BP2-16 Proiectare de arhitectură (2.2)

Facultatea de Arhitectură / Conservare și Restaurare de Arhitectură - SIBIU
anul II, sem 1, 2022-2023 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 1L+11P | Credite ECTS: 7
Departament:
Bazele Proiectării de Arhitectură
Titular:
conf.dr.arh. Melania Dulămea
Colectiv:
conf. dr. arh. Iulian Gudina, șef lucr dr. arh. Emil Ivănescu, conf. dr. arh. Cosmin Caciuc, conf. dr. arh. Ștefan Simion, prof. dr. arh. Florian Stanciu, conf. dr. arh. Liviu Neaga, conf. dr. arh. Melania Dulămea, conf. dr. arh. Dorin Ștefan Adam, prof. dr. arh. Dan Marin, conf. dr. arh. Dragoș Perju, șef lucr dr. arh. Vladimir Nicula, șef lucr. dr. arh. Dragoș Dordea, șef lucr dr. arh. Cristina Constantin, șef lucr dr. arh. Cosmin Pavel
Obiective:

Inițierea înțelegerii progresive a orașului prin proiect, pornind de la parcelări bazate pe reguli clare, unice.
Asimilarea modurilor de lectură a evoluției istorice a unui ansamblu arhitectural-urbanistic.
Consolidarea conștiinței profesionale a continuității dintre urbanism și arhitectură.
Descoperirea locuirii ca experiență individuală și socială fundamentală a omului și înțelegerea condiționărilor sale istorice.
Învățarea aplicată a principiilor spațiale, funcționale, structurale și de detaliere ale arhitecturii locuinței.
Explorarea și înțelegerea critică a materialității, detaliilor și ergonomiei în proiectarea spațiului de locuit.

Conținut:

Tema 2(II) / Casa unei familii. Tema este aceea a unei locuințe unifamiliale într-un sit guvernat de reguli clare, univoce, ce fac evidentă unitatea dintre arhitectură și oraș. Înțelegerea locului începe cu lectura tipologică a orașului. Proiectul evoluează în cadrul unor limite conceptuale bine delimitate, explorând articulările arhitecturale ale domesticității, într-un scenariu clar, lipsit de extravaganțe de program. În corelație cu situl, accentul cade pe elaborarea spațială a interiorului.

Metoda de predare:

Corectura individuala, corectura la panou, prelegeri teoretice, vizite la amplasament, analize de caz.

Mod de evaluare:

Caiet de documentare si fundamentare a proiectului, sustinerea individuala a proiectului cu notare in comisie.

Bibliografie minimală:

- Andrei Pănoiu – Evoluția orașului București – Editura Fundației Arhitext Design, București, 2011
- Carmen Popescu (coord.) – (Dis)continuități: fragmente de modernitate românească în prima jumătate a secolului al 20-lea – Editura Simetria, București, 2010 – pp. 11–99
- Irina Calotă – Dincolo de centru: politici de locuire în București (1910–1944) – Editura Ozalid, București, 2017
- Andrei Răzvan Voinea – Idealul locuirii bucureștene: familia cu casă și grădină. Parcelările Societății Comunale pentru Locuințe Ieftine – București (1908–1948) – Asociația Studio Zona, București, 2018
- Hannah Arendt – The Human Condition – The University of Chicago Press, Chicago, 1998 [1958] – pp. 22–78
- Martin Heidegger – „Construire, locuire, gândire” [1951], în Originea operei de artă – Editura Humanitas, București, 1995 – pp. 175–197
- Alberto Pérez-Gómez – Consonanțe: semnificația arhitecturală după crizele științei moderne – Editura Fundației Arhitext Design, București, 2018 [2016] – pp. 163–187
- Peter Zumthor – Atmosfere: împrejurimi arhitecturale, lucrurile din jurul meu – Editura Fundației Arhitext Design, București, 2019 [2006]
- Benoît Goetz – Théorie des maisons: l’habitation, la surprise – Éditions Verdier, Lagrasse, 2011 – pp. 27–47, 86–151●