BP2-7 Schiță (2.1)

Facultatea de Arhitectură / Conservare și Restaurare de Arhitectură - SIBIU
anul II, sem 1, 2020-2021 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: - | Credite ECTS: 1

Organizare

BP Procedura schita de schita online.pdf

Tema 3 / 8 ianuarie 2021

2021-1 desenul teoretic.pdf

Link predare corectat:
https://drive.google.com/drive/folders/17k5zL14M92AL-EU7b1BZVX_rcjAxFJL7

Perioada de transmitere a întrebărilor se va prelungi p\n[na la ora 12:00 iar publicarea raspunsurilor pana la ora 13:00.

Tema 2 / 27 noiembrie 2020

2020.11.27 - schita 2 rom.pdf

Tema 1 / 25 octombrie 2020

Schita 1 sem. 5 an 2 text rom 25.10.20.pdf
Schita 1 sem. 5 an 2 anexe.zip

Fișa disciplinei

Departament:
Bazele Proiectării de Arhitectură
Titular:
conf.dr.arh. Melania Dulămea
Colectiv:
conf.dr.arh. Iulian Gudină, conf.dr.arh. Octavian Iliescu, conf.dr.arh. Cosmin Caciuc, conf.dr.arh. Ștefan Simion, conf.dr.arh. Florian Stanciu, conf.dr.arh. Liviu Neaga, conf.dr.arh. Melania Dulămea, conf.dr.arh. Dorin Ștefan Adam, prof.dr.arh. Dan Marin, conf.dr.arh. Dragoș Perju, șef lucr dr arh. Cristina Constantin, șef lucrări dr.arh. Horia Dinulescu
Obiective:

- verificarea cunoștințele acumulate pe parcursul semestrului;
- stimularea studiul individual;
- dezvoltarea capacității de autoevaluare a viitorilor arhitecți.

Conținut:

Locuire

Metoda de predare:

Studiu individual, cu o durata de 8 ore, pe o tema aflata in ziua respectiva. In fiecare semestru sunt trei schite (2 schite + 1 schita refacere)

Mod de evaluare:

Juriu format din minim trei cadre didactice care evalueaza proiectele predate

Bibliografie minimală:

Specifica fiecarei teme de schita

modifică