SFA-8 Studiul formei (4)

Facultatea de Arhitectură / Conservare și Restaurare de Arhitectură - SIBIU
anul II, sem 2, 2023-2024 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 2L | Credite ECTS: 2
Fișa disciplinei:
FA-C SFA-8 Studiul formei (4).pdf
Departament:
Studiul formei și ambient
Titular:
Matei Dumitrescu
Obiective:
Cursul are următoarele obiective didactice:
- lucrul cu materiale specifice domeniului restaurarii de arhitectura, deprinderea tehnicilor de replicare, de transpunere, de remodelare si de multiplicare a obiectului de restaurat.
-folosirea corecta a materialelor si a uneltelor specifice, recunoasterea etapelor de lucru in functie de defectele particulare ale obiectului de restaurat.
Conținut:
Tema atelierului Studiul Formei pentru secția Conservare și Rrestaurare de Arhitectura-Sibiu este structurata în 5 capitole asociate etapelor consecutive, de la creație la transpunere și în final de restaurare a unui basorelief figurativ, la scara 1/1.

Etapa 1: Obținerea suprafetei de modelat, întelegerea structurii geometrice de la baza compozitiei date, reproducerea proporționala a elementelor, obținerea formei de contur în plan vertical-orizontal, crearea volumului în planul de adâncime. În final se va exersa obținerea aparențelor de textură a materialului conforme obiectului de reprodus.

Etapa 2: Obținerea piesei negative a modelajului realizat în prima etapa, ca și următoarele etape succesive, se vor desfășura folosind un alt material specific domeniului restaurării, ipsosul de modelaj.
Se va face descrierea proprietaților materialului, a procedurilor specifice, siguranta lucrului, materialele adiacente si uneltele de lucru. Se va proceda la prepararea materialului, copierea formei modelate, extragerea materialului de modelaj din interiorul piesei de copiere, se va curata piesa obtinuta.

Etapa 3: Pregătirea piesei negative pentru turnare. Se cizelaza și izoleaza suprafața de copiat a piesei negativului, se modeleaza piesa armăturii din metal și material textil si se premontează in piesa negativului.

Etapa 4: Se procedeaza la turnarea și obținerea piesei pozitivului din ipsos în cea a negativului formei. Se va turna stratul de copiere, se va atașa armătura, se va turna stratul final de ipsos. Obiectul transpus din lut in ipsos se va obtine după spargerea (cioplirea) piesei negativului.

Etapa 5: Introducerea studentului in tehnicile de restaurare a unei sculpturi din ipsos: pentru obținea obiectului de restaurat se va proceda la distrugerea prin spargere a obiectului rezultat in urma etapelor de lucru anterioare.

Activitatea etapei de restaurare consta în: recuperarea cioburilor de modelaj desprinse de ansamblu în urma spargerii, pregătirea suprafețelor pieselor pentru reîmbinare. Reasamblarea, folosind ipsos in care se adauga colorant pentru diferentierea suprafetelor de modelaj restaurate fata de cea originala.
Metoda de predare:
Expuneri practice si teoretice urmate de realizarea unei lucrari practice facute in atelier, sub indrumare.
Mod de evaluare:
Media aritmetică a celor 5 etapede lucru, cu doua zecimale.
Bibliografie minimală:
Arnheim, Rudolf - Arta și percepția vizuală, Ed. Meridiane, 1979
Arnheim, Rudolf - Forta centrului vizual, Ed. Meridiane, 1995
Michelis, P.A. - Estetica arhitecturii, Ed. Meridiane, 1982
Ghițescu, Gh. – Anatomie artistică, Vol. 1 Construcția corpului, Ed. Polirom, 2010
Ghițescu, Gh. – Anatomie artistică, Vol. 2 Formele corpului în repaus și în mișcare, Ed. Polirom, 2010
Ghițescu, Gh. – Anatomie artistică, Vol. 3 Morfologia artistică expresia, Ed. Polirom, 2010
Baraschi, C. – Tratat de sculptură, Vol 1 și 2, Ed. Meridiane, 1966
Bibliografie și webografie specifică în funcție de cerințele fiecărei etape în parte

informații suplimentare ›