SFA-87 Vizualizare de arhitectură

Facultatea de Arhitectură de Interior / Arhitectură de Interior
anul II, sem 2, 2023-2024 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 2L | Credite ECTS: 2
Fișa disciplinei:
SFA-87 Vizualizare de arhitectura.pdf
Departament:
Studiul formei și ambient
Titulari:
conf. Andreea Iosif (I2)
conf.dr.arh. Andreea Iosif (D3)
Colectiv:
Mihai Chisărău
Obiective:
O serie de cursuri și lucrări de laborator menite să ilustreze modalitățile fundamentale de descriere și vizualizare a formei cu ajutorul unui program specializat în randare. Sunt parcurse tehnicile uzuale de texturare a suprafetelor, de iluminare și de randare profesionistă, cu concentrarea atenției pe prezentarea unei scene de interior.
Conținut:
MODUL 1
1. Introducerea în tematică și familiarizarea cu interfața.
2. Noțiuni primare de modelare și editare.
3. Camere și lumini - noțiuni de bază, setări comune.
4. Materiale. Editorul de materiale, structura unui material. Shadere.
5. Test – un model simplu
MODUL 2
6. Lansarea temei de proiect: agrementarea unui interior dat. Fiecare student primeste o altă scenă pe care o va finaliza până la sfârșitul semestrului.
7. Lucru la proiect. Gestiunea scenei
8. Studiul luminii în scena de interior cu lumina de zi / artificială.
9. Lucru la proiect, cu finalizarea etapei de luminare. Corectură.
10. Texturarea. Materiale uzuale ale arhitectului de interior.
11. Realizarea coordonatelor de mapare pe obiecte și sub-obiecte.
12. Lucru la proiect, cu finalizarea etapei de texturare. Corectură.
13. Lucru la proiect. Randări de probă și ajustări. Postprocesarea.
14. Predare finală, cu prezentare și evaluare la proiector.
Metoda de predare:
Lucru la calculator cu îndrumare si expuneri teoretice cu proiectii de pe calculator.
Mod de evaluare:
Media ponderată dintre nota la test (1/4) și cea la proiect (3/4).
Acordarea notei finale este conditionată de participarea la cele 2 corecturi obligatorii.
Bibliografie minimală:
Pagina disciplinei: https://stufonote.wixsite.com/cgimincu/vizualizari-de-arhitectura
Suport Autodesk: http://knowledge.autodesk.com/support
Canalul "Learning 3DS Max" de la Autodesk Learning Channel (pe youtube.com):
https://www.youtube.com/user/3dsMaxHowTos/playlists?view=50&sort=dd&shelf_id=23
http://www.autodesk.com/education/free-software/academic-resource-center

•Jeremy Birn, "Digital Lighting and Rendering", New Riders Pub, 2013
•Michael Brightman, "The SketchUp Workflow for Architecture: Modeling Buildings, Visualizing Design, and Creating Construction Documents with SketchUp Pro and LayOut", Wiley, 2018
•Gordon Grice, "The Art of Architectural Illustration", Rockport Pub, 1996
•Neil Leach "Digital Architecture: Passages Through Hinterlands", Ruairi Glynn, 2009