice ale celor două grupe).
Bibliografie minimală:
-Bibliografie adaptată fiecărei teme în parte.