SFA-8 Studiul formei (4)

Facultatea de Arhitectură / Conservare și Restaurare de Arhitectură - SIBIU
anul II, sem 2, 2023-2024 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 2L | Credite ECTS: 2
Titular:
Matei Dumitrescu
Colectiv:
conf.dr.arh. Codina Dusoiu, conf.dr.arh. Carmen Dumitrescu, lector dr. Ionel Iștoc, lector dr.arh. Andreea Neacșu, lector dr.arh. Mihnea Mihăilescu asist.dr.arh. Andreea Ivanciof, asist.drd.arh. Ana Mohonea, asist. Matei Dumitrescu
Obiective:
Cursul are următoarele obiective didactice:
-lucrul cu suprafețele și materialele cu scopul dezvoltării imaginației și creativității - aplicabilitate directă în proiectarea de arhitectură
- investigarea structurii ca și creatoare de spațialitate. Structura ca experiment și inovație - folosirea unor materiale neconvenționale pentru realizarea unor compoziții spațiale la diferite scări de reprezentare
Conținut:
Abordarea spațială este în termeni de dinamică arhitecturală sub cele două componente fundamentale ale acesteia:
1. Dinamica formei. Forma ca experiment. Structură/înveliș - temă complexă. Se explică relația între structură și înveliș, corelându-se legi și principii arhitecturale cu legi din natură. Se realizează o compoziție modulară interpretată din conceptul proiectului de pe semestrul II de la atelierul de proiectare.
2. Dinamica suprafeței. Spațiul arhitectural prin textură și lumină. Tema este aplicată pe spațiul comunitar aferent proiectului de pe semestrul II de la atelierul de proiectare.
3.Dinamica suprafeței. Pliul ca generator spațial. Elemente de arhitectură de interior și mobilare. Tema este aplicată pe spațiul comunitar aferent proiectului de pe semestrul II de la atelierul de proiectare, în continuarea temei anterioare.
4. Dinamica formei. Structuri spațiale. Natura: legi și principii - temă complexă. Tema investighează multitudinea de soluții oferită de bionică pentru proiectarea de arhitectură și design
5. Dinamica formei. Forma ca element spațial sculptural. Aplicație: instalație artistică pentru un spațiu comunitar
Metoda de predare:
Expuneri teoretice cu prezentări de temă pe serii de studenți, lucrări practice executate în atelier cu îndrumare, pe baza unei documentari prealabile.
Mod de evaluare:
Media aritmetică a lucrărilor realizate în cadrul celor 5 teme, cu doua zecimale. Notele lucrarilor predate pe parcurs vor fi acordate in comisii formate din mai multe cadre didactice din colectivul de indrumare.Prezența la atelier și prelegeri condiționează predarea lucrărilor.
Bibliografie minimală:
Arnheim, Rudolf - Arta și percepția vizuală, Ed. Meridiane, 1979
Arnheim, Rudolf - Forta centrului vizual, Ed. Meridiane, 1995
Michelis, P.A. - Estetica arhitecturii, Ed. Meridiane, 1982
Pleșu, Andrei - Călătorie în lumea formelor, Ed. Meridiane, 1974
Radian, H.R. - Cartea proporțiilor, Ed. Meridiane, 1981
Read, H. - Originile formei în artă, Ed. Univers, 1971

Bibliografie și webografie specifică în funcție de cerințele fiecărei teme în parte

informații suplimentare ›