Plan de învățământ
Arhitectură de Interior, anul 1, 2023-2024

program unitar de studii (ciclu de licență și ciclu de master comasate) / 5 ani
Nr.
crt.
Cod Disciplină Cat.
form.
Ore/săptămână Total
ore
ECTS Titular
S1 S2 S1 S2
Discipline obligatorii sem. 1
1. PID-93 Atelier arhitectură (1.1) DS 1C+9P - 60 6 - Marilena Negulescu
2. PID-94 Atelier arhitectură (1.2) DS 1C+9P - 70 7 - Marilena Negulescu
3. PID-95 Proiect de verificare (1.1)
Obs: Desfășurarea prevăzută în afara orelor contact (activitate fără îndrumare)
DS - - 10 1 - Marilena Negulescu
4. PID-3 Studiul formei (1) DS 2P - 28 3 - Marilena Negulescu
5. PID-75 Ergonomie și desen tehnic DF 2C+1L - 42 3 - Mariana Croitoru
6. SFA-125 Geometrie descriptivă DF 2C+2L - 56 4 - Valerica Potenchi
7. IT-48 Istoria arhitecturii universale DC 2C - 28 2 - Mihaela Criticos
8. PID-85 Introducere în arhitectura de interior și design DF 1C - 14 1 - Cristia Chira
9. CP-1 Limbi străine (1) DC 2S - 28 2 - Luminița Petrulian
10. CP-3 Educație fizică (1) DC 1S - 14 1 - Lăcrămioara Georgeta Hossu-Longin
Discipline obligatorii sem. 2
11. PID-96 Atelier arhitectură (1.3) DS - 1C+9P 60 - 6 Marilena Negulescu
12. PID-97 Atelier arhitectură (1.4) DS - 1C+9P 70 - 7 Marilena Negulescu
13. PID-98 Proiect de verificare (1.2)
Obs: Desfășurarea prevăzută în afara orelor contact (activitate fără îndrumare)
DS - - 10 - 1 Marilena Negulescu
14. PID-4 Studiul formei (2) DS - 2P 28 - 3 Marilena Negulescu
15. SFA-92 Perspectivă DF - 1C+1L 28 - 2 Ioana Avram
16. SFA-16 Desen de observație DF - 3L 42 - 2 Denisa Ilie
17. IT-21 Istoria artei DC - 2C 28 - 2 Celia Ghyka
18. ST-33 Materiale de construcții DD - 2C+1S 42 - 2 Daniel N. Armenciu
19. CP-2 Limbi străine (2) DC - 2S 28 - 2 Luminița Petrulian
20. CP-4 Educație fizică (2) DC - 1S 14 - 1 Lăcrămioara Georgeta Hossu-Longin
21. PID-166 Activități practice (releveu) DF - 2L 28 - 2 Marilena Negulescu
Total ore obligatorii / credite 24 26 728 30 30
Simboluri departamente
IT, CPIstoria & teoria arhitecturii și conservarea patrimoniului
STȘtiințe tehnice
PIDProiectare de interior și design
SFAStudiul formei și ambient
Categorii formative
DFDisciplină fundamentală
DDDisciplină tehnică în domeniu
DSDisciplină de specialitate
DCDisciplină complementară
Ore/săptămână
Ccursuri
Sseminarii
Llucrări
Pproiectare