UAUIM
Prima pagină | Universitatea | Informații publice | Admitere | Facultăți | Departamente | Doctorat | Cercetare | Sponsori | Contact

Plan de învățământ 2018-2019, anul V (sem. 9 și 10)

Facultatea de Arhitectură de Interior / Arhitectură de Interior
program unitar de studii (ciclu de licență și ciclu de master comasate)

Nr.
crt.
Cod Disciplină Cat.
form.
Ore/săptămână Total
ore
ECTS Titular
S1 S2 S1 S2
Discipline obligatorii
1. PID-45 Atelier arhitectură (9) DS 1C+11P - 168 16 - Ștefania Ruse
2. PID-30 Proiect - Iluminat artistic DS 4P - 56 4 - Raluca Buzdugan
3. PID-71 Proiect fundamentare diplomă DS 4P - 56 4 - Cristina Șerban
4. SFA-37 Legislație în construcții DS 2C - 28 2 - Raluca Iordănescu
5. IT-17 Teoria cercetării. Noțiuni de etică și integritate academică DF 2C - 28 2 - Augustin Ioan
6. PID-64 Proiect prediplomă DS - 3P 42 - 5
7. PID-65 Proiect diplomă DS - 5P 70 - 18
8. SFA-98 Disertație (consultații) DS - 3L 42 - 5
9. ST-100 Consultanță tehnologie-structuri-instalații DTD - 2P 28 - 2
Discipline la alegere
10. Curs la alegere, I5, sem. 1 - 2C - 28 2 -
TOTAL ORE OBLIGATORII / CREDITE 26 13 546 30 30  

Stabilirea disciplinelor la alegere pentru fiecare an de studiu se va face conform Regulamentului: PDF Regulament_discipline_la_alegere.pdf

Simboluri departamente
ITIstoria & Teoria Arhitecturii și Conservarea Patrimoniului
STȘtiințe Tehnice
SFAStudiul Formei și Ambient
PIDProiectare de Interior și Design
Categorii formative
DFDisciplină fundamentală
DTDDisciplină tehnică în domeniu
DSDisciplină de specialitate
Ore/săptămână
Ccursuri
Sseminarii
Llucrări
Pproiectare
Un material de prezentare a Universității de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” – informații despre admitere, programe de studii, facilități oferite, cercetare, burse și mobilități pentru studenți, alumni etc:
Brosura UAUIM.pdf [23MB]
Illustration by Laura Cristea and Cristina Popescu
Ten good reasons to study Architecture at UAUIM
Secția de Arhitectură în limba engleză:
https://architecture.uauim.ro/