BP2-7 Schiță (2.1)

Facultatea de Arhitectură / Conservare și Restaurare de Arhitectură - SIBIU
anul II, sem 1, 2022-2023 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: - | Credite ECTS: 1

Fișa disciplinei

Departament:
Bazele Proiectării de Arhitectură
Titular:
conf.dr.arh. Melania Dulămea
Colectiv:
https://www.uauim.ro/departamente/bp/grupe/
Obiective:
- verificarea cunoștințele acumulate pe parcursul semestrului; - stimularea studiul individual; - dezvoltarea capacității de autoevaluare a viitorilor arhitecți.
Conținut:
Locuire
Metoda de predare:
Studiu individual, cu o durata de 8 ore, pe o tema aflata in ziua respectiva. In fiecare semestru sunt trei schite (2 schite + 1 schita refacere)
Mod de evaluare:
Juriu format din minim trei cadre didactice care evalueaza proiectele predate
Bibliografie minimală:
Specifica fiecarei teme de schita