SP5-1 Proiectare de arhitectură / Teoria proiectului (5.1)

Facultatea de Arhitectură / Arhitectură
anul V, sem 1, 2022-2023 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 1L+12P | Credite ECTS: 4
Departament:
Sinteza Proiectării de Arhitectură
Titular:
conf.dr.arh. Magdalena Stănculescu
Obiective:

- Aprofundarea experimentarii sistemului de instruire INTEGRAT – intre arhitectura, urbanism, restaurari, stiinte tehnice, tehnologie arhitecturala
- Intelegerea valorilor formative ale modelului de proiect integrat
- Exersarea proiectarii in echipa pluridisciplinara, intr-un sistem care simuleaza practica profesionala curenta
- Insusirea modalitatilor de concepere a structurilor performante
- Studiul impactului formelor structurale asupra spatiului si a formei de arhitectura
- Abordarea domeniului tehnologiei arhitecturale – ca parte integranta a conceperii unui program de proiectare, studiu definitoriu pentru forma de arhitectura
- Dobandirea cunostintelor si abilitatilor necesare operarii cu mijloace de control, referitoare la asigurarea calitatii constructiilor din perspectiva dezvoltarii durabile

Conținut:

Domeniu de studiu: structura-tehnologie-expresie arhitecturala

A. proiect cu indrumare
Proiect cu tema de atelier. Tema proiectului este elaborata de fiecare atelier in parte, inscriindu-se in tematica semestrului.

B. curs de teoria proiectului
In cadrul activitatii de atelier, indrumatorii vor sustine prelegeri teoretice cu o tematica in acord cu proiectul de arhitectura curent: arhitectura-tehnologie-expresie, structuri speciale inovative, structuri speciale, analiza comparativa a unor structuri organice si anorganice.
Prelegerile vor fi sustinute atat in cadrul atelierului de proiectare cat si pentru intregul an.

Metoda de predare:

Prelegeri teoretice; corecturi individuale; comentarii colective la panou; investigare multicriterială a sitului; sustinere publica a proiectului.

Mod de evaluare:

Activitate la atelier, caiet de documentare si fundamentare a proiectului. Prezentare finala a proiectului si notare in comisia de jurizare din cadrul atelierului.

Bibliografie minimală:

Gausa, manuel / guallart, vicente / muller, willy / soriano, federico / porras, fernando / morales, jose - "the metapolis dictionary of advanced architecture
-city, technology and society in the information age" - 2003 actar, barcelona, spain.
NEUFERT - "Manualul arhitectului. Elemente de proiectare si constructie, editia 37, Editura Alutus, Miercurea Ciuc, 2004.
Brownell, blaine - "transmaterial 1,2,3", a catalog of materials that redefine our physical environment, 2006,2008,2010 princeton architectural press, ny. usa
MEREDITH , Michael - ”From control to design : parametric / algorithmic architecture” ,Actar Publisher, Barcelona , Spain , 2008
MOUSSAVI , Farshid - “The function of form “ , Actar, Barcelona , Spain , 2009