SP5-1 Proiectare de arhitectură / Teoria proiectului (5.1)

Facultatea de Arhitectură / Arhitectură
anul V, sem 1, 2023-2024 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 1L+12P | Credite ECTS: 4
Fișa disciplinei:
FA-A SP5-1 Proiectare de arhitectura - Teoria proiectului (5.1).pdf
Departament:
Sinteza proiectării de arhitectură
Titular:
conf.dr.arh. Magdalena Stănculescu
Colectiv:
https://www.uauim.ro/departamente/sp/grupe/
Limba de predare:
română
Obiective:
- Aprofundarea experimentarii sistemului de instruire INTEGRAT – intre arhitectura, urbanism, restaurari, stiinte tehnice, tehnologie arhitecturala
- Intelegerea valorilor formative ale modelului de proiect integrat
- Exersarea proiectarii in echipa pluridisciplinara, intr-un sistem care simuleaza practica profesionala curenta
- Insusirea modalitatilor de concepere a structurilor performante
- Studiul impactului formelor structurale asupra spatiului si a formei de arhitectura
- Abordarea domeniului tehnologiei arhitecturale – ca parte integranta a conceperii unui program de proiectare, studiu definitoriu pentru forma de arhitectura
- Dobandirea cunostintelor si abilitatilor necesare operarii cu mijloace de control, referitoare la asigurarea calitatii constructiilor din perspectiva dezvoltarii durabile
Conținut:
DOMENIU DE STUDIU: STRUCTURA-TEHNOLOGIE-EXPRESIE ARHITECTURALA

A. PROIECT CU INDRUMARE
Proiect cu tema de atelier. Tema proiectului este elaborata de fiecare atelier in parte, inscriindu-se in tematica semestrului.

B. CURS DE TEORIA PROIECTULUI
In cadrul activitatii de atelier, indrumatorii vor sustine prelegeri teoretice cu o tematica in acord cu proiectul de arhitectura curent: arhitectura-tehnologie-expresie, structuri speciale inovative, structuri speciale, analiza comparativa a unor structuri organice si anorganice.
Prelegerile vor fi sustinute atat in cadrul atelierului de proiectare cat si pentru intregul an.
Metoda de predare:
Prelegeri teoretice; corecturi individuale; comentarii colective la panou; investigare multicriterială a sitului; sustinere publica a proiectului.
Mod de evaluare:
Activitate la atelier, caiet de documentare si fundamentare a proiectului. Prezentare finala a proiectului si notare in comisia de jurizare din cadrul atelierului.
Bibliografie minimală:
GAUSA, MANUEL / GUALLART, VICENTE / MULLER, WILLY / SORIANO, FEDERICO / PORRAS, FERNANDO / MORALES, JOSE - "THE METAPOLIS DICTIONARY OF ADVANCED ARCHITECTURE
-CITY, TECHNOLOGY AND SOCIETY IN THE INFORMATION AGE" - 2003 ACTAR, BARCELONA, SPAIN.
NEUFERT - "Manualul arhitectului. Elemente de proiectare si constructie, editia 37, Editura Alutus, Miercurea Ciuc, 2004.
BROWNELL, BLAINE - "TRANSMATERIAL 1,2,3", A CATALOG OF MATERIALS THAT REDEFINE OUR PHYSICAL ENVIRONMENT, 2006,2008,2010 PRINCETON ARCHITECTURAL PRESS, NY. USA
MEREDITH , Michael - ”From control to design : parametric / algorithmic architecture” ,Actar Publisher, Barcelona , Spain , 2008
MOUSSAVI , Farshid - “The function of form “ , Actar, Barcelona , Spain , 2009