UAUIM
Prima pagină | Universitatea | Informații publice | Admitere | Facultăți | Departamente | Doctorat | Cercetare | Sponsori | Contact
Facultatea de Arhitectură / Conservare și Restaurare de Arhitectură - SIBIU
Anul II, sem 1, 2018-2019 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 10P | Credite ECTS: 4

BP2-15 | Proiectare de arhitectură (2.1)

Departament: Bazele Proiectării de Arhitectură
Titular:
conf.dr.arh. Melania Dulămea
Colectiv:
Radu Negoiță
Obiective:
CASA LA TARA
Dezvoltarea capacității studenților de a înțelege contexte sociale diferite șide a propune un răspuns adecvat la provocările acestora
Înțelegerea sitului, identității culturale locale și materialității ca parte inte¬grantă a spațiului arhitectural
Înțelegerea modalităților firești în care un material poate alcătui un spațiuși defini o formă intr-un anumit context cultural, social, climatic
Înțelegerea modalităților prin care se poate construi un spațiu cu semnifi¬cație poetică și logică structurală
Dobândirea abilităților de reprezentare a unui proiect de arhitectură

Conținut:
Temele de studiu ale anilor 2 și 3 încearcă să traseze un parcurs al familiarizării viitorului arhitect cu faptul că arhitectura intervine asupra unui dat : ceva care se află deja acolo (loc, ceea ce este deja construit sau ceea ce apare în mod natural, folosințe, activități, nevoi, oameni, materiale etc.), în sensul înțelegerii, purtării de grijă și întregirii acestui dat. Premisa este aceea că școala de arhitectură trebuie să permită și să susțină formarea unei conștiințe critice și etice privind mijloacele și consecințele arhitecturii : arhitectura lucrează cu ceva dat, iar ceea ce contează în primul rând este buna raportare la acest dat.

În cadrul temelor propuse și a activității de atelier, alegerea conștientă, problematizată și argumentată – a materialului, a locului, a folosinței – este un instrument important de construire a unui demers adecvat fiecăreia dintre problemele diferite care îi sunt puse în față arhitectului.Tema dă doar un indiciu, furnizează un pretext, fiecare student își con¬struiește, într-o măsură mai mare sau mai mică, propria temă, asistat de îndrumători. Experiența, specificul, prioritățile, metoda sau tactul fiecărei echipe de îndrumare vin să furnizeze reperele, bornele, ceea ce poate fi un teren ferm al învățării arhitecturii. În acest sens, se pot distinge câteva direcții și problematici principale care se regăsesc permanent, deși în proporții diferite, în alcătuirea celor 6 teme de studiu din desfășurarea anilor 2 și 3.
- relația cu vecinătatea
- recuperarea materialității
- reconsiderarea programului
Metoda de predare:
Corectura individuala, corectura la panou, prelegeri teoretice, vizite la amplasament, analize de caz.
Mod de evaluare:
Caiet de documentare si fundamentare a proiectului, sustinerea individuala a proiectului in plenul grupei, notare in juriu de atelier.
Bibliografie minimală:
Bachelard, Gaston: Casa din pivniță până în pod, Secolul XX, nr. 1,2,3 /1999, pag. 124, trad. Irina Mavrodin, extras din “La poétique de l’espace”,PUF, Paris, 1957
Butură, Valer: Etnografia poporului român. Cultura materială, Dacia, Cluj-Napoca, 1978
Cantacuzino, George Matei: Locuința românească, în: Izvoare și popasuri, Eminescu, București, 1977
Curinschi Vorona, Gheorghe: Istoria arhitecturii în România, Ed. Tehnică,București, 1981
Goagea Cosmina, Constantin Goagea, Ștefan Ghenciulescu, Cosmin Caciuc, editori: Dincolo de oraș, Ed. Universitară “Ion Mincu”, București,2013
Un material de prezentare a Universității de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” – informații despre admitere, programe de studii, facilități oferite, cercetare, burse și mobilități pentru studenți, alumni etc:
Brosura UAUIM.pdf [23MB]
Illustration by Laura Cristea and Cristina Popescu
Ten good reasons to study Architecture at UAUIM
Secția de Arhitectură în limba engleză:
https://architecture.uauim.ro/