Plan de învățământ
Arhitectură de Interior anul 1, 2021-2022

program unitar de studii (ciclu de licență și ciclu de master comasate) / 5 ani
Nr.
crt.
Cod Disciplină Cat.
form.
Ore/săptămână Total
ore
ECTS Titular
S1 S2 S1 S2
Discipline obligatorii
1. PID-37 Atelier arhitectură (1) DS 1C+9P - 140 14 - Cristia Chira
2. PID-3 Studiul formei (1) DS 2P - 28 3 - Cristia Chira
3. PID-75 Ergonomie și desen tehnic DF 2C+1L - 42 3 - Mariana Croitoru
4. SFA-125 Geometrie descriptivă DF 2C+2L - 56 4 - Doina Niculae
5. IT-48 Istoria arhitecturii universale DC 2C - 28 2 - Mihaela Criticos
6. PID-85 Introducere în arhitectura de interior și design DF 1C - 14 1 - Cristia Chira, Mihaela Lazar
7. CP-1 Limbi străine (1) DC 2S - 28 2 - Luminița Petrulian
8. CP-3 Educație fizică (1) DC 1S - 14 1 - Lăcrămioara Hossu-Longin
9. PID-38 Atelier arhitectură (2) DS - 1C+9P 140 - 14 Cristia Chira
10. PID-4 Studiul formei (2) DS - 2P 28 - 3 Cristia Chira
11. SFA-92 Perspectivă DF - 1C+1L 28 - 2 Doina Niculae
12. SFA-16 Desen de observație DF - 3L 42 - 2 Denisa Ilie
13. IT-21 Istoria artei DC - 2C 28 - 2 Celia Ghyka
14. ST-33 Materiale de construcții DD - 2C+1S 42 - 2 Anamaria Mortu
15. CP-2 Limbi străine (2) DC - 2S 28 - 2 Luminița Petrulian
16. CP-4 Educație fizică (2) DC - 1S 14 - 1 Lacramioara Hossu Longin
17. PID-52 Activități practice (releveu) DF - 2L 28 - 2 Cristia Chira
TOTAL ORE OBLIGATORII / CREDITE 25 27 728 30 30  
Simboluri departamente
IT, CPIstoria & Teoria Arhitecturii și Conservarea Patrimoniului
STȘtiințe Tehnice
PIDProiectare de Interior și Design
SFAStudiul Formei și Ambient
Categorii formative
DFDisciplină fundamentală
DDDisciplină tehnică în domeniu
DSDisciplină de specialitate
DCDisciplină complementară
Ore/săptămână
Ccursuri
Sseminarii
Llucrări
Pproiectare