SP5-2 Proiectare de arhitectură / Teoria proiectului (5.3)

Facultatea de Arhitectură / Arhitectură
anul V, sem 2, 2022-2023 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 1L+12P | Credite ECTS: 10
Departament:
Sinteza Proiectării de Arhitectură
Titular:
conf.dr.arh. Magdalena Stănculescu
Obiective:

- Continuarea experimentarii sistemului de instruire INTEGRAT intre arhitectura, urbanism, restaurare, stiinte tehnice, tehnologie arhitecturala
- Exersarea proiectarii in echipa pluridisciplinara, intr-un sistem care simuleaza practica profesionala curenta
- Aprofundarea capacitatii de identificare si ierarhizare a parametrilor care influenteaza procesul de proiectare
- Insusirea unui demers teoretic, bine fundamentat pentru pregatirea si intocmirea temelor proprii de proiectare
- Parcurgerea tuturor fazelor de studiu, pentru definitivarea unui proiect complex de arhitectura: de la concept si context la expresia de arhitectura
- Analiza dialogului intre traditie, identitate, tehnologia performanta si sustenabilitate
- Dezvoltarea capacitatilor intuitive ale studentilor pentru materializarea unitatii de expresie si stil in arhitectura

Conținut:

Domeniu de studiu: (proiect) provocari viitoare

A. proiect cu indrumare
Proiect cu tema elaborata la etapa de studiu urbanistic (SP5-4).

B. curs teoria proiectului
In cadrul activitatii de atelier, indrumatorii vor sustine prelegeri teoretice cu o tematica in acord cu proiectul de arhitectura curent: revitalizare-reconversie-regenerare, sustenabilitate urbana si arhitecturala, imagine urbana, complexitate arhitecturala.
Prelegerile vor fi sustinute atat in cadrul atelierului de proiectare cat si pentru intregul an.

Metoda de predare:

Prelegeri teoretice, corecturi individuale, comentarii colective la panou.

Mod de evaluare:

Caiet de documentare si fundamentare a proiectului, sustinerea proiectului de urbanism de catre echipa de studiu, sustinere individuala a proiectului de arhitectura si notare in comisii de jurizare.

Bibliografie minimală:

LEACH, Neil - 'Rethinking Architecture', Ed. Routledge, Londra,1997, 'Camouflage', MIT Press, Cambridge,2006
AYNRONINO,Aldo+MOSCO,Valerio Paolo -Contemporary Public Space, Un-volumetric Arch.-Skira,2006
TSCHUMI, Bernard - The state of architecture at the beginning of the 21st century,The Monacelli Press, 2003
KOOLHAAS, Rem, MAU, Bruce - S, M, L, XL, Monacelli Press , New York, 1995
ZEIDLER, Ebergard - Multi-Use Architecture in the Urban Context, Van Nostrand reinhold, Ny 1995
EISENMAN, Peter -Blurred Zones – Investigations of the Interstitial, The Monacelli Press, New – York, 2003
HOLL, Steven - Urbanism: Working with Doubt, Princeton Architectural Press, 2009