SFA-103 Studiul formei (3) Modelare 3D

Facultatea de Arhitectură / Conservare și Restaurare de Arhitectură - SIBIU
anul II, sem 1, 2023-2024 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 2L | Credite ECTS: 3
Titular:
șef lucr.dr.arh. Ionuț Nedelcu
Obiective:
a) pedagogice:
Asumarea exactă a cerințelor enunțate prin temă, care cultivă la studenții arhitecți disciplinarea actului de desen, etica profesională și nu în ultimul rând capacitatea de a acumula cunoștințele gradat de la simplu la complex.
b) didactice:
Deprinderi în exprimarea și manipularea formelor tridimensionale prin material (machetă și aparat foto)
Obiectului tridimensional și cadrul imagine.
Inițierea în morfologia spațiului de la elementar la raporturi reciproce între elementele conținute (lumină - spațiu, culoare - lumină - spațiu, textură - culoare - lumină - spațiu).
Conținut:
FORMA
1. Esențializarea formei de arhitectură. Suport - hârtie albă de desen 35/50 cm. Desen de linie, tehnici diverse.
2. Formă - percepție (compoziție tridimensională văzută prin ”cadru imagine”). Suport - machetă și aparat foto. Schițe, machetă și fotografii.
3. Formă - transformări (substracție). De la formă la obiect, scara arhitecturală. Suport - hârtie albă de desen 35/50 cm. Tehnică grafică la alegere.
4. Formă - transformări (adiție). Compoziție tridimensională. Suport - hârtie de desen 35/50 cm și aparat foto.
SPAȚIUL
5. Spațiul - delimitări spațiale și ”transparența arhitecturală”. Compoziție spațială fără conotații arhitecturale. Machetă de carton, schițe și aparat foto. Schițe în creion și fotografii.
6. Spațiul și lumina (suprafețe albe, lumina albă). Desen pe hârtie colorată(gri, chamois). Redarea luminii și a umbrei în tehnică monocromă (tonuri de gri sau sepia).
7. Spațiul și culoarea. Dispunerea suprafețelor și maselor cromatice în spațiul arhitectural. Lumină albă, fară atribute de textură. Desen perspectiv. Randare în tente plate (tempera sau acuarelă).
Metoda de predare:
Expuneri teoretice cu o săptămână înaintea lucrării practice; lucrări practice executate în atelier cu îndrumare.
Mod de evaluare:
Media celor mai bune 5 lucrări = 80%. Mapa de prezentare cu lucrările practice executate = 20%
Bibliografie minimală:
H. Read, Originile formei în artă, Ed. Univers, 1971
H. Licklider, Scara arhitecturală, Ed. Tehnică, 1973
A. Pleșu, Călătorie în lumea formelor, Ed. Meridiane, 1974
R. Arnheim, Arta și percepția vizuală, Ed. Meridiane, 1979
D. Mihăilescu,Limbajul culorilor și formelor, Ed. Enciclopedia de buzunar, 1980
I. Pogany, Fotografia - de la teorie la practică, Ed. Științifică și Enciclopedică, 1987
R. Arnheim, Forța centrului vizual, Ed. Meridiane, 1995
Observații:
Desenele de observație sunt aplicații pentru cursul de Perspectivă, iar machetele vin în sprijinul cursului de Modelare 3D.