Plan de învățământ
Arhitectură de Interior anul 5, 2021-2022

program unitar de studii (ciclu de licență și ciclu de master comasate) / 5 ani
Nr.
crt.
Cod Disciplină Cat.
form.
Ore/săptămână Total
ore
ECTS Titular
S1 S2 S1 S2
Discipline obligatorii
1. PID-45 Atelier arhitectură (9) DS 1C+10P - 154 15 - Ștefania Ruse
2. SFA-131 Analiza context și legislație - proiect atelier DS 1C+2P - 42 3 - Codina Dușoiu
3. ST-100 Consultanță restaurare, detaliere - proiect atelier DD 3P - 42 3 - Monica Mureșanu
4. IT-17 Teoria cercetării. Noțiuni de etică și integritate academică DF 2C - 28 2 - Augustin Ioan
5. PID-71 Proiect fundamentare diplomă DS 3P - 42 5 - Cristina Pană
6. SFA-98 Disertație (consultații) DS - 4L 56 - 5 Cristina Pană
7. PID-64 Proiect prediplomă DS - 4P 56 - 5 Oana Diaconescu
8. PID-65 Proiect diplomă DS - 16P 224 - 20 Oana Diaconescu
Discipline la alegere
9. Curs la alegere, I5, sem. 1 - 2C - 28 2 -
TOTAL ORE OBLIGATORII / CREDITE 24 24 672 30 30  
Simboluri departamente
ITIstoria & Teoria Arhitecturii și Conservarea Patrimoniului
STȘtiințe Tehnice
PIDProiectare de Interior și Design
SFAStudiul Formei și Ambient
Categorii formative
DFDisciplină fundamentală
DDDisciplină tehnică în domeniu
DSDisciplină de specialitate
Ore/săptămână
Ccursuri
Sseminarii
Llucrări
Pproiectare