SP5-4 Proiectare de urbanism - Studiu / Teoria proiectului (5.2)

Facultatea de Arhitectură / Arhitectură
anul V, sem 2, 2023-2024 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 1L+12P | Credite ECTS: 3
Fișa disciplinei:
FA-A SP5-4 Proiectare de urbanism - Studiu - Teoria proiectului (5.2).pdf
Departament:
Sinteza proiectării de arhitectură
Titular:
conf.dr.arh. Magdalena Stănculescu
Colectiv:
https://www.uauim.ro/departamente/sp/grupe/
Limba de predare:
română
Obiective:
-Cunoasterea adecvata a problemelor urbanismului
-Sensibilizarea studentilor fata de o perceptie rationala a sistemului urban existent
-Aprofundarea metodologiei de elaborare a PUD
-Insusirea modalitatilor si reglementarilor de racordare la limitele si spatiul proxim construit
Conținut:
DOMENIU DE STUDIU: (PROIECT) PROVOCARI VIITOARE

A. PROIECT CU INDRUMARE
In cadrul programei generale de semestru departamentul propune studentilor variante de amplasament.
Fiecare colectiv de studenti va intocmi o tema de proiect in acord cu amplasamentul ales, in baza analizei multicriteriale realizate pentru respectivul amplasament.

B. CURS DE TEORIA PROIECTULUI
In cadrul activitatii de atelier, indrumatorii vor sustine prelegeri teoretice cu o tematica in acord cu proiectul de arhitectura curent: memorie urbana, regenerare urbana, operatiuni in tesutul urban existent, reglementari urbanistice si legislatie urbana.
Prelegerile vor fi sustinute atat in cadrul atelierului de proiectare cat si pentru intregul an.
Metoda de predare:
Discutii cu echipele de studiu, corectura la panou, corecturi individuale, prelegeri, vizite la amplasament.
Mod de evaluare:
Caiet de documentare si fundamentare a proiectului, sustinerea proiectelor de catre echipele de studiu in plenul grupei, notare in juriu de atelier.
Bibliografie minimală:
Alexandru Sandu - Cursul STRUCTURA URBANA
Alexandru Sandu - Ghic termeni de specialitate - dictionar de urbanism - www.rur.ro
Michael Bell - Space replaces us - essays and projects on the city, The Monacelli Press, NY, 2004
Ricky Burdett, Deyan Sudjic - The Endless City - The Urban Age Project by the London School of Economics and Deutsche Bank's Alfred Herrhausen Society, Phaidon, London, 2007
Douglas Farr - Sustainable urbanism: Urban design with Nature, Wiley Publishing, Toronto,2007
Ecological Urbanism - Harvard University, Lars Muller Publishers, 2009
GANDELSONAS , Mario - “ X-URBANISM: ARCHITECTURE AND THE AMERICAN CITY”, Princeton Architectural Press, Ny 1999
MVRDV - “KM3 – EXCURSIONS ON CAPACITIES”, Actar, Barcelona 2005