BP2-15 Proiectare de arhitectură (2.1)

Facultatea de Arhitectură / Conservare și Restaurare de Arhitectură - SIBIU
anul II, sem 1, 2022-2023 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 1L+11P | Credite ECTS: 4
Departament:
Bazele Proiectării de Arhitectură
Titular:
conf.dr.arh. Melania Dulămea
Colectiv:
conf. dr. arh. Iulian Gudina, șef lucr dr. arh. Emil Ivănescu, conf. dr. arh. Cosmin Caciuc, conf. dr. arh. Ștefan Simion, prof. dr. arh. Florian Stanciu, conf. dr. arh. Liviu Neaga, conf. dr. arh. Melania Dulămea, conf. dr. arh. Dorin Ștefan Adam, prof. dr. arh. Dan Marin, conf. dr. arh. Dragoș Perju, șef lucr dr. arh. Vladimir Nicula, șef lucr. dr. arh. Dragoș Dordea, șef lucr dr. arh. Cristina Constantin, șef lucr dr. arh. Cosmin Pavel
Obiective:

Formarea abilităților de analiză tipologică și înțelegere sistematică a unei opere arhitecturale.
Cunoașterea semnificației și metodelor de explorare ale relației obiectului arhitectural cu orașul.
Înțelegerea naturii specifice, determinate de fiecare situație de construire, a programului arhitectural.
Descoperirea trăsăturilor caracteristice ale locuirii și ale arhitecturii locuinței, stabilind elementele necesare de contextualizare ist orică, ideologică și culturală.
Aprofundarea principiilor de structurare formală și de generare a formei în arhitectură.

Conținut:

Tema 1(II) / Referințe și precedente. Locuința individuală urbană – o analiză. Explorarea sistematică a precedentelor construite va permite înțelegerea resorturilor intime – deopotrivă poetice și pragmatice – ale conceperii și edificării unei case. Exercițiul va reprezenta, de asemenea, prilejul pentru primul contact cu chestiunea teoretică fundamentală a relației dintre tip și context. Scopul exercițiului nu este numai cel al descifrării logicii formale a obiectului arhitectural, ci al interpretării lui extinse în termeni fenomenologici, istorico-culturali și tipologici.

Metoda de predare:

Corectura individuala, corectura la panou, prelegeri teoretice, vizite la amplasament, analize de caz.

Mod de evaluare:

Caiet de documentare si fundamentare a proiectului, sustinerea individuala a proiectului in plenul grupei, notare in juriu de atelier.

Bibliografie minimală:

Andrea Palladio
ACKERMAN, James – Palladio, Penguin Books, 1966
WITTKOWER, Rudolf – Architectural Principles in the Age of Humanism, 1948
PALLADIO, Andrea – I Quatro libri, 1540, trad. engl. The Four Books of Architecture, Dover Publications, 1965 (1737)

Frank Lloyd Wright
BROOKS, H. Allen – Frank Lloyd Wright and the Destruction of the Box, în Journal of the Society of Architectural Historians, vol. 38, No. 1 (1979), p. 7-14
LASEAU, Paul, TICE, James – Frank Lloyd Wright. Between Principle and Form, Van Nostrand Reinhold, 1991
MCCARTER, Robert (ed.) – On and By Frank Lloyd Wright. A Primer of Architectural Principles, Phaidon, 2005
WRIGHT, Frank Lloyd – Ausgefuhrte Bauten, Wasmuth, Berlin, 1910, trad. engl. Studies and executed Buildings, Dover Publications, 1983
JOHNSON, Donald Leslie – Frank Lloyd Wright: The Early Years: Progressivism: Aesthetics: Cities, Routledge, 2017

Horia Creangă
LASCU, Nicolae, ZAHARIADE, Ana Maria, ILIESCU, Anca, RADU, Florinel – Horia Creangă. O monografie, Editura Universitară ”Ion Mincu” / Zeppelin, 2019
PATRULIUS, Radu – Horia Creangă. Omul și opera, Editura Tehnică, 1981

Le Corbusier
BENTON, Tim – Les villas parisiennes de Le Corbusier et Pierre Jeanneret. 1920-1930, Editions de la Villette, 2007 (Birkhäuser, 2007)
BOESIGER, Willy, STONOROV, Oscar, BILL, Max (ed.) – Le Corbusier. Oeuvre complète / Complete Works, Birkhäuser, 1995

Luigi Snozzi
DISCH, Peter – Luigi Snozzi. Costruzioni e progetti - Buildings and Projects 1958-1993, ADV Publishing House, 1994
LAKATOS, Andrei Eugen – Workshop la Monte Carasso, revista Arhitectura nr. 6 / 2017 – 1 / 2018
https://arhitectura-1906.ro/2018/05/workshop-la-monte-carasso/
LUIGI SNOZZI Prix Meret Oppenheim 2018 https://www.youtube.com/watch?v=u1kcYBlrE_s