UAUIM
Prima pagină | Universitatea | Informații publice | Admitere | Facultăți | Departamente | Doctorat | Cercetare | Sponsori | Contact
Facultatea de Arhitectură / Conservare și Restaurare de Arhitectură - SIBIU
Anul II, sem 2, 2018-2019 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: - | Credite ECTS: 1

BP2-9 | Schiță (2.2)

Departament: Bazele Proiectării de Arhitectură
Titular:
conf.dr.arh. Melania Dulămea
Colectiv:
Marin Dan, Stanciu Florian, Gudină Iulian, Neaga Ionescu Constantin Liviu, Adam Dorin Ștefan, Negru Robert, Dragoș Perju, Cristea Iulius, Popescu Emil Barbu, Chirvai Dana Ileana Graciella, Dulămea Melania, Gociman Cristina
Obiective:
- verificarea cunoștințele acumulate pe parcursul semestrului;
- stimularea studiul individual;
- dezvoltarea capacității de autoevaluare a viitorilor arhitecți.
Conținut:
Spațiu public / Machetă
Spațiu public
Tema surpriză
Metoda de predare:
Studiu individual, cu o durata de 8 ore, pe o tema aflata in ziua respectiva. In fiecare semestru sunt trei schite (2 schite + 1 schita refacere)
Mod de evaluare:
Juriu format din minim trei cadre didactice care evalueaza proiectele predate
Bibliografie minimală:
Specifica fiecarei teme de schita
Un material de prezentare a Universității de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” – informații despre admitere, programe de studii, facilități oferite, cercetare, burse și mobilități pentru studenți, alumni etc:
Brosura UAUIM.pdf [23MB]
Illustration by Laura Cristea and Cristina Popescu
Ten good reasons to study Architecture at UAUIM
Secția de Arhitectură în limba engleză:
https://architecture.uauim.ro/