PID-46 Activități practice (desen)

Facultatea de Arhitectură de Interior / Arhitectură de Interior
anul II, sem 2, 2023-2024 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 2L | Credite ECTS: 2
Titular:
lect. Cristia Chira
Colectiv:
lect. dr. arh. Adina Dinescu, asist. dr. arh.int. Mihaela Lazăr, asist. dr. arh. Mihaela Lăcraru, asist. dr. arh.int. Roxana Mitarcă
Obiective:
Dezvoltarea imaginației și creativității
- Analiza critică a amenajărilor interioare
- Dezvoltarea abilităților practice
Conținut:
TEMĂ: Analiza unui spațiu arhitectural interior
Se propune studenților realizarea unui studiu documentar pornind de la elementele de vocabulular arhitectural regasite in cladiri cu valoare de patrimoniu din tara. Aceștia vor elabora materiale grafice si machete, prezentate sub forma unor expoziții tematice.
Metoda de predare:
- Prelegeri tematice
- îndrumare continuă pe perioada realizării studiului
- corecturi individuale
- studiu individual
Mod de evaluare:
susținere individuală a lucrării în plenul grupei, urmată de judecata și notarea în juriu
Bibliografie minimală:
- Constantin, Paul - Culoare, Artă, Ambient, Ed. Meridiane, București, 1979
- L’enciclopedie de la decoration, Editions Denoel, Paris, 1962
- Reviste (colecții): Arhitecture D’aujourd’hui, Arhitectural record, Decoration,
Domus, Interior Design, Japan architect, Maison Francaise