BP2-15 Proiectare de arhitectură (2.1)

Facultatea de Arhitectură / Conservare și Restaurare de Arhitectură - SIBIU
anul II, sem 1, 2023-2024 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 1L+11P | Credite ECTS: 4
Departament:
Bazele proiectării de arhitectură
Titular:
conf.dr.arh. Melania Dulămea
Colectiv:
https://www.uauim.ro/departamente/bp/grupe/
Obiective:
Formarea abilităților de analiză tipologică și înțelegere sistematică a unei opere arhitecturale.
Cunoașterea semnificației și metodelor de explorare ale relației obiectului arhitectural cu orașul.
Înțelegerea naturii specifice, determinate de fiecare situație de construire, a programului arhitectural.
Descoperirea trăsăturilor caracteristice ale locuirii și ale arhitecturii locuinței, stabilind elementele necesare de contextualizare ist orică, ideologică și culturală.
Aprofundarea principiilor de structurare formală și de generare a formei în arhitectură.
Conținut:
Tema 1(II) / Referințe și precedente. Locuința individuală urbană – o analiză. Explorarea sistematică a precedentelor construite va permite înțelegerea resorturilor intime – deopotrivă poetice și pragmatice – ale conceperii și edificării unei case. Exercițiul va reprezenta, de asemenea, prilejul pentru primul contact cu chestiunea teoretică fundamentală a relației dintre tip și context. Scopul exercițiului nu este numai cel al descifrării logicii formale a obiectului arhitectural, ci al interpretării lui extinse în termeni fenomenologici, istorico-culturali și tipologici.
Metoda de predare:
Corectura individuala, corectura la panou, prelegeri teoretice, vizite la amplasament, analize de caz.
Mod de evaluare:
Caiet de documentare si fundamentare a proiectului, sustinerea individuala a proiectului in plenul grupei, notare in juriu de atelier.
Bibliografie minimală:
Andrea Palladio
ACKERMAN, James – Palladio, Penguin Books, 1966
WITTKOWER, Rudolf – Architectural Principles in the Age of Humanism, 1948
PALLADIO, Andrea – I Quatro libri, 1540, trad. engl. The Four Books of Architecture, Dover Publications, 1965 (1737)

Frank Lloyd Wright
BROOKS, H. Allen – Frank Lloyd Wright and the Destruction of the Box, în Journal of the Society of Architectural Historians, vol. 38, No. 1 (1979), p. 7-14
LASEAU, Paul, TICE, James – Frank Lloyd Wright. Between Principle and Form, Van Nostrand Reinhold, 1991
MCCARTER, Robert (ed.) – On and By Frank Lloyd Wright. A Primer of Architectural Principles, Phaidon, 2005
WRIGHT, Frank Lloyd – Ausgefuhrte Bauten, Wasmuth, Berlin, 1910, trad. engl. Studies and executed Buildings, Dover Publications, 1983
JOHNSON, Donald Leslie – Frank Lloyd Wright: The Early Years: Progressivism: Aesthetics: Cities, Routledge, 2017

Horia Creangă
LASCU, Nicolae, ZAHARIADE, Ana Maria, ILIESCU, Anca, RADU, Florinel – Horia Creangă. O monografie, Editura Universitară ”Ion Mincu” / Zeppelin, 2019
PATRULIUS, Radu – Horia Creangă. Omul și opera, Editura Tehnică, 1981

Le Corbusier
BENTON, Tim – Les villas parisiennes de Le Corbusier et Pierre Jeanneret. 1920-1930, Editions de la Villette, 2007 (Birkhäuser, 2007)
BOESIGER, Willy, STONOROV, Oscar, BILL, Max (ed.) – Le Corbusier. Oeuvre complète / Complete Works, Birkhäuser, 1995

Luigi Snozzi
DISCH, Peter – Luigi Snozzi. Costruzioni e progetti - Buildings and Projects 1958-1993, ADV Publishing House, 1994
LAKATOS, Andrei Eugen – Workshop la Monte Carasso, revista Arhitectura nr. 6 / 2017 – 1 / 2018
https://arhitectura-1906.ro/2018/05/workshop-la-monte-carasso/
LUIGI SNOZZI Prix Meret Oppenheim 2018 https://www.youtube.com/watch?v=u1kcYBlrE_s