Plan de învățământ
Arhitectură de Interior, anul 5, 2023-2024

program unitar de studii (ciclu de licență și ciclu de master comasate) / 5 ani
Nr.
crt.
Cod Disciplină Cat.
form.
Ore/săptămână Total
ore
ECTS Titular
S1 S2 S1 S2
Discipline obligatorii sem. 1
1. PID-117 Atelier arhitectură (5.1) DS 1C+9P - 70 7 - Cristina Pană
2. PID-118 Atelier arhitectură (5.2) DS 1C+9P - 60 7 - Cristina Pană
3. PID-119 Schiță (5.1) DS - - 24 1 - Cristina Pană
4. SFA-131 Analiza context și legislație - proiect atelier DS 1C+2P - 42 3 - Codina Dușoiu
5. ST-100 Consultanță restaurare, detaliere - proiect atelier DD 3P - 42 3 - Monica Mureșanu
6. IT-17 Teoria cercetării. Noțiuni de etică și integritate academică DF 2C - 28 2 - Augustin Ioan
7. PID-71 Proiect fundamentare diplomă DS 3P - 42 5 - Cristina Pană
Discipline la alegere sem. 1
8. Curs la alegere, I5, sem. 1 - 2C - 28 2 -
Discipline obligatorii sem. 2
9. SFA-98 Disertație (consultații) DS - 4L 56 - 5 Oana Diaconescu
10. PID-64 Proiect prediplomă DS - 4P 56 - 5 Oana Diaconescu
11. PID-65 Proiect diplomă DS - 16P 224 - 20 Oana Diaconescu
Total ore obligatorii / credite 22 24 672 30 30
Simboluri departamente
ITIstoria & teoria arhitecturii și conservarea patrimoniului
STȘtiințe tehnice
PIDProiectare de interior și design
SFAStudiul formei și ambient
Categorii formative
DFDisciplină fundamentală
DDDisciplină tehnică în domeniu
DSDisciplină de specialitate
Ore/săptămână
Ccursuri
Llucrări
Pproiectare