SP5-9 Schiță (5.2)

Facultatea de Arhitectură / Arhitectură
anul V, sem 2, 2023-2024 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: - | Credite ECTS: 1

Schița 5 aprilie 2023

Pentru schita nr.5 / an 5 (5 aprilie 2023) tehnica de redactare va fi digitala (veti folosi laptopurile proprii)

Link predare: https://uauimdsp-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/secretariatdsp_uauimdsp_onmicrosoft_com/ErTQH-R...

Schita Nr sem2 5 04 2023 refAN03.docx
Referinte tehnice bujor.docx

Fișa disciplinei

Titular:
conf.dr.arh. Magdalena Stănculescu
Colectiv:
https://www.uauim.ro/departamente/sp/grupe/
Limba de predare:
română
Obiective:
- Testarea reactiei rapide la un subiect nou
- Expresivitatea desenului realizat in tehnici traditionale
- Lizibilitatea mesajului transmis prin desen, prin mijloace grafice traditionale
- Corecta rezolvare a relatiilor functionale
Conținut:
- In acord cu tematica de semestru si cu tema proiectului in desfasurare
- Are valoare de exercitiu legat de problematicile functionale si de expresie ale proiectului in curs
Metoda de predare:
Studiu individual, cu o durata de 6 ore, pe o tema aflata in ziua respectiva. In fiecare semestru sunt trei schite (2 schite + 1 schita refacere)
Mod de evaluare:
Juriu format din minim trei cadre didactice care evalueaza proiectele predate
Bibliografie minimală:
Specifica fiecarei teme de schita